Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

Кафедра підприємництва та торгівлі

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

Бізнес-планування

4

2

2.       

Біржова діяльність

4

1

3.       

Економіка підприємства

10

1,2

4.       

Економіка підприємства ресторанного господарства

5

1

5.       

Економіка торговельного підприємства

5

2

6.       

Економічний аналіз

6

1,2

7.       

Зовнішньоекономічна діяльність

3

1

8.       

Міжнародна економічна безпека

5

1

9.       

Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності

6,5

1

10.   

Організація виробництва

5

1

11.   

Основи наукових досліджень

5

2

12.   

Підприємництво

4

1

13.   

Планування і контроль на підприємстві

5

1,2

14.   

Проектний аналіз

5

1

15.   

Технічне регулювання

5

1,2

16.   

Товарознавство (Непродовольчі товари)

4

2

17.   

Товарознавство (Теоретичні основи товарознавства)

4

1

18.   

Товарознавство (Харчові продукти)    

4

1

19.   

Товарознавча експертиза товарів

6

1

20.   

Ціноутворення і цінова політика

6

1

21.   

Торговельне підприємництво

3

1

22.   

Кооперація та організація виробництва

5

1

23.   

Моделювання економічних рішень

5

1

24.   

Організація зовнішньої торгівлі

5

1

25.   

Стратегія підприємства

5

1

 

Магістр

1.       

Антикризове управління підприємством

7

2

2.       

Бізнес-планування

6

2

3.       

Економіка закладів ресторанного господарства: реінжиніринг бізнес-процесів

6

1

4.       

Економічна діагностика

6

1

5.       

Управління економічною безпекою підприємства

6

2

PhD

1.       

Дослідження регіональних ринків

6

1

2.       

Економіка соціального розвитку

6

1

 

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

Академічне письмо

5

1

2.       

Господарське право

4

1

3.       

Державне та регіональне управління

5

1

4.       

Ділова українська мова

5

1,2

5.       

Друга іноземна мова

10

1,2

6.       

Економічна та політична конфліктологія

4

2

7.       

Етика ділового спілкування

3

1

8.       

Іноземна мова:

- 051 «Економіка»

-071 «Облік і оподаткування»

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

- 073 «Менеджмент»

- 075 «Маркетинг»

- 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»

- 133«Галузеве машинобудування»

- 142 «Енергетичне машинобудування»

- 181 «Технології в ресторанному господарстві»

- 241 «Готельно-ресторанна справа»

10

1,2

9.       

Іноземна мова:

- 242 «Туризм»

10, 8

1,2

10.   

Іноземна мова:

- 292 «Міжнародні економічні відносини»

10,10,10

1,2

11.   

Конфліктологія в туризмі

5

1,2

12.   

Організація проведення ділових переговорів

3

1

13.   

Практикум з іноземної мови

10

2

14.   

Психологія

5

2

15.   

Риторика

3

1

16.   

Соціологія і політологія

5

2

17.   

Трудове право

4

2

18.   

Філософія

4

1

19.   

Цивілізаційні трансформації сучасності

4

2

Магістр

1.       

Іноземна мова (Поглиблений курс)

6(4)

2

2.       

Конституція та врядування

6

1

3.       

Міжнародне право

6

1

4.       

Наукова українська мова

6

1,2

5.       

Політичні інститути і процеси

6

2

6.       

Трудове право

4

2

PhD

7.       

Іноземна мова

8

1,2

8.       

Психологія і педагогіка вищої школи

4

1

 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

 1

Політична економія

5

1

 2

Мікроекономіка

5

1

 3

Міжнародні економічні відносини

5

1

 4

Міжнародні організації

5

1

 5

Міжнародна інтеграція

5

1

 6

Міжнародні фінанси

5

1,2

 7

Національна економіка

5

1,2

 8

Інфраструктурний розвиток

5

1

 9

Регіональна економіка

5

1

 10

Технічний аналіз

5

1

 11

Основи фундаментального аналізу

5

1

12 

Історія економіки та економічної думки

5

1

 13

Соціальна відповідальність бізнесу

5

1

 14

Кооперація та організація виробництва

4

1

 15

Міжнародна економіка

5

1

 16

Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес

5

2,1

 17

Кон'юнктура ринків

5

1,2

 18

Міжнародні перевезення

5

1

 19

Міжнародна економічна діяльність України

5

1,2

 20

Європейська інтеграція

5

1,2

 21

WEB-проектування

4

1

 22

Макроекономіка

5

2

 23

Міжнародна економіка

5

2

24 

Міжнародні економічні відносини

5

2

 25

Міжнародні організації

5

2

26 

Міжнародна торгівля

5

2

27 

Економічний аналіз

5

2

28 

Основи дипломатії

6

2

 29

Міжнародний бізнес

5

2

Магістр

 1

Міжнародні стратегії економічного розвитку

5

1

 2

Сталий розвиток

6

1

 3

Інноваційний розвиток підприємства

5

1

 4

Економіка інновацій та інноваційна політика

6

1

 5

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

6

1

 6

Методологія наукових досліджень

5

1,2

 7

Управління проектами

5

1

 8

Інститути ЄС та особливості регулювання економічної діяльності

5

2

 9

Ризикологія та економіка змін

5

2

 10

Соціальний розвиток

5

2

 11

Діагностика ЗЕД суб'єктів міжнародної торгівлі

6

2

 12

Public Management та процеси децентралізації ЄС

6

2

 13

Геополітика

6

2

PhD

1.       

Сучасна економічна теорія

6

1

2.       

Глобальні трансформації та розвиток

4

2

 

Кафедра обліку і аудиту

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

Адміністрування податків

4

1

2.       

Аналіз господарської діяльності

5

2

3.       

Аудит

5

1

4.       

Бухгалтерський облік

5,6

1

5.       

Внутрішній аудит

4,5

1,2

6.       

Внутрішній господарський контроль

5

1

7.       

Звітність підприємства

5

1

8.       

Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні

4

2

9.       

Облік в зарубіжних країнах

5

1

10.   

Облік і звітність в оподаткуванні

5

1,2

11.   

Облік у банках

5

1

12.   

Облік у бюджетних установах

4,5

1,2

13.   

Облік у галузях економіки

4

2

14.   

Облік у недержавних фінансових установах

5

1

15.   

Облікова політика

5,3

1

16.   

Управлінський облік

5

1,2

17.   

Фінансовий аналіз

5

1

18.   

Фінансовий облік

5,12

1,2

Магістр

1.       

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

6

2

2.       

Облік зовнішньоекономічної діяльності

6

1

3.       

Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в Україні

6

2

4.       

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

6

1

5.       

Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами

6

2

6.       

Організація обліку

6

2

7.       

Фінансово-інвестиційний аналіз

6

2

 

Кафедра фінансів і банківської справи

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

Банківська система

5

1

2.       

Банківські операції

3

2

3.       

Банківські ризики та методи їх вимірювання

3

2

4.       

Бюджетна система

5

2

5.       

Бюджетування діяльність суб’єктів господарювання

5

2

6.       

Валютний ринок

4

2

7.       

Гроші та кредит

4

2

8.       

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

4

1

9.       

Інвестування

4

1

10.   

Казначейська справа

4

1,2

11.   

Місцеві фінанси

5

2

12.   

Операції банківських та небанківських установ

5

2

13.   

Організація діяльності комерційного банку

3

2

14.   

Податкова система

5

1,2

15.   

Страхування

5

2

16.   

Фінанси

5

1,2

17.   

Фінанси зарубіжних корпорацій

3

1,2

18.   

Фінанси підприємства

5

1

19.   

Фінанси страхових організацій

4

1

20.   

Фінанси, гроші та кредит

5

2

21.   

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

4

1

22.   

Фінансове посередництво

4

2

23.   

Фінансовий ринок

4

1

24.   

Центральний банк і грошово-кредитна політика

4

1

Магістр

1.       

Бюджетний менеджмент

6

2

2.       

Проектне фінансування

6

2

3.       

Публічні фінанси

6

2

4.       

Ринок фінансових послуг

6

1

5.       

Страховий менеджмент

6

1

6.       

Фінанси корпорацій

6

2

7.       

Фінансовий менеджмент

6

1

8.       

Фінансовий менеджмент у банку

6

2

 

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

Адміністративний менеджмент

5

2

2.       

Економічна безпека

5

2

3.       

Електронний маркетинг

6

1

4.       

Етика бізнесу

5

1

5.       

Інноваційний маркетинг

3

1

6.       

Інфраструктура товарного ринку

5

1

7.       

Комунікативний менеджмент

6

1

8.       

Логістика

5

1

9.       

Логістичний практикум

3

1

10.   

Маркетинг

10

1,2

11.   

Маркетинг послуг

6

1

12.   

Маркетингова політика розподілу

3

1

13.   

Маркетингова товарна політика

4

1

14.   

Маркетингове ціноутворення

3

1

15.   

Маркетингові дослідження

6,4

1,2

16.   

Менеджмент

10

1,2

17.   

Менеджмент підприємства

5

1

18.   

Мерчандайзинг

4

2

19.   

Операційний менеджмент

4

1

20.   

Організація торгівлі

6

1

21.   

Паблік релейшнз

5

2

22.   

Поведінка споживачів

4

2

23.   

Рекламний менеджмент

3

1

24.   

Стратегічний менеджмент

4

1

25.   

Теорія організації

6

2

26.   

Управління організаційною поведінкою

4

1

27.   

Управління персоналом

4

1,2

Магістр

1.       

Бренд-менеджмент

7

2

2.       

Корпоративне управління

6

2

3.       

Логістичний менеджмент

6

1

4.       

Маркетинговий менеджмент

6

2

5.       

Менеджмент організацій

6

1

6.       

Публічне адміністрування

6

1

7.       

Стратегічне управління

6

1,2

8.       

Стратегічний маркетинг

6

2

9.       

Товарна інноваційна політика

6

1

10.   

Управління якістю

6

1

 

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

Кафедра загально-інженерних дисциплін та обладнання

                                Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

Автоматизація виробничих процесів

6

1,2

2.       

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

5

2

3.       

Використання альтернативних джерел енергії у галузі

5

1

4.       

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

5

1,2

5.       

Деталі машин

10

1,2

6.       

Експлуатація та обслуговування машин харчових виробництв

5

2

7.       

Експлуатація та обслуговування холодильної техніки

3

2

8.       

Електрофізичні методи обробки харчових виробництв

5

1

9.       

Енергозбереження у галузі

5

1

10.   

Історія інженерної діяльності

3

1

11.   

Комп'ютерна графіка

5

1

12.   

Комп'ютерне проектування технологічного обладнання в галузі

5

1

13.   

Комп'ютерне проектування технологічного обладнання в галузі

4

1

14.   

Комп'ютерне проектування холодильного та торгівельного обладнання

2

2

15.   

Конструкторсько-технологічна практика

3

2

16.   

Конструкція, класифікація та типи холодильних машин

5

1

17.   

Механізація ВРТС робіт у галузі

6,5

1,2

18.   

Механічне обладнання ресторанного господарства

5

2

19.   

Нарисна геометрія, та інженерна та комп’ютерна графіка

5

2

20.   

Нарисна геометрія та інженерна графіка

5

2

21.   

Обладнання кондитерського та хлібопекарного виробництва

5

2

22.   

Опір матеріалів

6

1

23.   

Основи кондиціювання повітря

5

1

24.   

Основи логістики в галузі

3

          1, 2

25. 

Основи міцності машин та їх елементів

5

2

26.   

Основи охорони праці та БЖД

5

1

27.   

Основи технології використання холоду

5

2

28.   

Охорона праці в галузі

3

1

29.   

Перспективні процеси та обладнання харчових виробництв

3

1

30.   

Прикладна механіка, процеси та апарати харчових виробництв

3

1

31. 

Проектування деталей машин методами комп’ютерного моделювання

3

2

32.   

Процеси і апарати харчових виробництв

10

          1,2

33.   

Розрахунок та конструювання обладнання галузі

5

1

34.   

САПР в галузі

4

2

35.   

Сучасні системи холодопостачання

4

1

36.   

Теоретична механіка

5

1

37.   

Теоретичні основи електротехніки

5

1

38.   

Теоретичні основи теплотехніки

5

1,2

39.   

Теорія механізмів та машин

5

2

40.   

Теплове обладнання ресторанного господарства

5

2

41.   

Теплообмінні апарати промислових холодильних установок

3

2

42.   

Технологічне обладнання харчових виробництв

10

1,2

43.   

Технологічні основи машинобудування

6

2

44.   

Технологічні основи холодильного машинобудування

6

2

45.   

Технологічні установки підприємств

4

1

46.   

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

5

           1,2

47.   

Технологія холодильного машинобудування

5

2

48.   

Устаткування закладів ресторанного господарства

6,5

2

49.   

Устаткування закладів готельного і ресторанного господарства

3

1

50.   

Фізика

12

1,2

51.   

Холодильне технологічне і торговельне обладнання харчових виробництв

5

1

52.   

Холодильно-компресорні машини та установки

5

1

53.   

Холодильні машини

3

1

54.   

Холодильні технології

5

2

55.   

Холодильні установки промислових підприємств

5

1

Магістр

1.       

Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність

6

1

2.       

Методологія створення прогресивного механічного обладнання

6

1

3.       

Методологія створення прогресивного теплового обладнання

6

1

4.       

Методологія створення прогресивного холодильного обладнання

6

1

5.       

Моделювання робочих процесів технологічного обладнання

6

2

6.       

Моніторинг параметрів технологічного обладнання

6

2

7.       

Розрахунок та конструювання апаратів в галузі

6

2

8.       

Система автоматичного проектування технологічного обладнання харчових виробництв

6

2

 

Кафедра вищої математики та інформаційних систем

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

WEB-проектування

4

2

2.       

Вища математика

6

1

3.       

Економіко-математичні методи та моделі: - економетрика

5

2

4.       

Інформатика та інформаційні технології

5

1,2

5.       

Інформаційні системи в зовнішньоекономічній діяльності

3

1

6.       

Математика для економістів: Теорія ймовірності і математична статистика

5

1

7.       

Статистика

5

1

8.       

Сучасні комп’ютерні технології в галузі

4

1

Магістр

1.       

Інформаційні технології економічних досліджень

5

2

2.       

Соціально-економічна статистика

5

1

 

Кафедра туризму та країнознавства

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.                   

Географія туризму

6

1

2.                   

Історія української державності та культури

5

1

3.                   

Основи туризмознавства

5

1

4.                   

Рекреаційні комплекси світу

5

1

5.                   

Спеціалізований туризм

5

2

6.                   

Основи музеєзнавства

5

2

7.                   

Ринок туристичних послуг

6

2

8.                   

Організація туристичних подорожей

4

2

9.                   

Практика з організації туристичної діяльності

3

2

10.               

Організація екскурсійної діяльності

5

2

11.               

Ринок туристичних послуг

5

2

12.               

Туроперейтинг

5

1

13.               

Організація ділового туризму та виставкової діяльності

5

1

14.               

Міжнародний туризм

5

1

15.               

Управління бізнес процесами в туризмі

5

1

16.               

Курортна справа

5

1

17.               

Бізнес-проектування в туризмі

6

2

Магістр

18.               

Туризмологія

6

1

19.               

Екскурсологія

6

1

20.               

Управління якістю туристичних послуг

6

2

21.               

Програмний туроперейтинг в міжнародному туристичному бізнесі

6

2

22.               

Інноваційні технології в туризмі

6

2

23.               

Міжнародна туристична логістика

6

2

24.               

Міжнародний туризм

6

1

           

 

Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

Барна справа та організація роботи сомельє

6

1,2

2.       

Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель

4

1

3.       

Дизайн об'єктів та інтер'єр приміщень, закладів готельно-ресторанного бізнесу

4

1

4.       

Інфраструктура готельного і ресторанного господарства

3

1

5.       

Комп'ютерне технологічне проектування

5

1,2

6.       

Кулінарна майстерність

4

2

7.       

Кулінарне мистецтво країн світу

3

1

8.       

Мікробіологія та товарознавство

4

1

9.       

Основи кулінарної майстерності

4

2

10.   

Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність

5

1,2

11.   

Організація готельного господарства

10

1,2

12.   

Організація ресторанного господарства

10

1,2

13.   

Поглиблене вивчення готельно-ресторанної справи

5

1

14.   

Поглиблене вивчення організації ресторанного господарства

8

1,2

15.   

Проектування закладів ресторанного господарства

6

1

16.   

Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства

5

1

17.   

Ремонт та обслуговування холодильної техніки

5

1

18.   

Стандартизація, сертифікація і метрологія

5

2

19.   

Теоретичні основи харчових технологій

5

1

20.   

Технологія продукції ресторанного господарства

18

1,2

21.   

Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства

5

1

22.   

Фізіологія, гігієна і санітарія

5

2

23.   

Харчові технології

15

1,2

24.   

Харчова хімія

6

1,2

25.   

Харчова хімія та біохімія

11

1,2

Магістр

1.       

Інноваційні ресторанні технології

4

2

2.       

Інноваційні технології у готельному господарстві

6

2

3.       

Комп'ютерне моделювання в галузі

4

1

4.       

Методологія наукової творчості

6

1

5.       

Науково-дослідна робота та патентознавство

6

2

6.       

Національні кухні країн світу

5

2

7.       

Організація санаторно-курортного господарства

6

2

8.       

Технологічні основи безпеки харчових продуктів

6

2

9.       

Технологія спеціальних продуктів

4

2

10.   

Управління якістю та методи системного аналізу продукції та послуг ресторанного господарства

6

1

 

Оцініть матеріал!
(2 голосів)