Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

 

Кафедра підприємництва та торгівлі

 

Дисципліна

Кредити

Семестр

Д.ф.н.

З.ф.н

Бакалавр

 

 

1.       

Безпечність товарів

5

1

   

2.       

Бізнес-планування

4

1

   

3.       

Економіка біржової торгівлі

3

1

   

4.       

Економіка і фінанси підприємства

10

1,2

   

5.       

Економіка малого бізнесу

3

1

   

6.       

Економіка підприємства

6

1,2

   

7.       

Економіка підприємства ресторанного господарства

5

1

   

8.       

Економіка торговельного підприємства

4

2

   

9.       

Економічна звітність

3

2

   

10.   

Економічний аналіз

4

1,2

   

11.   

Зовнішньоекономічна діяльність

3

2

   

12.   

Ідентифікація та кодування товарів

3

1

   

13.   

Капітал підприємства: формування та використання

5

1

   

14.   

Митне регулювання ЗЕД

5

2

   

15.   

Міжнародна економічна безпека

5

1

   

16.   

Моделювання економічних рішень

3

1

   

17.   

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

5

1

   

18.   

Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності

6,5

2

   

19.   

Організація виробництва

3

1

   

20.   

Організація зовнішньої торгівлі

4

1

   

21.   

Основи митної справи

5

2

   

22.   

Основи наукових досліджень

5

2

   

23.   

Підприємництво

4

1,2

   

24.   

Підприємництво та бізнес-культура

3

1

   

25.   

Планування і контроль на підприємстві

5

2

   

26.   

Потенціал і розвиток підприємства

3

1

   

27.   

Практикум з економіки підприємства

3

2

   

28.   

Практикум з зовнішньоекономічної діяльності

3

2

   

29.   

Практикум з основ наукових досліджень

3

1

   

30.   

Проектний аналіз

5

1

   

31.   

Сертифікація

5

1

   

32.   

Стратегія підприємства

5

1

   

33.   

Технічне регулювання (Оцінювання відповідності)

5

2

   

34.   

Товарна номенклатура ЗЕД

4

2

   

35.   

Товарознавство

5

1

   

36.   

Товарознавство (Непродовольчі товари)

19

1,2

   

37.   

Товарознавство (Пакувальні матеріали та тара)

4

1

   

38.   

Товарознавство (Теоретичні основи товарознавства)

4

1

   

39.   

Товарознавство (Харчові продукти)   

19

1

   

40.   

Товарознавство квітів

3

1

   

41.   

Управління витратами

3

1

   

42.   

Управління капіталом

3

2

   

43.   

Формування бізнес-моделі підприємства

3

1

   

44.   

Ціноутворення і цінова політика

3

1

   

Магістр

 

 

1.       

Антикризове управління підприємством

7

2

   

2.       

Бізнес-планування

6

2

   

3.       

Економіка закладів ресторанного господарства: реінжиніринг бізнес-процесів

6

1

   

4.       

Економічна діагностика

6

1

   

5.       

Економічне управління

6

1

   

6.       

Методологія наукових досліджень

6

1

   

7.       

Стратегічне управління підприємством

5

2

   

8.       

Управління економічною безпекою підприємства

6

2

   

9.       

Управління інформаційною безпекою підприємства

6

2

   

PhD

 

 

1.       

Бізнес-моделі підприємства: розробка і вибір

4

2

   

2.       

Дослідження регіональних ринків

6

1

   

3.       

Економіка соціального розвитку

6

1

   

 

2017-2018

Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

Кафедра підприємництва та торгівлі

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

  pdf Безпечність товарів (150 KB)

3

2

2.       

  pdf Бізнес планування (193 KB)

3

2

3.       

  pdf Бізнес-планування (326 KB)

4,5

1,2

4.       

  pdf Галузева економіка (165 KB)

4

1

5.       

  pdf Економіка  торговельного підприємства (219 KB)

5

2

6.       

  pdf Економіка біржової торгівлі (166 KB)

3

1,2

7.       

  pdf Економіка і фінанси готельного та ресторанного підприємства (154 KB)

5

1

8.       

  pdf Економіка і фінанси підприємства (3.65 MB)

10

1,2

9.       

  pdf Економіка малого бізнесу (170 KB)

3

1

10.   

  pdf Економіка підприємства (2.88 MB)

5

1,2

11.   

  pdf Економіка підприємства ресторанного господарства (153 KB)

6,5

1,2

12.   

  pdf Економіка праці  і соціально-трудові відносини (193 KB)

6

2

13.   

  pdf Економіка праці і соціально-трудові відносини (193 KB)

4

1,2

14.   

  pdf Економіка торгівлі (1.03 MB)

5

2

15.   

  pdf Економіка туристичного підприємства (231 KB)

4,5

2

16.   

  pdf Економічна звітність (170 KB)

3

2

17.   

  pdf Економічний аналіз (356 KB)

3

1

18.   

  pdf Експертно-аналітичні аспекти мистецтвознавства (409 KB)

3

2

19.   

Естетика товарів та дизайн

3

1

20.   

Загальна технологія  виробництва харчових продуктів та непродовольчих товарів

5

2

21.   

  pdf Ідентифікація та кодування товарів (124 KB)

3

2

22.   

  pdf Кадрова безпека (175 KB)

3

2

23.   

  pdf Капітал підприємства: формування та використання (210 KB)

5

2

24.   

  pdf Комерційна діяльність (212 KB)

5

1

25.   

  pdf Митне регулювання ЗЕД (163 KB)

3

2

26.   

  pdf Моделювання економічних рішень (207 KB)

3

2

27.   

  pdf Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків (216 KB)

3

1,2

28.   

  pdf Організація виробництва (246 KB)

3

2

29.   

  pdf Організація торгівлі (763 KB)

4

1

30.   

  pdf Основи експертизи в митній справі (204 KB)

4

2

31.   

  pdf Основи митної справи (195 KB)

5

1

32.   

  pdf Основи практичної товарознавчої діяльності (449 KB)

4

2

33.   

  pdf Підприємництво та бізнес планування в готельно-ресторанному бізнесі (193 KB)

3,5

2

34.   

  pdf Планування і контроль на підприємстві (2.60 MB)

7

2

35.   

Поглиблене вивчення організації готельно-ресторанної справи

4

2

36.   

  pdf Потенціал і розвиток підприємства (153 KB)

3

2

37.   

  pdf Проектний аналіз (197 KB)

5

1

38.   

  pdf Сертифікація (213 KB)

5

1

39.   

  pdf Стратегія підприємства (204 KB)

5

1

40.   

  pdf Технічне регулювання (422 KB)

3

2

41.   

  pdf Технічне регулювання (Оцінювання відповідності) (422 KB)

4

2

42.   

  pdf Товарна номенклатура ЗЕД (211 KB)

5

1

43.   

  pdf Товарознавство (Непродовольчі продукти) (187 KB)

9

1,2

44.   

  pdf Товарознавство (Пакувальні матеріали та тара) (168 KB)

4

1

45.   

  pdf Товарознавство (Послуги) (486 KB)

3,5

2

46.   

  pdf Товарознавство (Теоретичні основи товарознавства) (496 KB)

6

2

47.   

  pdf Товарознавство (Харчові продукти) (179 KB)

9

1,2

48.   

  pdf Товарознавство квітів (147 KB)

5

1

49.   

  pdf Товарознавство та екогігієна харчових добавок (438 KB)

3

2

50.   

  pdf Товарознавство товарів лікувально-гігієнічного призначення (144 KB)

3

2

51.   

  pdf Товарознавча експертиза непродовольчих товарів (218 KB)

5

2

52.   

  pdf Товарознавча експертиза продовольчих товарів (157 KB)

3

2

53.   

  pdf Товарознавча експертиза товарів (205 KB)

5

2

54.   

  pdf Управління витратами (153 KB)

5

2

55.   

  pdf Управління якістю та безпечність непродовольчих товарів (127 KB)

3

2

56.   

  pdf Управління якістю та безпечність продовольчих товарів (127 KB)

3

2

57.   

  pdf Фахівець в бізнес-середовищі (160 KB)

3

2

58.   

  pdf Фізіологія і психологія праці (531 KB)

5

2

59.   

  pdf Формування бізнес-моделі підприємства (175 KB)

3

2

60.   

  pdf Ціноутворення (202 KB)

3

2

61.   

Ціноутворення  готельних послуг

3

1

62.   

  pdf Ціноутворення та цінова політика (228 KB)

3

2

Магістр

1.       

  pdf Антикризове управління підприємством (988 KB)

6

2

2.       

  pdf Дослідження регіональних ринків (202 KB)

6

1

3.       

  pdf Економіка закладів ресторанного господарства: реінжирінг бізнес-процесів (217 KB)

6

1

4.       

  pdf Економічна діагностика (2.51 MB)

6

1

5.       

  pdf Економічне управління (164 KB)

6

1

6.       

Експертиза експортно-імпортних товарів

5

2

7.       

  pdf Економічне управління (164 KB)

 

 

 6

1

8.       

Злиття і поглинання підприємств

5

2

9.       

  pdf Митна   (183 KB) pdf справа (183 KB) pdf (183 KB)

7

2

10.   

  pdf Митні формальності на різних видах транспорту (193 KB)

6

2

11.   

Міжнародне технічне регулювання

6

1

12.   

  pdf Організація боротьби з митними правопорушеннями (149 KB)

6

2

13.   

  pdf Соціальна відповідальність бізнесу (296 KB)

6

1

14.   

Товарна інноваційна політика

6

1

15.   

  pdf Управління бізнес-процесами (202 KB)

6

2

16.   

  pdf Управління вартістю підприємства (154 KB)

6

2

17.   

  pdf Управління економічною безпекою підприємства (138 KB)

6

2

18.   

  pdf Управління митними ризиками (162 KB)

6

1

19.   

Управління митною діяльністю

5

2

Кафедра міжнародної економіки та туризму

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

pdf Бізнес-проектування в туризмі (489 KB)

5

2

2.       

Географія туризму

5

1

3.       

Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес

4

2

4.       

Економіка зарубіжних країн

5

2

5.       

pdf Європейська інтеграція (111 KB)

3

2

6.       

pdf Зовнішня політика України (179 KB)

3

2

7.       

Зовнішньоекономічна діяльність

3

2

8.       

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

3

2

9.       

pdf Історія міжнародних відносин (184 KB)

4

2

10.   

pdf Кон'юнктура ринку туристичних послуг (248 KB)

4

2

11.   

  pdf Курортна справа (191 KB)

3

1

12.   

pdf Міжнародна економіка (146 KB)

5

1,2

13.   

pdf Міжнародна економічна діяльність України (1.29 MB)

5

1

14.   

pdf Міжнародний туризм (210 KB)

4

2

15.   

pdf Міжнародні перевезення (114 KB)

4

2

16.   

Міжнародні фінанси

5

2

17.   

pdf Організація туризму (Організація анімаційної діяльності) (186 KB)

5

2

18.   

  pdf Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності) (227 KB)

5

1

19.   

  pdf Організація туризму (Основи туризмознавства) (245 KB)

5

1

20.   

Організація туристичного обслуговування

4

2

21.   

pdf Основи музеєзнавства (285 KB)

5

2

22.   

Основи туризмознавства

4

1

23.   

Світовий ринок готельних та ресторанних послуг

3

1

24.   

Спеціалізований туризм

5

2

25.   

pdf Технічний аналіз (253 KB)

5

1

26.   

  pdf Туроперейтинг (369 KB)

5

1

27.   

Управління зовнішньоекономічною діяльністю

5

2

28.   

Управління конкурентоспроможністю туристичних організацій

3

2

29.   

pdf Фундаментальний аналіз (222 KB)

5

1,2

Магістр

1.       

pdf Public Management та процеси децентралізації ЄС (131 KB)

6

2

2.       

Геополітика

6

2

3.       

pdf Діагностика ЗЕД суб'єктів міжнародної торгівлі (242 KB)

6

2

4.       

  pdf Екскурсологія (202 KB)

6

1

5.       

pdf Європейська інтеграція (111 KB)

6

2

6.       

pdf Інноваційні технології в туризмі (224 KB)

6

2

7.       

pdf Інститути ЄС та особливості регулювання економічної діяльності (114 KB)

6

2

8.       

Кон'юнктура світового ринку товарів

6

2

9.       

Міжнародна торгівля

6

1

10.   

Міжнародна туристична логістика

6

2

11.   

Міжнародний менеджмент

6

1

12.   

pdf Міжнародний туризм (210 KB)

6

1

13.   

  pdf Міжнародні стратегії економічного розвитку (596 KB)

6

1

14.   

  pdf Пограмний туроперейтинг в туристичному бізнесі (480 KB)

 6

 

2

15.   

  pdf Туризмологія (253 KB)

6

1

16.   

  pdf Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (576 KB)

6

1

17.   

Управління якістю туристичних послуг

6

2

 

Кафедра іноземної  філології та перекладу

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

  pdf Друга іноземна мова (872 KB) :

- 241 «Туризм»

10

1,2

2.       

pdf Іноземна мова: (735 KB)

- 071 «Облік і оподаткування»

5

1

3.       

Іноземна мова:

- pdf 051 «Економіка» (683 KB)

   pdf - 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (864 KB)

pdf - 073 «Менеджмент» (863 KB)

pdf - 075 «Маркетинг» (851 KB)

  pdf (762 KB)

pdf - 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» (762 KB)

pdf (762 KB)

 

  pdf (819 KB)

pdf - 133«Галузеве машинобудування» (819 KB)

pdf (819 KB)

- pdf 142 «Енергетичне машинобудування» (819 KB)

 

-   pdf 181 «Технології в ресторанному господарстві» (830 KB)

-   pdf 241 «Готельно-ресторанна справа» (762 KB)

- pdf 242 «Туризм» (751 KB)

  pdf - 292 «Міжнародні економічні відносини» (884 KB)

10

1,2

4.       

  pdf Поглиблене вивчення іноземної мови (439 KB)

5

1

5.       

pdf Професійна іноземна мова (812 KB)

6

1,2

Магістр

1.       

pdf Іноземна мова (Поглиблений курс) (475 KB)

6

2

 

Кафедра економіки

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

  pdf Державне регулювання економіки (246 KB)

5

2

2.       

  pdf Економіка галузевих ринків (192 KB)

3

2

3.       

Економічна теорія (політична економія, макро-та міроекономіка)

3

1

4.       

Економічна теорія, макро-та міроекономіка

3

1

5.       

  pdf Історія економіки та економічної думки (254 KB)

5

1

6.       

Макроекономіка

5

2

7.       

  pdf Мікроекономіка (248 KB)

5

1

8.       

Мікро-та макроекономіка

5

1

9.       

  pdf Національна економіка (252 KB)

5

2

10.   

Політична економія

5

1

11.   

  pdf Ризикологія (196 KB)

3

2

12.   

  pdf Соціальна економіка (291 KB)

3

2

Магістр

1.       

Глобальні трансформації та розвиток

6

2

2.       

  pdf Державне регулювання економіки та економічна політика (246 KB)

6

1

3.       

Економіка інновацій та інноваційна економіка

4

1

4.       

Економіка корупції

4

2

5.       

  pdf Економіка соціального розвитку (269 KB)

6

1

6.       

  pdf Економіка суспільного сектору (153 KB)

6

1

7.       

  pdf Економічна соціологія (268 KB)

5

1

8.       

  pdf Економічна теорія добробуту (319 KB)

5

2

9.       

  pdf Інноваційний розвиток підприємства (156 KB)

6

1

10.   

Інституціональне проектування

3

2

11.   

Методика викладання економіки

3

2

12.   

Навчальна педагогічна практика

3

2

13.   

  pdf Ризикологія та економіка змін (344 KB)

6

2

14.   

Соціальний розвиток

7

2

15.   

  pdf Сучасна економічна теорія (241 KB)

6

1

16.   

  pdf Управління проектами (125 KB)

3

1

 

Навчально-науковий інститут управління та адміністрування

Кафедра обліку і аудиту

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

  pdf Аналіз господарської діяльності (148 KB)

5

2

2.       

  pdf Аудит (421 KB)

5

1,2

3.       

pdf Аудит у банках (147 KB)

4

1

4.       

pdf Бухгалтерський облік (123 KB)

5

1,2

5.       

pdf Бухгалтерський облік (загальна теорія) (123 KB)

5

1,2

6.       

pdf Внутрішній господарський контроль (151 KB)

5

2

7.       

pdf Звітність підприємства (124 KB)

12

1,2

8.       

Інформаційні системи в обліку і аудиті

3

2

9.       

pdf Облік в зарубіжних країнах (128 KB)

3

2

10.   

pdf Облік зовнішньоекономічної діяльності (124 KB)

5

1

11.   

  pdf Облік і звітність в оподаткуванні (126 KB)

5

1

12.   

  pdf Облік і звітність у банках (163 KB)

4

1

13.   

  pdf Облік і звітність у галузях економіки (137 KB)

3

2

14.   

  pdf Облік та адміністрування податків (126 KB)

4

2

15.   

  pdf Облік у бюджетних установах (129 KB)

5

2

16.   

  pdf Облік у недержавних фінансових установах (123 KB)

3

2

17.   

  pdf Облікова політика (145 KB)

3

1

18.   

  pdf Оподаткування у банках (138 KB)

4

2

19.   

  pdf Фінансовий аналіз (196 KB)

4

2

20.   

  pdf Фінансовий облік І (146 KB)

10

1,2

21.   

  pdf Фінансовий облік ІІ (156 KB)

5

1

22.   

pdf Фінансовий облік (156 KB)

5

1

Магістр

1.       

pdf Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (149 KB)

6

2

2.       

Внутрішній аудит

6

1

3.       

pdf Облік зовнішньоекономічної діяльності (124 KB)

6

1

4.       

Облік і оподаткування діяльності суб'єктів господарювання в Україні

6

2

5.       

pdf

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

(442 KB)

6

1

6.       

Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами

6

2

7.       

pdf Організація обліку (147 KB)

6

1

8.       

pdf Організація податкової роботи (134 KB)

6

2

 

Кафедра фінансів і банківської справи

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

  pdf Банківська система (259 KB)

5

1

2.       

  pdf Банківські операції (246 KB)

3

1

3.       

  pdf Банківські ризики та методи їх вимірювання (238 KB)

3

2

4.       

  pdf Бюджетна система (283 KB)

5

2

5.       

  pdf Валютний ринок (247 KB)

4

2

6.       

  pdf Валютні операції (312 KB)

3

2

7.       

  pdf Гроші та кредит (702 KB)

5

2

8.       

  pdf Державні фінанси (209 KB)

5

1

9.       

  pdf Інвестування (6.13 MB)

3

2

10.   

   pdf Казначейська справа (426 KB)

3

1

11.   

  pdf Організація діяльності комерційного банку (274 KB)

3

2

12.   

  pdf Податкова система (9.94 MB)

5

1

13.   

pdf Страхові послуги (246 KB)

3

1

14.   

  pdf Управління фінансовими ризиками (851 KB)

3

2

15.   

  pdf Фінанси (787 KB)

5

1

16.   

  pdf Фінанси зарубіжних корпорацій (280 KB)

3

2

17.   

  pdf Фінанси підприємства (227 KB)

5

2

18.   

  pdf Фінанси, гроші та кредит (715 KB)

5

2

19.   

  pdf Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва (192 KB)

4

2

20.   

  pdf Фінансовий ринок (160 KB)

4

2

Магістр

1.       

  pdf Бюджетний менеджмент (221 KB)

6

1

2.       

Дью-Ділідженс

6

2

3.       

  pdf Проектне фінансування (232 KB)

6

2

4.       

  pdf Публічні фінанси (355 KB)

6

2

5.       

pdf Ринок фінансових послуг (258 KB)

6

1

6.       

  pdf Страховий менеджмент (233 KB)

6

1

7.       

pdf Фінанси корпорацій (209 KB)

6

2

8.       

  pdf Фінансова санація та банкрутство підприємства (249 KB)

6

2

9.       

  pdf Фінансовий менеджмент (339 KB)

6

1

10.   

pdf Фінансовий менеджмент у банку (258 KB)

6

2

11.   

Фінансово-інвестиційний аналіз

6

2

 

Кафедра вищої математики та інформаційних технологій

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

  pdf Вища математика (192 KB)

6

1

2.       

Вища математика, статистика

3

1

3.       

  pdf Економіко-математичні методи та моделі: - економетрика (145 KB)

5

2

4.       

  pdf Економіко-математичні методи та моделі: - оптимізаційні методи та моделі (177 KB)

5

2

5.       

  pdf Інформатика та інформаційні технології (195 KB)

4

1,2

6.       

  pdf Інформаційні технології в зовнішньоекономічній діяльності (137 KB)

5

2

7.       

 Математика для економістів: Теорія ймовірності і математична статистика

5

1

8.       

  pdf Статистика (177 KB)

5

1

9.       

  pdf Теорія ймовірності і математична статистика (188 KB)

5

1

Магістр

1.       

  pdf Інформаційні комп'ютерні технології в ресторанному та готельному господарстві (173 KB)

5

2

2.       

  pdf Інформаційні технології економічних досліджень (218 KB)

5

2

3.       

  pdf Соціально-економічна статистика (176 KB)

5

1

 

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

Бенчмаркетинг

3

1

2.       

  pdf Виробнича логістика (120 KB)

3

1

3.       

Внутрішній економічний механізм підприємства

4

2

4.       

Електронна комерція

4

2

5.       

  pdf Електронний маркетинг (126 KB)

4

1

6.       

Закупівельна логістика

3

2

7.       

Інноваційний маркетинг

3

2

8.       

  pdf Інтернет-маркетинг (133 KB)

3

1

9.       

Інформаційні та PR технології в готельно-ресторанному бізнесі

3

2

10.   

  pdf Логістика (112 KB)

3

1,2

11.   

Логістика в туризмі

4

2

12.   

  pdf Логістика розподілу (108 KB)

4

1

13.   

  pdf Маркетинг (133 KB)

5

1,2

14.   

Маркетинг в готельно-ресторанній справі

5

2

15.   

  pdf Маркетинг підприємства (144 KB)

5

1

16.   

  pdf Маркетинг послуг (140 KB)

5

2

17.   

  pdf Маркетингова політика розподілу (144 KB)

3

1,2

18.   

Маркетингова товарна політика

3

2

19.   

  pdf Маркетингове ціноутворення (144 KB)

5

1

20.   

Маркетингові дослідження

5

1,2

21.   

  pdf Маркетингові комунікації (151 KB)

5

1,2

22.   

  pdf Менеджмент (119 KB)

5

1,2

23.   

Менеджмент в готельно-ресторанній справі

5

2

24.   

  pdf Менеджмент в туризмі (125 KB)

5

1

25.   

  pdf Менеджмент підприємств ресторанного господарства (156 KB)

4

1

26.   

  pdf Менеджмент підприємства (145 KB)

5

1,2

27.   

  pdf Мерчандайзинг (144 KB)

3

1

28.   

Нормування та мотивація праці

5

2

29.   

Основи логістики у галузі

3

2

30.   

Основи менеджменту

5

2

31.   

Офісний менеджмент

3

2

32.   

Паблік релейшнз

5

2

33.   

Поведінка споживачів

4

2

34.   

  pdf Реклама в системі маркетингу (136 KB)

4,5

1

35.   

Рекламна діяльність в туризмі

3

2

36.   

Самоменеджмент

4

2

37.   

Ситуаційний маркетинг

3

2

38.   

  pdf Теорія організації (148 KB)

5

1

39.   

Транспортна логістика

4

2

40.   

Управління інноваціями

5

2

41.   

  pdf Управління персоналом (111 KB)

5

1

Магістр

1.       

Бренд-менеджмент

7

2

2.       

Корпоративне управління

5

2

3.       

  pdf Логістичний менеджмент (141 KB)

6

1,2

4.       

Маркетинговий менеджмент

6

2

5.       

  pdf Менеджмент організацій (155 KB)

6

1

6.       

Менеджмент ризиків

6

2

7.       

Міжнародний маркетинг

5

2

8.       

  pdf Публічне адміністрування (158 KB)

6

1

9.       

  pdf Стратегічне управління (122 KB)

6

1

10.   

Стратегічний маркетинг

6

2

11.   

Стратегічний менеджмент

5

2

12.   

  pdf Товарна інноваційна політика (140 KB)

6

1

13.   

  pdf Управління якістю (157 KB)

6

1

 

Кафедра гуманітарних та правових дисциплін

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

  pdf Господарське право (480 KB)

4

1

2.       

Господарське право. Трудове право

9

1

3.       

  pdf Державне та регіональне управління (482 KB)

5

1

4.       

  pdf Міжнародне економічне право (567 KB)

3

1

5.       

  pdf Право  (Правознавство. Підприємницьке право) (2.29 MB)

4

1

6.       

  pdf Право (Господарське право, Комерційне право) (482 KB)

4

1

7.       

Психологія

3

2

8.       

  pdf Психологія та конфліктологія (584 KB)

3

1

9.       

  pdf Релігієзнавство (418 KB)

4

2

10.   

Соціологія і політологія

5

2

11.   

  pdf Трудове право (461 KB)

4

1,2

12.   

Філософія

4

1

13.   

Філософія, політологія, соціологія

3

1

14.   

Фінансове право

3

2

Магістр

1.       

  pdf Інтелектуальна власність (411 KB)

5

1

2.       

  pdf Конституція та врядування (405 KB)

6

1

3.       

  pdf Міжнародне право (616 KB)

6

1

4.       

  pdf Політичні інститути і процеси (512 KB)

6

2

5.       

  pdf Трудове право (461 KB)

4

2

6.       

Філософія

7

1,2

 

 


 

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу

Кафедра загально-інженерних дисциплін та обладнання

                                Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

  pdf Автоматизація виробничих процесів (323 KB)

8

1,2

2.       

  pdf Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювння (398 KB)

3

2

3.       

  pdf Використання альтернативних джерел енергії в галузі (252 KB)

3

2

4.       

  pdf Гідравліка, гідро- та пневмоприводи (419 KB)

3

1

5.       

Гідрогазодинаміка

5

2

6.       

  pdf Деталі машин (523 KB)

5

1

7.       

Експлуатація та обслуговування машин харчових виробництв

3

2

8.       

Експлуатація та обслуговування холодильної техніки

3

2

9.       

  pdf Електро- та теплотехніка (108 KB)

3

1

10.   

  pdf Електроніка та мікросхемотехніка (324 KB)

5

2

11.   

  pdf Електрообладнання холодильних установок (1.33 MB)

3

2

12.   

  pdf Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка (405 KB)

5

1,2

13.   

  pdf Електрофізичні методи обробки харчових виробництв (232 KB)

3

2

14.   

  pdf Енергозбереження у галузі (261 KB)

10

1,2

15.   

Загальна технологія  харчових виробицтв

3

2

16.   

  pdf Комп'ютерна графіка (471 KB)

3

2

17.   

  pdf Комп'ютерне проектування технологічного обладнання в галузі (553 KB)

3

1

18.   

Конструкторсько-технологічна практика

3

2

19.   

  pdf Конструкція, класифікація та типи холодильних машин (404 KB)

3

2

20.   

  document Кріогена техніка (56 KB)

4

2

21.   

  pdf Механізація ВРТС робіт у галузі (279 KB)

5

1

22.   

  pdf Механічне обладнаня  ресторанного господарства (518 KB)

5

1

23.   

  pdf Монтаж, діагностика та ремонт обладнання харчових виробництв (1.11 MB)

3

2

24.   

  pdf Монтаж, експлуатація та діагностика холодильної техніки (1.11 MB)

3

2

25.   

  pdf Нарисна геометрія та інженерна практика (560 KB)

5

2

26.   

pdf Нарисна геометрія та інженерна практика (560 KB)

5

2

27.   

  pdf Обладнання кондитерського та хлібопекарського виробництва (251 KB)

3

1

28.   

  pdf Опір матеріалів (351 KB)

5

1

29.   

  pdf Основи кондицюювання повітря (379 KB)

4

1

30.   

  document Основи логістики в галузі (50 KB)

3

2

31.   

Основи міцності машин та їх елементів

4

2

32.   

  document Основи проектування та експлуатації холодильних установок (52 KB)

4

1

33.   

  pdf Основи теорії технічних систем (1.17 MB)

3

2

34.   

  pdf Основи теорії технічних систем (1.17 MB)

3

2

35.   

  pdf Основи технічної віброакустики обладнання галузі (996 KB)

3

2

36.   

  pdf Основні технології використання холоду (400 KB)

3

2

37.   

Охорона праці в галузі

3

1

38.   

  document Перспективні процеси та обладнання харчових виробництв (57 KB)

3

2

39.   

  pdf Прикладна механіка, процеси та апарати харчових виробництв (462 KB)

5

1

40.   

  pdf Проектування деталей машин методами комп'ютерного моделювання (508 KB)

3

2

41.   

  document Проектування промислової холодильної техніки (202 KB)

3

2

42.   

  pdf Процеси і апарати харчових виробництв (604 KB)

5

2

43.   

  document Ремонт та обслуговування побутових холодильників (52 KB)

3

2

44.   

  document Сучасні системи холодопостачання (50 KB)

5

1

45.   

  pdf Тенденції розвитку машин та технічних систем в харчовій промисловості (315 KB)

3

2

46.   

  pdf Теоретична механіка (253 KB)

5

1

47.   

  pdf Теоретична механіка та опір матеріалів (234 KB)

4

1

48.   

  document Теоретичні основи електротехніки (56 KB)

5

1

49.   

  pdf Теоретичні основи теплотехніки (532 KB)

5

1

50.   

  pdf Теорія механізмів та машин (618 KB)

5

2

51.   

Теорія теплообміну в холодильній техніці

3

2

52.   

Теплове обладнання ресторанного господарства

5

2

53.   

  pdf Тепломасообмін (496 KB)

3

2

54.   

  pdf Теплообмінні апарати промислових холодильтних установок (415 KB)

3

1

55.   

  pdf Теплотехнічні установки підприємств (443 KB)

3

1

56.   

  pdf Технічна термодинаміка (796 KB)

5

1,2

57.   

  pdf Технологічне обладнання  харчових виробництв (670 KB)

5

2

58.   

  pdf Технологічні основи машинобудування (728 KB)

3

2

59.   

  pdf Технологія холодильного машинобудування (451 KB)

5

2

60.   

  pdf Устаткування в ресторанному господарстві (595 KB)

3

1

61.   

  pdf Устаткування закладів ресторанного господарства (594 KB)

3

2

62.   

  pdf Фізика (318 KB)

3

1,2

63.   

  pdf Холодильне технологічне та торговельне  обладнання харчових виробництв та стаціонарні установки (325 KB)

5

2

64.   

  document Холодильні компресорні машини та установки (52 KB)

5

1

65.   

  pdf Холодильні машини (380 KB)

3

1

66.   

  document Холодильні технології (52 KB)

5

1

67.   

  pdf Холодильні установки промислових підприємств (381 KB)

3

2

Магістр

1.       

  pdf Методологія створення прогресивного механічного обладнання (309 KB)

6

1

2.       

 Методологія створення прогресивного теплового обладнання

6

1

3.       

  pdf Методологія створення прогресивного холодильного обладнання (1.02 MB)

6

1

4.       

Моделювання робочих процесів технологічного обладнання

6

2

5.       

  pdf Моніторинг параметрів технологічного обладнання (520 KB)

6

2

6.       

  pdf Організація підприємств в галузі (297 KB)

6

1

7.       

  pdf Розрахунок та конструювання апаратів в галузі (273 KB)

6

2

8.       

  pdf Система автоматичного проектування технологічного обладнання харчових виробництв (516 KB)

6

2

 

Кафедра технологій в ресторанному господарстві та

готельної і ресторанної справи

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

  pdf Барна справа та організація роботи сомельє (142 KB)

4

2

2.       

  pdf Гігієна і санітарія (138 KB)

4

2

3.       

Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель

3

2

4.       

  pdf Дизайн об'єктів та інтер'єр приміщень, закладів готельно-ресторанного бізнесу (223 KB)

5

1

5.       

  pdf Загальна технологія харчових виробництв (126 KB)

3

2

6.       

  pdf Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві (136 KB)

5

2

7.       

Комп'ютерне технологічне проектування

4

1

8.       

  pdf Кулінарне мистецтво країн світу (140 KB)

5

2

9.       

  pdf Методи контролю в галузі (131 KB)

5

2

10.   

  pdf Мікробіологія та товарознавство (133 KB)

3

1

11.   

  pdf Організація готельного господарства (150 KB)

4

1,2

12.   

  pdf Організація ресторанного господарства (157 KB)

12

1,2

13.   

Основи автоматизованого проектування та дизайн об'єктів ресторанного господарства

4

2

14.   

  pdf Основи кулінарної майстерності (122 KB)

3

2

15.   

  pdf Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність (127 KB)

4

1,2

16.   

  pdf Поглиблене вивчення технології в ресторанному господарстві (145 KB)

3

1

17.   

  pdf Проектування закладів ресторанного господарства (137 KB)

5

1,2

18.   

Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства

5

1,2

19.   

  pdf Теоретичні основи харчових технологій (139 KB)

4

2

20.   

  pdf Технологія продукції ресторанного господарства (155 KB)

7

1,2

21.   

  pdf Технологія спеціальних харчових продуктів (126 KB)

3

2

22.   

  pdf Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства (140 KB)

5

2

23.   

  pdf Фізіологія, гігієна і санітарія (132 KB)

5

2

24.   

  pdf Харчова хімія (132 KB)

3

1,2

25.   

  pdf Харчові технології (142 KB)

8

1,2

26.   

  pdf Хімія (133 KB)

5

1

Магістр

1.       

  pdf Інноваційні ресторанні технології (152 KB)

6

1

2.       

  pdf Інноваційні технології у готельному господарстві (136 KB)

6

2

3.       

Комп'ютерне моделювання в галузі

4

1

4.       

  pdf Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність (127 KB)

6

1

5.       

  pdf Методологія наукової творчості (129 KB)

6

1

6.       

  pdf Науково-дослідна робота та патентознавство (137 KB)

6

2

7.       

  pdf Національні кухні країн світу (131 KB)

5

2

8.       

  pdf Організація санаторно-курортного господарства (123 KB)

6

2

9.       

  pdf Технологічні основи безпеки харчових продуктів (140 KB)

6

2

10.   

  pdf Технологія спеціальних харчових продуктів (126 KB)

3

1

11.   

  pdf Управління якістю та методи системного аналізу продукції та послуг ресторанного господарства (140 KB)

6

1

 

Кафедра українознавства

Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

1.       

pdf Ділова українська мова (774 KB)

5

2

2.       

Діловодство в туристичній діяльності

4

2

3.       

Діловодство в туристичній діяльності

4

2

4.       

pdf Етика службового спілкування (552 KB)

3

2

5.       

pdf Історія української державності та культури (623 KB)

5

1

6.       

  pdf Конфліктологія в туризмі (495 KB)

3

1

7.       

Культура гостинності

3

2

8.       

pdf

Риторика

(611 KB)

3

1,2

Магістр

1.       

pdf Наукова українська мова (541 KB)

4

1,2

 

 

Оцініть матеріал!
(0 голосів)