Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

Кафедра підприємництва та торгівлі

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Безпечність товарів  5 1 pdf 1 (584 KB)   pdf 1 (606 KB)
2.        Бізнес-планування  4 1 pdf 1 (692 KB) pdf 1 (910 KB)
3.        Економіка біржової торгівлі  3 1  1 pdf 1 (906 KB)
4.        Економіка і фінанси підприємства 10 1,2  1,2   pdf 1,2 (607 KB)
5.        Економіка малого бізнесу  3 1  1 pdf 1 (1.01 MB)
6.        Економіка підприємства  6 1,2 pdf 1,2 (691 KB) pdf 1,2 (202 KB)
7.        Економіка підприємства ресторанного господарства  5 1 pdf 1 (547 KB) pdf 1 (455 KB)
8.        Економіка торговельного підприємства 4 2 pdf 2 (815 KB)  2
9.        Економічна звітність 3 2  2 pdf 2 (902 KB)
10.    Економічний аналіз  4 1,2 pdf 1,2 (986 KB) pdf 1,2 (1.09 MB)
11.    Зовнішньоекономічна діяльність  3 2  2 pdf 2 (614 KB)
12.    Ідентифікація та кодування товарів  3 1 pdf 1 (566 KB) pdf 1 (453 KB)
13.    Капітал підприємства: формування та використання 5 1  1 pdf 1 (922 KB)
14.    Митне регулювання ЗЕД  5 2 pdf 2 (230 KB)  2
15.    Міжнародна економічна безпека  5 1 pdf 1 (502 KB) pdf 1 (372 KB)
16.    Моделювання економічних рішень 3 1 pdf 1 (855 KB) pdf 1 (194 KB)
17.    Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків  5 1 pdf 1 (861 KB) pdf 1 (1.01 MB)
18.    Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності  6,5 2 pdf 2 (954 KB) pdf 2 (908 KB)
19.    Організація виробництва 3 1  1 pdf 1 (926 KB)
20.    Організація зовнішньої торгівлі  4 1  1 pdf 1 (468 KB)
21.    Основи митної справи  5 2 pdf 2 (629 KB) pdf 2 (591 KB)
22.    Основи наукових досліджень  5 2 pdf 2 (593 KB) pdf 2 (472 KB)
23.    Підприємництво  4 1,2 pdf 1,2 (846 KB) pdf 1,2 (955 KB)
24.    Підприємництво та бізнес-культура  3 1 pdf 1 (597 KB) pdf 1 (1.05 MB)
25.    Планування і контроль на підприємстві 5 2 pdf 2 (199 KB) pdf 2 (1020 KB)
26.    Потенціал і розвиток підприємства  3 1  1 pdf 1 (938 KB)
27.    Практикум з економіки підприємства 3 2  2 pdf 2 (415 KB)
28.    Практикум з зовнішньоекономічної діяльності 3 2  2 pdf 2 (526 KB)
29.    Практикум з основ наукових досліджень  3 1  1 pdf 1 (627 KB)
30.    Проектний аналіз  5 1 pdf 1 (532 KB)  1
31.    Сертифікація  5 1 pdf 1 (793 KB) pdf 1 (470 KB)
32.    Стратегія підприємства  5 1 pdf 1 (585 KB) pdf 1 (198 KB)
33.    Технічне регулювання (Оцінювання відповідності)  5 2 pdf 2 (206 KB) pdf 2 (210 KB)
34.    Товарна номенклатура ЗЕД 4 2 pdf 2 (722 KB)  2
35.    Товарознавство  5 1 pdf 1 (1.24 MB) pdf 1 (1.25 MB)
36.    Товарознавство (Непродовольчі товари)  19 1,2 pdf 1,2 (857 KB) pdf 1,2 (679 KB)
37.    Товарознавство (Пакувальні матеріали та тара)  4 1 pdf 1 (170 KB) pdf 1 (183 KB)
38.    Товарознавство (Теоретичні основи товарознавства)  4 1 pdf 1 (728 KB) pdf 1 (927 KB)
39.    Товарознавство (Харчові продукти)     19 1 pdf 1 (721 KB) pdf 1 (982 KB)
40.    Товарознавство квітів  3 1 pdf 1 (683 KB) pdf 1 (577 KB)
41.    Управління витратами  3 1  1 pdf 1 (902 KB)
42.    Управління капіталом  3 2 pdf 2 (980 KB)  2
43.    Формування бізнес-моделі підприємства  3 1 pdf 1 (695 KB) pdf 1 (526 KB)
44.    Ціноутворення і цінова політика 3 1  1 pdf 1 (913 KB)
Магістр    
1.        Антикризове управління підприємством 7 2 pdf 2 (716 KB)  2
2.        Бізнес-планування 6 2 pdf 2 (692 KB) pdf 2 (910 KB)
3.        Економіка закладів ресторанного господарства: реінжиніринг бізнес-процесів 6 1 pdf 1 (905 KB) pdf 1 (917 KB)
4.        Економічна діагностика 6 1 pdf 1 (554 KB)  1
5.        Економічне управління 6 1  1  1
6.        Методологія наукових досліджень 6 1 pdf 1 (649 KB) pdf 1 (499 KB)
7.        Стратегічне управління підприємством  5 2  2  2
8.        Управління економічною безпекою підприємства 6 2 pdf 2 (570 KB)  2
9.        Управління інформаційною безпекою підприємства 6 2  2  2
PhD    
1.        Бізнес-моделі підприємства: розробка і вибір 4 2  2 2
2.        Дослідження регіональних ринків 6 1 pdf 1 (516 KB)  1
3.        Економіка соціального розвитку 6 1 pdf 1 (176 KB)  1

 

Кафедра міжнародної економіки та туризму

 

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Географія туризму  5 1 pdf 1 (652 KB) pdf 1 (593 KB)
2.        Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес  5 2  2  2
3.        Країнознавство  5 2 pdf 2 (492 KB) pdf 2 (678 KB)
4.        Курортна справа  4 1 pdf  1 (197 KB) pdf 1 (189 KB)
5.        Міжнародна економіка  5 2 pdf 2 (590 KB)  2
6.        Міжнародна економічна діяльність України  5 1 pdf 1 (739 KB) pdf 1 (848 KB)
7.        Міжнародна інтеграція  5 2  2  2
8.        Міжнародна інформація  5 1 pdf 1 (594 KB) pdf 1 (650 KB)
9.        Міжнародна кооперація  5 1 pdf 1 (709 KB) pdf 1 (859 KB)
10.    Міжнародний туризм  6 1 pdf 1 (796 KB) pdf 1 (690 KB)
11.    Міжнародні економічні відносини  11 1,2   pdf 1,2 (847 KB)   pdf 1,2 (916 KB)
12.    Міжнародні перевезення  3 1 pdf 1 (930 KB) pdf 1 (728 KB)
13.    Міжнародні фінанси  5 1 pdf 1 (319 KB) pdf 1 (299 KB)
14.    Організація ділового туризму і виставкової діяльності  5 1 pdf 1 (203 KB) pdf 1 (188 KB)
15.    Організація екскурсійної діяльності  5 1 pdf  1 (208 KB) pdf 1 (196 KB)
16.    Організація туристичних подорожей  5 1 pdf 1 (236 KB) pdf 1 (159 KB)
17.    Основи дипломатії  5 2 pdf 2 (607 KB)  2
18.    Основи музеєзнавства  5 2 pdf 2 (186 KB) pdf 2 (175 KB)
19.    Основи туризмознавства 5 1 pdf 1 (766 KB) pdf 1 (680 KB)
20.    Рекреаційні комплекси світу  5 1 pdf 1 (560 KB) pdf 1 (568 KB)
21.    Ринок туристичних послуг  5 2 pdf 2 (761 KB) pdf 2 (683 KB)
22.    Спеціалізований туризм  5 2   pdf 2 (227 KB)   pdf 2 (179 KB)
23.    Технічний аналіз  4 1 pdf 1 (699 KB) pdf 1 (681 KB)
24.    Туроперейтинг  6 1 pdf 1 (632 KB) pdf 1 (690 KB)
25. Бізнес-проектування в туризмі 5 1,2 1,2   pdf 1,2 (774 KB)
26. Економіка туристичного підприємства 5 1   pdf 1 (705 KB)   pdf 1 (784 KB)
27. Управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств 3 1 1   pdf 1 (770 KB)
28. Організація туристичного обслуговування 4 2 2   pdf 2 (179 KB)
Магістр    
1.        Public Management та процеси децентралізації ЄС 6 2  2  2
2.        Геополітика 6 2 pdf 2 (613 KB)  2
3.        Діагностика ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі 6 2 pdf 2 (436 KB) pdf 2 (698 KB)
4.        Екскурсологія 6 1 pdf 1 (208 KB) pdf 1 (191 KB)
5.        Інноваційні технології в туризмі 6 2 pdf 2 (620 KB)  2
6.        Інститути ЄС та особливості регулювання економічної діяльності 6 2  2  2
7.        Міжнародна туристична логістика 6 2 pdf 2 (629 KB)  2
8.        Міжнародний туризм 6 1   pdf 1 (797 KB) 1
9.        Міжнародні стратегії економічного розвитку 6 1  1  1
10.    Програмний туроперейтинг в туристичному бізнесі 6 2  2  2
11.    Сталий розвиток 6 1 pdf 1 (287 KB) pdf 1 (292 KB)
12.    Туризмологія 6 1 pdf 1 (693 KB)  1
13.    Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств 6 1 pdf 1 (770 KB) pdf (770 KB) 1
14.    Управління якістю туристичних послуг 6 2 pdf 2 (196 KB)  2
PhD    
1. Глобальні трансформації та розвиток 4 1  1  

 

Кафедра іноземної  філології та перекладу

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Іноземна мова: 10 1,2    
- 051 «Економіка»  pdf 1,2 (2.05 MB) pdf 1,2 (1.64 MB)
- 071 «Облік і оподаткування» pdf (1.99 MB) pdf 1,2 (1.88 MB) pdf 1,2 (1.64 MB)
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» pdf (2.10 MB) pdf 1,2 (2.04 MB) pdf 1,2 (1.64 MB)
- 073 «Менеджмент» pdf (2.16 MB) pdf 1,2 (2.01 MB) pdf 1,2 (1.64 MB)
- 075 «Маркетинг» pdf (2.16 MB) pdf 1,2 (2.03 MB) pdf 1,2 (1.64 MB)
- 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» pdf 1,2 (2.05 MB) pdf 1,2 (1.64 MB)
- 133«Галузеве машинобудування» pdf 1,2 (2.02 MB) pdf 1,2 (1.64 MB)
- 144 «Енергетичне машинобудування» pdf (2.13 MB) pdf 1,2 (2.02 MB) pdf 1,2 (1.64 MB)
- 181 «Технології в ресторанному господарстві» pdf 1,2 (2.06 MB) pdf 1,2 (1.64 MB)
- 241 «Готельно-ресторанна справа» pdf 1,2 (2.04 MB) pdf (2.06 MB) pdf 1,2 (1.64 MB)
2.        Іноземна мова: 10, 8 1,2
 
- 242 «Туризм»  pdf 1,2 (2.07 MB) pdf 1,2 (1.64 MB)
3.        Іноземна мова: 10, 10 1,2
 
- 292 «Міжнародні економічні відносини» pdf 1,2 (2.87 MB) pdf
(2.65 MB)
pdf 1,2 (1.64 MB)
4.        Практикум з іноземної мови 10 2 pdf 2 (2.14 MB) pdf 2 (1.95 MB)
5.        Друга іноземна мова 9 2
 
-   242 «Туризм»     pdf 2 (1.71 MB)
Магістр    
1.        Іноземна мова (Поглиблений курс) 6 2   pdf 2 (1.68 MB) pdf (1.77 MB) pdf 2 (1.89 MB) pdf
(1.77 MB)
2. Іноземна мова (Поглиблений курс) 4 2   pdf 2 (1.61 MB)   pdf 2 (1.72 MB)
PhD    
1.        Іноземна мова 8 1,2 pdf   (1.99 MB) pdf 1,2 (1.86 MB) pdf (1.99 MB)  
2.        Психологія і педагогіка вищої школи 4 1 pdf   (1.83 MB) pdf 1 (1.70 MB) pdf (1.83 MB)  

Кафедра економіки

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Основи фундаментального аналізу 4 2 pdf 2 (772 KB) pdf 2 (385 KB)
2.        Соціальна відповідальність бізнесу  3,5 1 pdf 1 (970 KB) pdf 1 (358 KB)
3.        Політична економія 5 1 pdf 1 (932 KB) pdf 1 (370 KB)
4.        Історія економіки та економічної думки  5 1 pdf 1 (1.03 MB)  1
5.        Мікроекономіка  5 1 pdf 1 (384 KB) pdf 1 (382 KB)
6.        Економічна теорія, макро- та міроекономіка  3 1 pdf 1 (1012 KB) pdf 1 (436 KB)
7.        Управління економічними інтересами  3 1 pdf 1 (944 KB)  1
8.        Екомічна теорія 3 1  1 pdf 1 (734 KB)
9.        Економіка галузевих ринків 3 1  1  1
10.    Макроекономіка  5 2 pdf 2 (443 KB)  2
11.    Економічний аналіз  4 1 pdf 1 (435 KB) pdf 1 (391 KB)
12.    Бізнес-планування  3 2 pdf 2 (330 KB) pdf 2 (399 KB)
13.    Національна економіка 5 2  2  2
14.    Управління капіталом  3 2  2  2
Магістр    
1.        Державне регулювання економіки та економічна політика 6 1 pdf (992 KB) pdf 1 (992 KB)  1
2.        Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства 6 1 pdf 1 (468 KB) pdf 1 (436 KB)
3.        Міжнародні стратегії економічного розвитку 6 1 pdf 1 (453 KB)  1
4.        Економіка інновацій та інноваційна політика 6 1 pdf 1 (996 KB)  1
5.        Інноваційний розвиток підприємства 6 1 pdf 1 (977 KB)  1
6.        Ризикологія та економіка змін 6 2 pdf 2 (348 KB)  2
7.        Соціальний розвиток 7 2  2  2
8.        Управління проектами 3 1 pdf 1 (786 KB) 1
PhD    
1.                    Сучасна економічна теорія 6 1 pdf 1 (1.08 MB) 1

Навчально-науковий інститут управління та адміністрування

Кафедра обліку і аудиту

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Адміністрування податків  5 1 1 pdf 1 (335 KB)
2.        Аналіз господарської діяльності  5 2 pdf 2 (594 KB) pdf 2 (523 KB)
3.        Аудит  5 2 pdf 2 (760 KB) pdf 2 (343 KB)
4.        Аудит у банках 4 2  2 pdf 2 (340 KB)
5.        Бухгалтерський облік  11 1 pdf 1 (294 KB) pdf 1 (334 KB)
6.        Внутрішній аудит  4 1,2 pdf (471 KB)   pdf 1,2 (818 KB) pdf 1,2 (448 KB)
7.        Внутрішній господарський контроль 5 1
pdf 1 (654 KB) pdf   (374 KB) pdf 1 (814 KB) pdf (374 KB)
8.        Звітність підприємства  5 1 pdf 1 (513 KB) pdf 1 (337 KB)
9.        Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні  3 1  1  1
10.    Організація облікового процесу 4 2   pdf 2 (547 KB) 2
11.    Облік і звітність в оподаткуванні  5 1 pdf 1 (516 KB) pdf 1 (336 KB)
12.    Облік і звітність у галузях економіки  4 2 pdf 2 (567 KB) pdf   (346 KB) pdf 2 (699 KB) pdf (346 KB)
13.    Облік у банках  4 2 pdf 2 (754 KB) pdf 2 (354 KB)
14.    Облік у бюджетних установах 5 2 2 pdf 2 (344 KB)
15.    Облік у галузях економіки  4 1   pdf 1 (774 KB)  1
16.    Облік у недержавних фінансових установах 5 1 1 pdf 1 (478 KB)
17.    Облікова політика  5 1 pdf 1 (623 KB) pdf 1 (350 KB)
18.    Управлінський облік  5 1   pdf 1 (949 KB) pdf 1 (421 KB)
19.    Фінансовий аналіз  4 1 pdf 1 (309 KB) pdf 1 (350 KB)
20.    Фінансовий облік  12 1,2   pdf 1,2 (352 KB)   pdf 1,2 (698 KB)
21.    Фінансовий облік І  10 1 pdf 1 (609 KB)  1
22.   Фінансовий облік ІІ   5 1 pdf 1 (748 KB) pdf   (347 KB) pdf 1 (699 KB) pdf (347 KB)
Магістр    
1.        Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 6 2 pdf 2 (609 KB) pdf 2 (543 KB)
2.        Облік зовнішньоекономічної діяльності 6 1  1 pdf 1 (399 KB)
3.        Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в Україні 6 2 pdf 2 (593 KB) pdf 2 (522 KB)
4.        Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 6 1 pdf 1 (309 KB) pdf 1 (348 KB)
5.        Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами 6 2 pdf (309 KB) pdf 2 (675 KB) pdf 2 (479 KB)
6.        Організація обліку 6 2 2 pdf 2 (708 KB)
7.        Організація податкової роботи 6 1 1  1
8.        Фінансово-інвестиційний аналіз 6 2 pdf 2 (592 KB) pdf 2 (515 KB)

Кафедра фінансів і банківської справи

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Банківська система  5 1 pdf 1 (338 KB) pdf 1 (254 KB)
2.        Банківські операції   3 2 pdf 2 (263 KB) pdf 2 (243 KB)
3.        Банківські ризики та методи їх вимірювання  3 2 pdf 2 (250 KB) pdf 2 (219 KB)
4.        Бюджетна система  5 1 pdf 1 (844 KB) pdf 1 (588 KB)
5.        Бюджетування  діяльність суб’єктів господарювання  5 2   pdf 2 (282 KB) pdf 2 (592 KB)
6.        Валютний ринок  4 2 pdf 2 (250 KB) pdf 2 (221 KB)
7.        Гроші та кредит  4 2 pdf 2 (830 KB) pdf 2 (577 KB)
8.        Інвестування  4 1   pdf 1 (260 KB)
9.        Казначейська справа  4 1,2 pdf 1,2 (311 KB)   pdf 1,2 (298 KB)
10.    Місцеві фінанси  5 2 pdf 2 (280 KB) pdf 2 (280 KB)
11.    Організація діяльності комерційного банку  3 2 pdf 2 (228 KB) pdf 2 (219 KB)
12.    Податкова система  5 1,2 pdf 1,2 (582 KB) pdf 1,2 (785 KB)
13.    Страхування  5 1,2   pdf 1,2 (293 KB)   pdf 1,2 (270 KB)
14.    Фінанси  5 1,2 pdf 1,2 (820 KB) pdf 1,2 (609 KB)
15.    Фінанси зарубіжних корпорацій  3 1,2   pdf 1,2 (244 KB)   pdf 1,2 (204 KB)
16.    Фінанси підприємства  5 1,2   pdf 1,2 (215 KB)   pdf 1,2 (210 KB)
17.    Фінанси страхових організацій  5 1 pdf 1 (240 KB) pdf 1 (218 KB)
18.    Фінанси, гроші та кредит  5 2 pdf 2 (704 KB) pdf 2 (609 KB)
19.    Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва  5 1 pdf 1 (205 KB) pdf 1 (204 KB)
20.    Фінансове посередництво  4 2 pdf 2 (253 KB) pdf 2 (242 KB)
21.    Фінансовий ринок  4 1 pdf 1 (250 KB) pdf 1 (266 KB)
22.    Центральний банк і грошово-кредитна політика  4 1 pdf 1 (280 KB) pdf 1 (267 KB)
Магістр    
1.        Бюджетний менеджмент 6 2 pdf 2 (657 KB)  2
2.        Проектне фінансування 6 2 pdf 2 (682 KB)  2
3.        Ринок фінансових послуг 6 1 pdf 1 (248 KB)  1
4.        Страховий менеджмент 6 1 pdf 1 (694 KB)  1
5.        Фінанси корпорацій 6 2 pdf 2 (287 KB)  2
6.        Фінансовий менеджмент 6 1 pdf 1 (349 KB)  1
7.        Фінансовий менеджмент у банку 6 2 pdf 2 (236 KB)  2

Кафедра вищої математики та інформаційних технологій

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        WEB-проектування  4 2  2  2
2.        Вища математика  6 1 pdf 1 (398 KB) pdf 1 (580 KB)
3.        Економіко-математичні методи та моделі: - економетрика  5 2 pdf 2 (388 KB) pdf 2 (336 KB)
4.        Інформатика та інформаційні технології  5 1,2   pdf 1,2 (605 KB)   pdf 1,2 (842 KB)
5.        Інформаційні системи в зовнішньоекономічній діяльності  3 1 pdf 1 (519 KB) pdf 1 (441 KB)
6.        Математика для економістів: Теорія ймовірності і математична статистика  5 1 pdf 1 (395 KB) pdf 1 (345 KB)
7.        Статистика  5 1 pdf 1 (612 KB) pdf 1 (448 KB)
8.        Сучасні комп’ютерні технології в галузі 4 2 pdf 2 (669 KB) pdf 2 (434 KB)
Магістр    
1.        Інформаційні технології економічних досліджень 5 2 pdf 2 (596 KB) pdf 2 (432 KB)
2.        Соціально-економічна статистика 5 1 pdf 1 (472 KB) pdf 1 (427 KB)

 

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

 

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Адміністративний менеджмент  5 2  2  2
2.        Електронний маркетинг  5 1 pdf 1 (599 KB) pdf 1 (396 KB)
3.        Закупівельна логістика  4 1,2  1,2  1,2
4.        Закупівельна логістика  4 1  1  1
5.        Захист прав споживачів  3 2  2  2
6.        Збутова діяльність  4 1 pdf 1 (555 KB)  1
7.        Інноваційний маркетинг  3 1 pdf   (569 KB) pdf 1 (571 KB) pdf (569 KB) pdf   (513 KB) pdf 1 (513 KB) pdf (513 KB)
8.        Інфраструктура товарного ринку  5 2  2  2
9.        Комунікативний менеджмент  4 1 pdf 1 (282 KB) pdf 1 (346 KB)
10.    Логістика  5 1 pdf 1 (1.27 MB)  1
11.    Логістика розподілу  3 1  1  1
12.    Логістична інфраструктура  3 1,2  1,2  1,2
13.    Логістичний практикум 3 1 pdf 1 (822 KB)  1
14.    Маркетинг  10 1,2 pdf 1,2 (1.17 MB) pdf 1,2 (663 KB)
15.    Маркетинг підприємства  5 1,2 pdf 1,2 (610 KB) pdf 1,2 (740 KB)
16.    Маркетинг послуг  6 1 pdf   (496 KB) pdf 1 (545 KB) pdf (496 KB) pdf 1 (500 KB) pdf (496 KB)
17.    Маркетингова товарна політика  5 1 pdf 1 (779 KB) pdf 1 (395 KB)
18.    Маркетинговий професійний практикум 3 1  1  1
19.    Маркетингові дослідження   5 1 pdf 1 (948 KB) pdf 1 (630 KB)
20.    Маркетингові комунікації  4 1 pdf 1 (548 KB)  1
21.    Менеджмент  5 1,2  1,2  1,2
22.    Менеджмент підприємств ресторанного господарства  4 1 pdf 1 (967 KB)  1
23.    Менеджмент підприємства  7,5 1 pdf 1 (1.18 MB) pdf 1 (770 KB)
24.    Мерчандайзинг  4 2  2  2
25.    Операційний менеджмент  3 1 pdf 1 (273 KB) pdf 1 (339 KB)
26.    Організація торгівлі  5 1 pdf 1 (445 KB) pdf   (456 KB) pdf 1 (491 KB) pdf (456 KB)
27.    Основи логістики в галузі  3 1  1  1
28.    Основи логістики у галузі  3 2  2  2
29.    Паблік релейшнз  4 1 pdf 1 (672 KB) pdf 1 (823 KB)
30.    Поведінка споживачів  5 2  2 pdf 2 (499 KB)
31.    Рекламний менеджмент  4 1,2 pdf 1,2 (816 KB) pdf 1,2 (778 KB)
32.    Ризики в управлінні персоналом  3 1  1  1
33.    Самоменеджмент  5 2  2  2
34.    Складська логістика і управління товарними запасами  3 2  2  2
35.    Стратегічний менеджмент  4 1 pdf 1 (703 KB) pdf 1 (650 KB)
36.    Теорія організації  6 1,2 pdf 1,2 (830 KB) pdf 1,2 (713 KB)
37.    Товарний менеджмент 5 1  1  1
38.    Транспортна логістика  3 1  1  1
39.    Управління інноваціями  4,5 1 pdf 1 (284 KB) pdf 1 (423 KB)
40.    Управління лояльністю споживачів  3 1  1  1
41.    Управління персоналом  5 1,2  1,2  1,2
42.    Управління трудовим потенціалом  5 1  1  1
43.    Управлінсько-професійний практикум 3 1  1  1
Магістр    
1.        Бренд-менеджмент 7 2  2  2
2.        Корпоративне управління 6 2  2  2
3.        Логістичний менеджмент 6 1 pdf 1 (616 KB) pdf 1 (567 KB)
4.        Маркетинговий менеджмент 6 2  2  2
5.        Менеджмент організацій 6 1 pdf 1 (992 KB)  1
6.        Публічне адміністрування 6 1 pdf 1 (321 KB)  1
7.        Стратегічне управління 6 1  1  1
8.        Стратегічний маркетинг 6 2  2  2
9.        Товарна інноваційна політика  6 1 pdf 1 (599 KB)   pdf 1 (403 KB)
10.    Управління якістю 6 1 pdf 1 (598 KB) pdf   (325 KB) pdf 1 (336 KB) pdf (325 KB)

Кафедра гуманітарних та правових дисциплін

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Господарське право  4 1 pdf 1 (1.62 MB) pdf 1 (2.16 MB)
2.        Державне та регіональне управління  5 1 pdf 1 (1.07 MB) pdf 1 (1.74 MB)
3.        Економічна та політична конфліктологія  4 2 pdf 2 (758 KB) pdf 2 (958 KB)
4.        Міжнародне економічне право  5 2 pdf 2 (1.10 MB) pdf 2 (1.05 MB)
5.        Психологія  5 2  2  2
6.        Психологія управління  3 1 pdf 1 (290 KB) pdf 1 (152 KB)
7.        Соціологія і політологія  5 2  2  2
8.        Трудове право  4 2 pdf 2 (921 KB) pdf 2 (1.19 MB)
9.        Філософія  4 1 pdf 1 (568 KB) pdf 1 (150 KB)
10.    Цивілізаційні трансформації сучасності   4 1,2 pdf 1,2 (169 KB) pdf 1,2 (156 KB)
Магістр    
1.        Конституція та врядування  6 1 pdf 1 (1.41 MB)  
2.        Міжнародне право 6 1 pdf 1 (1.60 MB)  
3.        Політичні інститути і процеси 6 2 pdf 2 (927 KB) pdf 2 (731 KB)
4.        Трудове право 4 2 pdf 2 (1.80 MB) pdf 2 (2.01 MB)

Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу

Кафедра загально-інженерних дисциплін та обладнання

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Автоматизація виробничих процесів  8 1,2   pdf 1,2  (459 KB)  1,2
2.        Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання  5 2 pdf 2 (109 KB) pdf 2 (109 KB)
3.        Використання  вторинних енергоресурсів у галузі 3 1 pdf 1 (424 KB)  1
4.        Використання альтернативних джерел енергії  у галузі 3 1 pdf 1 (387 KB) pdf 1 (538 KB)
5.        Гідравліка, гідро- та пневмоприводи  6 1,2 pdf 1,2 (419 KB)  1,2
6.        Деталі машин  10 1,2 pdf 1,2 (161 KB)  1,2
7.        Експлуатація та обслуговування машин харчових виробництв  5 2  2  2
8.        Експлуатація та обслуговування холодильної техніки  3 2  2  2
9.        Електрофізичні методи обробки харчових виробництв  4 1 pdf 1 (396 KB)  1
10.    Енергозбереження у галузі  4 2  2  2
11.    Історія інженерної діяльності  3 1  1  1
12.    Комп'ютерна графіка  5 1  1  1
13.    Комп'ютерне проектування технологічного обладнання в галузі  5 1  1  1
14.    Комп'ютерне проектування технологічного обладнання в галузі 3 2 pdf 2 (154 KB) pdf 2 (154 KB)
15.    Комп'ютерне проектування холодильного та торгівельного обладнання 3 2 pdf 2 (160 KB) pdf 2 (160 KB)
16.    Конструкторсько-технологічна практика 3 2  2  2
17.    Конструкція, класифікація та типи холодильних машин  5 1 pdf 1 (127 KB)  1
18.    Механізація ВРТС робіт у галузі  3 1,2 pdf 1,2 (396 KB) pdf 1,2 (539 KB)
19.    Механічне обладнання  ресторанного господарства  5 1 pdf 1 (94 KB) pdf 1 (90 KB)
20.    Нарисна  геометрія, та інженерна та комп’ютерна  графіка  5 2  2  2
21.    Нарисна геометрія та інженерна графіка 5 2  2  2
22.    Опір матеріалів  6 1 pdf 1 (399 KB) pdf 1 (672 KB)
23.    Основи кондиціювання повітря  5 1 pdf 1 (141 KB) pdf 1 (122 KB)
24.    Основи логістики в галузі  3 1, 2 pdf 1,2 (124 KB)  1,2
25.    Основи міцності машин та їх елементів  5 2  2  2
26.    Основи охорони праці та БЖД  4 1  1  1
27.    Основи технології використання холоду  5 2  2  2
28.    Охорона праці в галузі  3 1  1  1
29.     Перспективні процеси та обладнання харчових виробництв  3 1 pdf 1 (181 KB)  1
30.    Прикладна механіка, процеси та апарати харчових виробництв  4 1 pdf 1 (119 KB) pdf 1 (114 KB)
31.    Проектування деталей машин методами комп’ютерного моделювання  3 2  2  2
32.    Процеси і апарати харчових виробництв  10 1,2 pdf 1,2 (183 KB) pdf 1,2 (145 KB)
33.    Розрахунок та конструювання обладнання галузі  6 2  2  2
34.    САПР в галузі 3 2  2  2
35.    Сучасні системи холодопостачання  5 1 pdf 1 (136 KB)  1
36.    Теоретична механіка  5 1   pdf 1 (127 KB)   pdf 1 (97 KB)
37.    Теоретичні основи електротехніки  5 1 pdf 1 (147 KB)  1
38.    Теоретичні основи теплотехніки  5 1,2 pdf 1,2 (117 KB) pdf 1,2 (94 KB)
39.    Теорія механізмів та машин  5 2 pdf 2 (168 KB) pdf 2 (108 KB)
40.    Теплове обладнання ресторанного господарства  5 2  2  2
41.    Теплообмінні апарати промислових холодильних установок  3 2  2  2
42.    Технологічне обладнання  харчових виробництв  10 2 pdf 2 (670 KB)  2
43.    Технологічні основи машинобудування  5 2

 

pdf 2 (413 KB)
pdf (86 KB)

  pdf 2 (539 KB)
44.    Технологічні основи холодильного машинобудування  5 1 pdf 1 (192 KB) pdf 1 (191 KB)
45.    Технологічні установки підприємств  4 1  1  1
46.    Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство  5 1,2   pdf 1,2 (120 KB)
pdf 1,2 (147 KB)
47.    Технологія холодильного машинобудування  5 2  2  2
48.    Устаткування закладів готельного і ресторанного господарства  3 2  2  2
49.    Фізика  12 1,2  1,2  1,2
50.     Холодильне технологічне і торговельне обладнання харчових виробництв 4 2 pdf 2 (406 KB)  2
51.    Холодильні компресорні машини та установки  5 1 pdf 1 (153 KB) pdf 1 (151 KB)
52.    Холодильні машини  3 1  1  1
53.    Холодильні технології  5 1 pdf 1 (134 KB) pdf 1 (127 KB)
54.    Холодильні установки промислових підприємств 3 1 pdf 1 (135 KB)  1
55. Кріогенна техніка 4 2   pdf 2 (149 KB) 2
56. Технології використання холоду 5 2   pdf 2 (129 KB)   pdf 2 (130 KB)
57. Інженерія конструювання холодильних машин 5 2   pdf 2 (170 KB) 2
58. Монтаж, експлуатація та діагностика холодильної техніки 6 1   pdf 1 (100 KB) 1
59. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка 5 1   pdf 1 (171 KB) 1
Магістр    
1.        Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність 6 1 pdf 1 (433 KB) pdf 1 (431 KB)
2.        Методологія створення прогресивного механічного обладнання 6 1 pdf 1 (439 KB) pdf 1 (540 KB)
3.        Методологія створення прогресивного теплового обладнання 6 1  1  1
4.        Методологія створення прогресивного холодильного обладнання 6 1  1  1
5.        Моделювання робочих процесів технологічного обладнання  6 2  2  2
6.        Моніторинг параметрів технологічного обладнання 6 2  2  2
7.        Розрахунок та конструювання апаратів в галузі 6 2  2  2
8.        Система автоматичного проектування технологічного обладнання харчових виробництв 6 2  2 2

Кафедра технологій в ресторанному господарстві та
готельної і ресторанної справи

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Барна справа та організація роботи сомельє  6 1   pdf 1 (385 KB) pdf 1 (290 KB)
2.        Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель  3 1  1  1
3.        Дизайн об'єктів та інтер'єр приміщень, закладів готельно-ресторанного бізнесу  8 1  1  1
4.        Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві  5 2  2  2
5.        Інфраструктура готельного и ресторанного господарства  4 2 pdf 2 (427 KB) pdf 2 (383 KB)
6.        Комп'ютерне технологічне проектування  10 1,2  1,2  1,2
7.        Кулінарне мистецтво країн світу 3 1 pdf 1 (411 KB) pdf 1 (309 KB)
8.        Методи контролю в галузі  3 1 pdf 1 (843 KB) pdf 1 (567 KB)
9.        Мікробіологія та товарознавство  4 1 pdf 1 (217 KB) pdf 1 (207 KB)
10.    Організація готельного господарства  11 1,2  1,2  1,2
11.    Організація готельного та ресторанного господарства  6 2 pdf 2 (530 KB) pdf 2 (469 KB)
12.    Організація ресторанного господарства ТРГ 20 1,2 pdf 1,2 (565 KB) pdf 1,2 (478 KB)
Організація ресторанного господарства ГРС 20 1,2 pdf 1,2 (991 KB) pdf
(564 KB)
1,2
13.    Основи кулінарної майстерності  4 2 pdf 2 (574 KB) pdf 2 (574 KB)
14.    Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність ТРГ 9 1,2 pdf 1,2 (307 KB) pdf 1,2 (366 KB)
Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність ГРС 9 1,2   pdf 1,2 (307 KB)   pdf 1,2 (366 KB)
15.    Поглиблене вивчення готельно-ресторанної справи  5 1 pdf 1 (646 KB) pdf 1 (640 KB)
16.    Поглиблене вивчення організації ресторанного господарства 8 1,2 pdf 1,2 (495 KB) pdf 1,2 (446 KB)
17.    Поглиблене вивчення технології в ресторанному господарстві  4 1,2 pdf 1,2 (495 KB) pdf 1,2 (446 KB)
18.    Проектування закладів ресторанного господарства  6 1 pdf 1 (338 KB) pdf 1 (298 KB)
19.    Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства  5 1 pdf (338 KB)  1  1
20.    Стандартизація, сертифікація і метрологія 5 2  2  2
21.    Теоретичні основи харчових технологій  5 1 pdf 1 (800 KB) pdf 1 (571 KB)
22.    Технологія продукції в ресторанному господарстві 22 1,2 pdf 1,2 (519 KB)  1,2
23.    Технологія продукції ресторанного господарства  13 1,2  1,2  1,2
24.    Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства  4 1  1  1
25.    Фізіологія, гігієна і санітарія  9 2 pdf 2 (209 KB) pdf 2 (200 KB)
26.    Харчова хімія  11 1,2   pdf 1,2 (947 KB)  1,2
27.    Харчова хімія та біохімія  16 1,2   pdf 1,2 (823 KB)   pdf 1,2 (598 KB)
28.    Харчові технології  15 1,2  1,2  1,2
29.    Хімія  4 2  2  2
Магістр    
1.        Інноваційні ресторанні технології 4 2  2  2
2.        Інноваційні технології у готельному господарстві 6 2  2  2
3.        Комп'ютерне моделювання в галузі 4 1  1  1
4.        Методологія наукової творчості 6 1  1  1
5.        Науково-дослідна робота та патентознавство 6 2 pdf 2 (923 KB) pdf 2 (636 KB)
6.        Національні кухні країн світу 5 2 pdf 2 (430 KB) pdf 2 (307 KB)
7.        Організація санаторно-курортного господарства 6 2  2  2
8.        Технологічні основи безпеки харчових продуктів 6 2 pdf 2 (433 KB)   pdf 2 (308 KB)
9.        Технологія спеціальних харчових продуктів 3 1 pdf 1 (450 KB)   pdf 1 (448 KB)
10.    Управління якістю та методи системного аналізу продукції та послуг ресторанного господарства 6 1 pdf 1 (474 KB)   pdf 1 (471 KB)

Кафедра українознавства

 

Дисципліна Кредити Семестр Д.ф.н. З.ф.н
Бакалавр    
1.        Академічне письмо  5 1 pdf 1 (519 KB) pdf 1 (553 KB)
2.        Ділова українська мова   5 2 pdf 2 (906 KB) pdf 2 (535 KB)
3.        Етика ділового спілкування   3 1   pdf 1 (526 KB)
4.        Історія української державності та культури  5 1 pdf 1 (390 KB) pdf 1 (536 KB)
5.        Конфліктологія в туризмі  5 1,2   pdf 1 (544 KB) , pdf 2 (540 KB)   pdf 1 (526 KB) , pdf 2 (526 KB)
6.        Організація проведення ділових переговорів 1 1   pdf (516 KB) pdf 1 (516 KB)
7.        Риторика 3 1   pdf 1 (563 KB)
8.        Технологія ділових комунікацій   5 2 pdf 2 (544 KB) pdf 2 (527 KB)
Магістр    
1.        Наукова українська мова 6 1 pdf 1 (552 KB) pdf 1 (528 KB)
Оцініть матеріал!
(2 голосів)