Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

Кафедра підприємництва та торгівлі

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Безпечність товарів  5 1    
2.        Бізнес-планування  4 1    
3.        Економіка біржової торгівлі  3 1    
4.        Економіка і фінанси підприємства 10 1,2    
5.        Економіка малого бізнесу  3 1    
6.        Економіка підприємства  6 1,2    
7.        Економіка підприємства ресторанного господарства  5 1    
8.        Економіка торговельного підприємства 4 2    
9.        Економічна звітність 3 2    
10.    Економічний аналіз  4 1,2    
11.    Зовнішньоекономічна діяльність  3 2    
12.    Ідентифікація та кодування товарів  3 1    
13.    Капітал підприємства: формування та використання 5 1    
14.    Митне регулювання ЗЕД  5 2    
15.    Міжнародна економічна безпека  5 1    
16.    Моделювання економічних рішень 3 1    
17.    Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків  5 1    
18.    Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності  6,5 2    
19.    Організація виробництва 3 1    
20.    Організація зовнішньої торгівлі  4 1    
21.    Основи митної справи  5 2    
22.    Основи наукових досліджень  5 2    
23.    Підприємництво  4 1,2    
24.    Підприємництво та бізнес-культура  3 1    
25.    Планування і контроль на підприємстві 5 2    
26.    Потенціал і розвиток підприємства  3 1    
27.    Практикум з економіки підприємства 3 2    
28.    Практикум з зовнішньоекономічної діяльності 3 2    
29.    Практикум з основ наукових досліджень  3 1    
30.    Проектний аналіз  5 1    
31.    Сертифікація  5 1    
32.    Стратегія підприємства  5 1    
33.    Технічне регулювання (Оцінювання відповідності)  5 2    
34.    Товарна номенклатура ЗЕД 4 2    
35.    Товарознавство  5 1    
36.    Товарознавство (Непродовольчі товари)  19 1,2    
37.    Товарознавство (Пакувальні матеріали та тара)  4 1    
38.    Товарознавство (Теоретичні основи товарознавства)  4 1    
39.    Товарознавство (Харчові продукти)     19 1    
40.    Товарознавство квітів  3 1    
41.    Управління витратами  3 1    
42.    Управління капіталом  3 2    
43.    Формування бізнес-моделі підприємства  3 1    
44.    Ціноутворення і цінова політика 3 1    
Магістр    
1.        Антикризове управління підприємством 7 2    
2.        Бізнес-планування 6 2    
3.        Економіка закладів ресторанного господарства: реінжиніринг бізнес-процесів 6 1    
4.        Економічна діагностика 6 1    
5.        Економічне управління 6 1    
6.        Методологія наукових досліджень 6 1    
7.        Стратегічне управління підприємством  5 2    
8.        Управління економічною безпекою підприємства 6 2    
9.        Управління інформаційною безпекою підприємства 6 2    
PhD    
1.        Бізнес-моделі підприємства: розробка і вибір 4 2    
2.        Дослідження регіональних ринків 6 1    
3.        Економіка соціального розвитку 6 1    

 

Кафедра міжнародної економіки та туризму

 

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Географія туризму  5 1 pdf 1 (652 KB) pdf 1 (593 KB)
2.        Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес  5 2  2  2
3.        Країнознавство  5 2  2  2
4.        Курортна справа  4 1 pdf  1 (197 KB) pdf 1 (189 KB)
5.        Міжнародна економіка  5 2  2  2
6.        Міжнародна економічна діяльність України  5 1 pdf 1 (739 KB) pdf 1 (848 KB)
7.        Міжнародна інтеграція  5 2  2  2
8.        Міжнародна інформація  5 1 pdf 1 (594 KB) pdf 1 (650 KB)
9.        Міжнародна кооперація  5 1 pdf 1 (709 KB) pdf 1 (859 KB)
10.    Міжнародний туризм  6 1 pdf 1 (796 KB) pdf 1 (690 KB)
11.    Міжнародні економічні відносини  11 1,2   pdf 1,2 (847 KB)   pdf 1,2 (916 KB)
12.    Міжнародні перевезення  3 1 pdf 1 (930 KB) pdf 1 (728 KB)
13.    Міжнародні фінанси  5 1 pdf 1 (319 KB) pdf 1 (299 KB)
14.    Організація ділового туризму і виставкової діяльності  5 1 pdf 1 (203 KB) pdf 1 (188 KB)
15.    Організація екскурсійної діяльності  5 1 pdf  1 (208 KB)  1
16.    Організація туристичних подорожей  5 1 pdf 1 (236 KB) pdf 1 (159 KB)
17.    Основи дипломатії  5 2  2  2
18.    Основи музеєзнавства  5 2  2  2
19.    Основи туризмознавства 5 1 pdf 1 (766 KB) pdf 1 (680 KB)
20.    Рекреаційні комплекси світу  5 1 pdf 1 (560 KB) pdf 1 (568 KB)
21.    Ринок туристичних послуг  5 2  2  2
22.    Спеціалізований туризм  5 2 pdf 2 (219 KB) pdf 2 (185 KB)
23.    Технічний аналіз  4 1 pdf 1 (699 KB) pdf 1 (681 KB)
24.    Туроперейтинг  6 1 pdf 1 (632 KB) pdf 1 (690 KB)
Магістр    
1.        Public Management та процеси децентралізації ЄС 6 2  2  2
2.        Геополітика 6 2  2  2
3.        Діагностика ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі 6 2  2  2
4.        Екскурсологія 6 1 pdf 1 (208 KB) pdf 1 (191 KB)
5.        Інноваційні технології в туризмі 6 2 pdf 2 (620 KB)  2
6.        Інститути ЄС та особливості регулювання економічної діяльності 6 2  2  2
7.        Міжнародна туристична логістика 6 2 pdf 2 (629 KB)  2
8.        Міжнародний туризм 6 1   pdf 1 (797 KB) 1
9.        Міжнародні стратегії економічного розвитку 6 1  1  1
10.    Програмний туроперейтинг в туристичному бізнесі 6 2  2  2
11.    Сталий розвиток 6 1 pdf 1 (287 KB) pdf 1 (292 KB)
12.    Туризмологія 6 1 pdf 1 (693 KB)  1
13.    Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств 6 1 pdf 1 (770 KB)  1
14.    Управління якістю туристичних послуг 6 2  2  2
PhD    
1. Глобальні трансформації та розвиток 4 1  1  

 

Кафедра іноземної  філології та перекладу

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Іноземна мова: 10 1,2    
- 051 «Економіка»    pdf 1,2 (2.17 MB)  1,2
- 071 «Облік і оподаткування»   pdf 1,2 (1.99 MB)  1,2
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»   pdf 1,2 (2.10 MB)  1,2
- 073 «Менеджмент»   pdf 1,2 (2.16 MB)  1,2
- 075 «Маркетинг»   pdf 1,2 (2.16 MB)  1,2
- 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»   pdf 1,2 (2.17 MB)  1,2
- 133«Галузеве машинобудування»   pdf 1,2 (2.13 MB)  1,2
- 144 «Енергетичне машинобудування»   pdf 1,2 (2.13 MB)  1,2
- 181 «Технології в ресторанному господарстві»   pdf 1,2 (2.18 MB)  1,2
- 241 «Готельно-ресторанна справа»   pdf 1,2 (2.20 MB)  1,2
2.        Іноземна мова: 10, 8 1,2
 
- 242 «Туризм»    pdf 1,2 (2.10 MB)  1,2
3.        Іноземна мова: 10, 10 1,2
 
- 292 «Міжнародні економічні відносини»   pdf 1,2 (2.65 MB) 1,2 
4.        Практикум з іноземної мови 10 2  2  2
5.        Друга іноземна мова 9 2 -
 2
-   242 «Туризм» 2 2
Магістр    
1.        Іноземна мова (Поглиблений курс) 6 2 pdf 2 (1.70 MB)   pdf 2 (1.77 MB)
2. Іноземна мова (Поглиблений курс) 4 2 2 2
PhD    
1.        Іноземна мова 8 1,2   pdf 1,2 (1.99 MB) -
2.        Психологія і педагогіка вищої школи 4 1 pdf 1 (1.83 MB) -

Кафедра економіки

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Основи фундаментального аналізу 4 2 pdf 2 (772 KB)  2
2.        Соціальна відповідальність бізнесу  3,5 1 pdf 1 (970 KB) pdf 1 (358 KB)
3.        Політична економія 5 1  1  1
4.        Історія економіки та економічної думки  5 1 pdf 1 (1.03 MB)  1
5.        Мікроекономіка  5 1  1  1
6.        Економічна теорія, макро- та міроекономіка  3 1 pdf 1 (1012 KB) pdf 1 (436 KB)
7.        Управління економічними інтересами  3 1 pdf 1 (944 KB)  1
8.        Екомічна теорія 3 1  1  1
9.        Економіка галузевих ринків 3 1  1  1
10.    Макроекономіка  5 2  2  2
11.    Економічний аналіз  4 1  1  1
12.    Бізнес-планування  3 2  2  2
13.    Національна економіка 5 2  2  2
14.    Управління капіталом  3 2  2  2
Магістр    
1.        Державне регулювання економіки та економічна політика 6 1 pdf 1 (992 KB)  1
2.        Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства 6 1 pdf 1 (468 KB) pdf 1 (436 KB)
3.        Міжнародні стратегії економічного розвитку 6 1 pdf 1 (453 KB)  1
4.        Економіка інновацій та інноваційна політика 6 1 pdf 1 (996 KB)  1
5.        Інноваційний розвиток підприємства 6 1 pdf 1 (977 KB)  1
6.        Ризикологія та економіка змін 6 2  2  2
7.        Соціальний розвиток 7 2  2  2
8.        Управління проектами 3 1  1 1
PhD    
1.                    Сучасна економічна теорія 6 1 pdf 1 (1.08 MB) 1

Навчально-науковий інститут управління та адміністрування

Кафедра обліку і аудиту

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Адміністрування податків  5 1
 
2.        Аналіз господарської діяльності  5 2    
3.        Аудит  5 2    
4.        Аудит у банках 4 2    
5.        Бухгалтерський облік  11 1    
6.        Внутрішній аудит  4 1,2    
7.        Внутрішній господарський контроль 5 1
   
8.        Звітність підприємства  5 1    
9.        Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні  3 1    
10.    Облік в зарубіжних країнах 5 1
 
11.    Облік і звітність в оподаткуванні  5 1    
12.    Облік і звітність у галузях економіки  4 2    
13.    Облік у банках  4 2    
14.    Облік у бюджетних установах 5 2
 
15.    Облік у галузях економіки  4 1
 
16.    Облік у недержавних фінансових установах 5 1
 
17.    Облікова політика  5 1    
18.    Управлінський облік  5 1
 
19.    Фінансовий аналіз  4 1    
20.    Фінансовий облік  12 1,2
 
21.    Фінансовий облік І  10 1    
22.    Фінансовий облік ІІ  5 1    
Магістр    
1.        Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 6 2    
2.        Облік зовнішньоекономічної діяльності 6 1    
3.        Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в Україні 6 2    
4.        Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 6 1    
5.        Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами 6 2    
6.        Організація обліку 6 2
 
7.        Організація податкової роботи 6 1
 
8.        Фінансово-інвестиційний аналіз 6 2    

Кафедра фінансів і банківської справи

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Банківська система  5 1 pdf 1 (338 KB) pdf 1 (254 KB)
2.        Банківські операції   3 2 pdf 2 (263 KB) pdf 2 (243 KB)
3.        Банківські ризики та методи їх вимірювання  3 2 pdf 2 (250 KB)  2
4.        Бюджетна система  5 1  1  1
5.        Бюджетування  діяльність суб’єктів господарювання  5 2 pdf 2 (281 KB)  2
6.        Валютний ринок  4 2 pdf 2 (250 KB)  2
7.        Гроші та кредит  4 2  2  2
8.        Інвестування  4 1    1
9.        Казначейська справа  4 1,2 pdf 1,2 (311 KB)   pdf 1,2 (298 KB)
10.    Місцеві фінанси  5 2 pdf 2 (280 KB) pdf 2 (280 KB)
11.    Організація діяльності комерційного банку  3 2 pdf 2 (228 KB)  2
12.    Податкова система  5 1,2  1,2  1,2
13.    Страхування  5 1,2   pdf 1,2 (293 KB)   pdf 1,2 (270 KB)
14.    Фінанси  5 1,2  1,2  1,2
15.    Фінанси зарубіжних корпорацій  3 1,2   pdf 1,2 (244 KB)   pdf 1,2 (204 KB)
16.    Фінанси підприємства  5 1,2   pdf 1,2 (215 KB)   pdf 1,2 (210 KB)
17.    Фінанси страхових організацій  5 1 pdf 1 (240 KB)  1
18.    Фінанси, гроші та кредит  5 2  2  2
19.    Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва  5 1 pdf 1 (205 KB) pdf 1 (204 KB)
20.    Фінансове посередництво  4 2 pdf 2 (253 KB) pdf 2 (242 KB)
21.    Фінансовий ринок  4 1 pdf 1 (250 KB) pdf 1 (266 KB)
22.    Центральний банк і грошово-кредитна політика  4 1 pdf 1 (280 KB) pdf 1 (267 KB)
Магістр    
1.        Бюджетний менеджмент 6 2  2  2
2.        Проектне фінансування 6 2  2  2
3.        Ринок фінансових послуг 6 1 pdf 1 (248 KB)  1
4.        Страховий менеджмент 6 1  1  1
5.        Фінанси корпорацій 6 2 pdf 2 (287 KB)  2
6.        Фінансовий менеджмент 6 1  1  1
7.        Фінансовий менеджмент у банку 6 2 pdf 2 (236 KB)  2

Кафедра вищої математики та інформаційних технологій

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        WEB-проектування  4 2  2  2
2.        Вища математика  6 1 pdf 1 (398 KB) pdf 1 (580 KB)
3.        Економіко-математичні методи та моделі: - економетрика  5 2 pdf 2 (388 KB) pdf 2 (336 KB)
4.        Інформатика та інформаційні технології  5 1,2 1,2 1,2
5.        Інформаційні системи в зовнішньоекономічній діяльності  3 1 pdf 1 (519 KB) pdf 1 (441 KB)
6.        Математика для економістів: Теорія ймовірності і математична статистика  5 1 pdf 1 (395 KB) pdf 1 (345 KB)
7.        Статистика  5 1 pdf 1 (612 KB) pdf 1 (448 KB)
8.        Сучасні комп’ютерні технології в галузі 4 2 pdf 2 (669 KB) pdf 2 (434 KB)
Магістр    
1.        Інформаційні технології економічних досліджень 5 2 pdf 2 (596 KB) pdf 2 (432 KB)
2.        Соціально-економічна статистика 5 1 pdf 1 (472 KB) pdf 1 (427 KB)

 

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

 

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Адміністративний менеджмент  5 2  2  2
2.        Електронний маркетинг  5 1 pdf 1 (599 KB) pdf 1 (396 KB)
3.        Закупівельна логістика  4 1,2  1,2  1,2
4.        Закупівельна логістика  4 1  1  1
5.        Захист прав споживачів  3 2  2  2
6.        Збутова діяльність  4 1  1  1
7.        Інноваційний маркетинг  3 1   pdf 1 (569 KB)  1
8.        Інфраструктура товарного ринку  5 2  2  2
9.        Комунікативний менеджмент  4 1 pdf 1 (282 KB) pdf 1 (346 KB)
10.    Логістика  5 1 pdf 1 (1.27 MB)  1
11.    Логістика розподілу  3 1  1  1
12.    Логістична інфраструктура  3 1,2  1,2  1,2
13.    Логістичний практикум 3 1 pdf 1 (822 KB)  1
14.    Маркетинг  10 1,2 pdf 1,2 (1.17 MB)  1,2
15.    Маркетинг підприємства  5 1,2 pdf 1,2 (610 KB) pdf 1,2 (740 KB)
16.    Маркетинг послуг  6 1 pdf 1 (496 KB) pdf 1 (496 KB)
17.    Маркетингова товарна політика  5 1  1  1
18.    Маркетинговий професійний практикум 3 1  1  1
19.    Маркетингові дослідження   5 1 pdf 1 (948 KB) pdf 1 (630 KB)
20.    Маркетингові комунікації  4 1  1  1
21.    Менеджмент  5 1,2  1,2  1,2
22.    Менеджмент підприємств ресторанного господарства  4 1  1  1
23.    Менеджмент підприємства  7,5 1 pdf 1 (1.18 MB)  1
24.    Мерчандайзинг  4 2  2  2
25.    Операційний менеджмент  3 1 pdf 1 (273 KB) pdf 1 (339 KB)
26.    Організація торгівлі  5 1  1 pdf 1 (456 KB)
27.    Основи логістики в галузі  3 1  1  1
28.    Основи логістики у галузі  3 2  2  2
29.    Паблік релейшнз  4 1 pdf 1 (672 KB) pdf 1 (823 KB)
30.    Поведінка споживачів  5 2  2  2
31.    Рекламний менеджмент  4 1,2 pdf 1,2 (816 KB) pdf 1,2 (778 KB)
32.    Ризики в управлінні персоналом  3 1  1  1
33.    Самоменеджмент  5 2  2  2
34.    Складська логістика і управління товарними запасами  3 2  2  2
35.    Стратегічний менеджмент  4 1  1  1
36.    Теорія організації  6 1,2 pdf 1,2 (830 KB)  1,2
37.    Товарний менеджмент 5 1  1  1
38.    Транспортна логістика  3 1  1  1
39.    Управління інноваціями  4,5 1 pdf 1 (284 KB) pdf 1 (423 KB)
40.    Управління лояльністю споживачів  3 1  1  1
41.    Управління персоналом  5 1,2  1,2  1,2
42.    Управління трудовим потенціалом  5 1  1  1
43.    Управлінсько-професійний практикум 3 1  1  1
Магістр    
1.        Бренд-менеджмент 7 2  2  2
2.        Корпоративне управління 6 2  2  2
3.        Логістичний менеджмент 6 1  1  1
4.        Маркетинговий менеджмент 6 2  2  2
5.        Менеджмент організацій 6 1 pdf 1 (992 KB)  1
6.        Публічне адміністрування 6 1 pdf 1 (321 KB)  1
7.        Стратегічне управління 6 1  1  1
8.        Стратегічний маркетинг 6 2  2  2
9.        Товарна інноваційна політика  6 1 pdf 1 (599 KB)   pdf 1 (403 KB)
10.    Управління якістю 6 1  1 1

Кафедра гуманітарних та правових дисциплін

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Господарське право  4 1 pdf 1 (1.62 MB) pdf 1 (2.16 MB)
2.        Державне та регіональне управління  5 1 pdf 1 (1.07 MB) pdf 1 (1.74 MB)
3.        Економічна та політична конфліктологія  4 2  2 pdf 2 (958 KB)
4.        Міжнародне економічне право  5 2 pdf 2 (1.10 MB) pdf 2 (1.05 MB)
5.        Психологія  5 2  2  2
6.        Психологія управління  3 1 pdf 1 (290 KB) pdf 1 (152 KB)
7.        Соціологія і політологія  5 2  2  2
8.        Трудове право  4 2 pdf 2 (921 KB) pdf 2 (1.19 MB)
9.        Філософія  4 1  1 pdf 1 (150 KB)
10.    Цивілізаційні трансформації сучасності   4 1,2 pdf 1,2 (169 KB) pdf 1,2 (156 KB)
Магістр    
1.        Конституція та врядування  6 1 pdf 1 (1.41 MB)  1
2.        Міжнародне право 6 1 pdf 1 (1.60 MB)  1
3.        Політичні інститути і процеси 6 2  2  2
4.        Трудове право 4 2  2 pdf 2 (2.01 MB)

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу

Кафедра загально-інженерних дисциплін та обладнання

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Автоматизація виробничих процесів  8 1,2 1,2   1,2
2.        Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання  5 2  2  2
3.        Використання  вторинних енергоресурсів у галузі 3 1  1  1
4.        Використання альтернативних джерел енергії  у галузі 3 1  1  1
5.        Гідравліка, гідро- та пневмоприводи  6 1,2  1,2  1,2
6.        Деталі машин  10 1,2  1,2  1,2
7.        Експлуатація та обслуговування машин харчових виробництв  5 2  2  2
8.        Експлуатація та обслуговування холодильної техніки  3 2  2  2
9.        Електрофізичні методи обробки харчових виробництв  4 1 pdf 1 (396 KB)  1
10.    Енергозбереження у галузі  4 2  2  2
11.    Історія інженерної діяльності  3 1  1  1
12.    Комп'ютерна графіка  5 1  1  1
13.    Комп'ютерне проектування технологічного обладнання в галузі  5 1  1  1
14.    Комп'ютерне проектування технологічного обладнання в галузі 4 2  2  2
15.    Комп'ютерне проектування холодильного та торгівельного обладнання 2 2  2  2
16.    Конструкторсько-технологічна практика 3 2  2  2
17.    Конструкція, класифікація та типи холодильних машин  5 1  1  1
18.    Механізація ВРТС робіт у галузі  3 1,2  1,2  1,2
19.    Механічне обладнання  ресторанного господарства  5 1 pdf 1 (94 KB) pdf 1 (90 KB)
20.    Нарисна  геометрія, та інженерна та комп’ютерна  графіка  5 2  2  2
21.    Нарисна геометрія та інженерна графіка 5 2  2  2
22.    Опір матеріалів  6 1 pdf 1 (399 KB) pdf 1 (672 KB)
23.    Основи кондиціювання повітря  5 1  1  1
24.    Основи логістики в галузі  3 1, 2  1,2  1,2
25.    Основи міцності машин та їх елементів  5 2  2  2
26.    Основи охорони праці та БЖД  4 1  1  1
27.    Основи технології використання холоду  5 2  2  2
28.    Охорона праці в галузі  3 1  1  1
29.     Перспективні процеси та обладнання харчових виробництв  3 1  1  1
30.    Прикладна механіка, процеси та апарати харчових виробництв  4 1 pdf 1 (119 KB) pdf 1 (114 KB)
31.    Проектування деталей машин методами комп’ютерного моделювання  3 2  2  2
32.    Процеси і апарати харчових виробництв  10 1,2  1,2  1,2
33.    Розрахунок та конструювання обладнання галузі  6 2  2  2
34.     САПР в галузі 3 2  2  2
35.     Сучасні системи холодопостачання  5 1  1  1
36.    Теоретична механіка  5 1 pdf 1 (86 KB) pdf 1 (80 KB)
37.    Теоретичні основи електротехніки  5 1  1  1
38.    Теоретичні основи теплотехніки  5 1,2  1,2  1,2
39.    Теорія механізмів та машин  5 2  2  2
40.    Теплове обладнання ресторанного господарства  5 2  2  2
41.    Теплообмінні апарати промислових холодильних установок  3 2  2  2
42.    Технологічне обладнання  харчових виробництв  10 2  2  2
43.    Технологічні основи машинобудування  5 2 pdf 2 (86 KB)  2
44.    Технологічні основи холодильного машинобудування  5 1  1  1
45.    Технологічні установки підприємств  4 1  1  1
46.    Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство  5 1,2  1,2  1,2
 1,2  1,2
47.    Технологія холодильного машинобудування  5 2  2  2
48.    Устаткування закладів готельного і ресторанного господарства  3 2  2  2
49.    Фізика  12 1,2  1,2  1,2
50.     Холодильне технологічне і торговельне обладнання харчових виробництв 4 2 pdf 2 (406 KB)  2
51.    Холодильні компресорні машини та установки  5 1  1  1
52.    Холодильні машини  3 1  1  1
53.    Холодильні технології  5 1  1  1
54.    Холодильні установки промислових підприємств 3 1  1  1
Магістр    
1.        Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність 6 1  1  1
2.        Методологія створення прогресивного механічного обладнання 6 1 pdf 1 (439 KB) pdf 1 (540 KB)
3.        Методологія створення прогресивного теплового обладнання 6 1  1  1
4.        Методологія створення прогресивного холодильного обладнання 6 1  1  1
5.        Моделювання робочих процесів технологічного обладнання  6 2  2  2
6.        Моніторинг параметрів технологічного обладнання 6 2  2  2
7.        Розрахунок та конструювання апаратів в галузі 6 2  2  2
8.        Система автоматичного проектування технологічного обладнання харчових виробництв 6 2  2 2

Кафедра технологій в ресторанному господарстві та
готельної і ресторанної справи

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Барна справа та організація роботи сомельє  6 1 1  1
2.        Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель  3 1  1  1
3.        Дизайн об'єктів та інтер'єр приміщень, закладів готельно-ресторанного бізнесу  8 1  1  1
4.        Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві  5 2  2  2
5.        Інфраструктура готельного и ресторанного господарства  4 2 pdf 2 (427 KB) pdf 2 (383 KB)
6.        Комп'ютерне технологічне проектування  10 1,2  1,2  1,2
7.        Кулінарне мистецтво країн світу 3 1  1  1
8.        Методи контролю в галузі  3 1 pdf 1 (843 KB) pdf 1 (567 KB)
9.        Мікробіологія та товарознавство  4 1  1  1
10.    Організація готельного господарства  11 1,2  1,2  1,2
11.    Організація готельного та ресторанного господарства  6 2 pdf 2 (530 KB) pdf 2 (469 KB)
12.    Організація ресторанного господарства ТРГ 20 1,2 pdf 1,2 (565 KB) pdf 1,2 (478 KB)
Організація ресторанного господарства ГРС 20 1,2   pdf 1,2 (564 KB) 1,2
13.    Основи кулінарної майстерності  4 2 pdf 2 (574 KB) pdf 2 (574 KB)
14.    Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність ТРГ 9 1,2 pdf 1,2 (307 KB) pdf 1,2 (366 KB)
Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність ГРС 9 1,2   pdf 1,2 (307 KB)   pdf 1,2 (366 KB)
15.    Поглиблене вивчення готельно-ресторанної справи  5 1  1  1
16.    Поглиблене вивчення організації ресторанного господарства 8 1,2 pdf 1,2 (495 KB) pdf 1,2 (446 KB)
17.    Поглиблене вивчення технології в ресторанному господарстві  4 1,2 pdf 1,2 (495 KB) pdf 1,2 (446 KB)
18.    Проектування закладів ресторанного господарства  6 1 pdf 1 (338 KB) pdf 1 (298 KB)
19.    Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства  5 1  1  1
20.    Стандартизація, сертифікація і метрологія 5 2  2  2
21.    Теоретичні основи харчових технологій  5 1 pdf 1 (800 KB) pdf 1 (571 KB)
22.    Технологія продукції в ресторанному господарстві 22 1,2  1,2  1,2
23.    Технологія продукції ресторанного господарства  13 1,2  1,2  1,2
24.    Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства  4 1  1  1
25.    Фізіологія, гігієна і санітарія  9 2  2  2
26.    Харчова хімія  11 1,2   pdf 1,2 (947 KB)  1,2
27.    Харчова хімія та біохімія  16 1,2   pdf 1,2 (823 KB)   pdf 1,2 (598 KB)
28.    Харчові технології  15 1,2  1,2  1,2
29.    Хімія  4 2  2  2
Магістр    
1.        Інноваційні ресторанні технології 4 2  2  2
2.        Інноваційні технології у готельному господарстві 6 2  2  2
3.        Комп'ютерне моделювання в галузі 4 1  1  1
4.        Методологія наукової творчості 6 1  1  1
5.        Науково-дослідна робота та патентознавство 6 2  2  2
6.        Національні кухні країн світу 5 2  2  2
7.        Організація санаторно-курортного господарства 6 2  2  2
8.        Технологічні основи безпеки харчових продуктів 6 2  2 2
9.        Технологія спеціальних харчових продуктів 3 1  1 1
10.    Управління якістю та методи системного аналізу продукції та послуг ресторанного господарства 6 1  1 1

Кафедра українознавства

 

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Академічне письмо  5 1 pdf 1 (519 KB) pdf 1 (553 KB)
2.        Ділова українська мова   5 2 pdf 2 (906 KB) pdf 2 (535 KB)
3.        Етика ділового спілкування   3 1  1 pdf 1 (526 KB)
4.        Історія української державності та культури  5 1 pdf 1 (390 KB) pdf 1 (536 KB)
5.        Конфліктологія в туризмі  5 1,2   pdf 1 (544 KB) , pdf 2 (540 KB)   pdf 1 (526 KB) , pdf 2 (526 KB)
6.        Організація проведення ділових переговорів 1 3  3 pdf 3 (516 KB)
7.        Риторика 3 1  1  1
8.        Технологія ділових комунікацій   5 2 pdf 2 (544 KB) pdf 2 (527 KB)
Магістр    
1.        Наукова українська мова 6 1 pdf 1 (552 KB) pdf 1 (528 KB)
Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)