Версія для друку

Загальна інформація

Загальна інформація

Офіс, що займається студентськими справами
В університеті функціонує відділ по роботі зі студентами, співробітники якого сприяють адаптації першокурсників до навчання в ДонНУЕТ, допомогають вирішити питання з організацією практики та працевлаштуванням, надають допомогу в проведенні загальноуніверситетських заходів та консультують  студенські організації, сприяють розвитку студенської наукової роботи та студенського самоврядування. В структурі відділу  є соціальний працівник.

Забезпечення житлом
Студенти університету  мають можливість проживати у студенських гуртожитках  м. Кривого Рогу за адресами: вул Героїв АТО, 34б; вул Героїв АТО, 79б; вул. Ватутіна, 37; Пулковський провулок, 2; вул. Едуарда Фукса, 26а; проспект Поштовий, 73; вул. проспект Поштовий, 75; вул. Костенко, 12; вул. Петра Калнишевського, 18; вул. Олександра Васякіна, 54а. Для студентів, що мають статус сироти або особи, позбавленої батьківського піклування, функціонує безкоштовний соціальний гуртожиток за адресою -Староярмаркова, 42.
Всі гуртожитки за складом поділяються на два типи: блочний (дві кімнати із спільним санвузлом) та коридорний. В залежності від умов проживання  та розташування оплата в гуртожитках різна.
Вартість проживання.
Вартість проживання у гуртожитку становить від 300 до 800 грн. у місяць залежно від ступеня комфорту в гуртожитку.

Харчування
Студенти, які навчаються в університеті, користуються послугами буфету (перший поверх корпусу) та приватної їдальні (через дорогу від корпусу) Керівництвом університету найближчим часом планується відкриття власної студентської їдальні.

Медичне забезпечення (послуги)
Всі студенти Університету можуть без перешкод користуватися медичними послугами у міській студентській лікарні за адресою м. Кривий Ріг вул Героїв АТО 34б тел. (0564)71-86-16.

Можливості для студентів з особливими потребами
В університеті впроваджується програма з поетапного пристосування частини навчальних приміщень для студентів з особливими потребами. Для такої категорії студентів є можливість навчатися за індивідуальним графіком. Керівництво університету та викладацький склад у своїй роботі використовує різні методи інклюзивної освіти.

Страхування
Медичне страхування є обов’язковим для всіх іноземних громадян при прибутті до України. Медичне страхування студентів, які мають українське громадянство, не обов’язкове, має добровільний характер та здійснюється в  банках країни.

Фінансове забезпечення (підтримка) студентів
Студенти, що навчаються за рахунок державного бюджету та успішно складають семестровий контроль,  щомісяця отримують стипендію. За потреби студенти можуть претендувати на отримання одноразової матеріальної допомоги. Студенти, які мають відмінні результати навчання, беруть участь у громадській роботі, спортивному житті університету, мають можливість отримати премію у розмірі стипендії. Також діє система соціальних стипендій, які гарантує держава.

Умови для навчання
Для студентів функціонує бібліотека університету. Фонд бібліотеки регулярно поповнюється. В ньому є видання з технічних, економічних, гуманітарних наук, художні твори, навчальна та навчально-методична література з усіх дисциплін, що вивчаються. Також наявні підручники, посібники, періодичні видання тощо. Діє абонимент видачі літератури та читальний зал. Університет має  комп’ютерні класи з виходом до мережі Інтернет. В аудиторіях є доступ до WI-FI.
Матеріально-технічна база Університету відповідає міжнародним стандартам. Навчальний процес здійснюється у лекційних аудиторіях та аудиторіях для семінарських і практичних занять. Також діють університетські лабораторії за різними напрямками.
Розвиток матеріально-технічної бази здійснюється за участю в програмах Агентства США з міжнародного розвитку (USAID/UCBI), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Данської ради у справах біженців (DRC) та ін.

Міжнародні програми, можливості міжнародної мобільності
ДонНУЕТ має широкі міжнародні зв’язки, співпрацює з закордонними університетами, науковими інституціями та асоціаціями. Підписані Угоди пр