Про Університет

Про Університет (10)

Підкатегорії

Сертифікація енергоефективності

Сертифікація енергоефективності (3)

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського проводить підвищення кваліфікації та професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

 

 

Перегляд матеріалів ...

Положення

28 серпня 2017, 1:00 pm Автор
Категорія Про Університет

  pdf Перелік положень (313 KB)

№ п\п Шифр Положення
1 01.02 - 01 - 2017   pdf про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників (1.38 MB)
2 02 - 01 - 2016   pdf про Краматорський коледж (779 KB)
3 02 - 02 - 2016   pdf про Маріупольський коледж (511 KB)
4 02 - 04 - 2017   pdf про стипендіальне забезпечення,матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти (1.46 MB)
5 02.01 - 01 - 2016   pdf про організацію освітнього процесу (1.65 MB)
6 02.01 - 05 - 2018   pdf про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі (1.09 MB)
7 02.01 - 06 - 2018   pdf про екзаменаційну комісію (7.42 MB)
8 02.01 - 07 - 2018   pdf про організацію та проведення підсумкового контролю знань (904 KB)
9 02.01 - 09 - 2016   pdf про самостійну роботу (1.20 MB)
10 02.01 - 11 - 2016   pdf про індивідуальний навчальний план зво (1.50 MB)
11 02.01 - 16 - 2016   pdf про організацію навчання за індивідуальним графіком (1015 KB)
12 02.01 - 17 - 2017   pdf про апеляцію результатів підсумкового контролю (1.01 MB)
13 02.02 - 05 - 2016   pdf про академічний та загальний рейтинг зво (1.37 MB)
14 02.02 - 07 - 2016   pdf про кваліфікаційну роботу зво (1.24 MB)
15 02.02 - 08 - 2016   pdf про організацію виконання та захисту курсових робіт (1.44 MB)
16 02.02 - 10 - 2017   pdf про запобігання та виявлення академічного плагіату (985 KB)
17 04 - 03 - 2016   pdf про прийом та організацію навчання іноземних громадян (1.40 MB)
18 04.01 - 01 - 2015   pdf про академічну мобільність (21.98 MB)
19 04.04 - 01 - 2016   pdf про надання платних освітніх та інших послуг (1.09 MB)
20 05.01 - 01 - 2015   pdf про Раду з питань протидії корупції (1.09 MB)
21 05.01 - 03 - 2016   pdf про конференцію трудового колективу (1.16 MB)
22 05.02 - 01 - 2016   pdf про практичну підготовку студентів (1.41 MB)
23 05.02 - 02 - 2016   pdf про опитування студентів стосовно якості навчальної діяльності (1.30 MB)
24 06.02 - 01 - 2016   pdf про ректорат (1007 KB)
25 06.07 - 01 - 2016   pdf про Раду з якості (1.03 MB)
26 06.07 - 02 - 2016   pdf про систему забезпечення якості освітньої діяльності (1.01 MB)

Менеджмент якості

21 серпня 2017, 12:52 pm Автор
Категорія Про Університет

Національна доктрина розвитку освіти одним з пріоритетів вбачає постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу з метою розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

ДонНУЕТ постійно удосконалює внутрішні процеси забезпечення якості освітньої діяльності і невпинно формує цілісну систему менеджменту якості.

У ДонНУЕТ розроблено та впроваджено систему управління якістю у сферах надання освітніх послуг та науково-дослідної діяльності. Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 органом сертифікації систем менеджменту DQS (акр. DAkkS)  (реєстраційний номер сертифікату 31400257 QM15, дійсний з 06.07.2018 р. до 05.07.2021 р., дата сертифікації 06.07.2018 р.).

848x0 towidth 90 1 848x0 toWidth 90 848x0 towidth 90 2 848x0 toWidth 90 848x0 towidth 90 3

 

Документальне забезпечення системи менеджменту якості ДонНУЕТ охоплює 25 стандартів, 115 положень, а також Статут ДонНУЕТ,  Колективний договір, Стратегію розвитку ДонНУЕТ на 2017-2020 рр., Антикорупційну програму, Кодекс етики та гідності, 3 стратегії розвитку навчально-наукових інститутів, 10 стратегій розвитку кафедр.

  pdf Політика в сфері якості (149 KB)

  pdf Положення про Раду з якості (2.52 MB)

  pdf Організаційна структура системи менеджменту якості ДонНУЕТ (66 KB)

Громадська приймальня

17 серпня 2017, 12:33 pm Автор
Категорія Про Університет

Громадська приймальня
Графік особистого прийому громадян


Посада, прізвище, ім'я та по батькові

Адреса

День прийому

Години прийому

В.о. ректора
Чернега Оксана Богданівна

вул. Трамвайна,16

Понеділок

з 09.00 до 11.00

Перший проректор
Никифоров Радіон Петрович

вул. Трамвайна,16

Вівторок

з 09.00 до 12.00

Головний бухгалтер
Ілляшик Ірина Андріївна

вул. Трамвайна,16

Вівторок

з 14.00 до 17.00

В.о. начальника відділу кадрів
Барченко Ольга Володимирівна

вул. Трамвайна,16

Середа

з 14.00 до 17.00

Провідний Юрисконсульт
Пашко Юлія Едуардівна

вул. Трамвайна,16

Четвер

з 09.30 до 12.30

Відповідно до Статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надання публічної інформації ДонНУЕТ здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію можна здійснити запит шляхом заповнення відповідної форми запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити:

 • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити на отримання публічної інформації надсилати за адресою: 50005 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16 або електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ)

Вищий освітній заклад України з 95-річною історією, який своєю освітньою та науковою діяльністю створював передумови для розвитку національної економіки України, підготував понад 150 тис. фахівців в сфері економіки та торгівлі, був  і залишається потужним дослідницьким та просвітницьким центром.
Ініціаторами основних нововведень в діяльності університету, головною рушійною силою розвитку, лідерами в науці та освіті були ректори університету, серед яких перший ректор Птуха М.В., потім академік Воблий К.Г., проф. Руденко П.Т., Мінкевич С.А., Іванчихін  О.Д., Байрачний О.А., Фесенко Ф.Д., Філіппов В.М., Сорока І.В.
Відповідно до рішення ДАК від 7 липня 1998 року (протокол №15) університет  акредитований в цілому за статусом вищого закладу освіти четвертого рівня. У 2008 році, у зв’язку з плановою акредитацією, університет підтвердив цей статус (сертифікат серія РД-ІV № 056307 від 11.11.2009 р., поновлений: серія РД-ІV № 0572886 від 15.12.2014 р.).
Указом Президента України № 169/2007 від 03.03.2007 р. університету надано статус національного.

 • понад 150 000 випускників
 • 25 освітніх програм
 • 3 навчально-наукових інститути
 • 2 коледжі
 • 17 науково-дослідних лабораторій
 • 10 спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в аспірантурі

Університет є підписантом Великої Болонської Хартії Університетів, членом Європейської асоціації університетів,  Асоціації економічних університетів Південної та Східної Європи та регіону Чорного моря та інших міжнародних організацій.

Університет співпрацює з більш ніж 50 партнерами з Великобританії, Німеччини, Португалії, Франції, Бельгії, Швеції, Польщі, Латвії, Литви, Болгарії, Чехії, Словаччини, Румунії та інших країн світу.

Університет є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу, Британської Ради, двосторонніх наукових і дослідницьких проектах, грантах приватних фондів.

Університет активно реалізує довгострокові та короткострокові програми міжнародної академічної мобільності, стажування та практики за кордоном для студентів.

Резюме викладачів

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями/освітніми програмами:

Бакалавр

Магістр

 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – один з найстаріших  вищих навчальних закладів України, спадкоємець Київського кооперативного інституту імені М. І. Туган-Барановського та Харківського інституту радянської торгівлі.

Історія ДонНУЕТ складається з чотирьох головних періодів розвитку:

1920-1934 рр. - Київський:

 • Український кооперативний інститут ім. професора М.І.Туган-Барановського (1920-1921 рр.)
 • факультет Київського інституту народного господарства (1921-1922 рр.)
 • Київський кооперативний технікум (1922-1926 рр.)
 • Київський кооперативний інститут ім. В.Я.Чубаря (1926-1930 рр.)
 • Київський інститут споживчої кооперації (1930-1934 рр.)

1934-1959 рр. - Харківський:

 • Всеукраїнський інститут споживчої кооперації (1934-1936 рр.)
 • Український інститут радянської торгівлі (1936-1940 рр.)
 • Харківський інститут радянської торгівлі (1940-1959 рр.)

 1959-2014 рр. - Донецький:

 • Сталінський інститут радянської торгівлі (1959-1961 рр.)
 • Донецький інститут радянської торгівлі (1961- 1992 рр.)
 • Донецький комерційний інститут (1992 -  1997 рр.)
 • Донецький державний комерційний інститут (1997 - 1998 рр.)
 • Донецький державний університет економіки і торгівлі (1998 – 2000 рр.)
 • Донецький державний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (2000 – 2007 рр.)
 • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (з 2007 р)

2014 р. - по теперішній час - Криворізький період.

Відлік історії ДонНУЕТу починається 1 січня 1920 року. В цей день за ініціативою Центрального українського кооперативного комітету в місті Києві відкрився Кооперативний інститут імені професора М. І. Туган-Барановського. Учбовий заклад був заснований на кошти кооперативних установ України. В різних документах того часу він згадується як Київський кооперативний інститут імені професора Туган-Барановського, Вищий кооперативний інститут імені професора М. І. Туган-Барановського, Український кооперативний інститут імені професора М.І. Туган-Барановського.

MB

Михайло Іванович Туган-Барановський (1865-1919)

М. І. Туган-Барановський – учений-економіст зі світовим ім’ям, педагог, державний і суспільний діяч України й Росії.

Народився 8 (20) січня 1865 року в селі Солоне (Соляниківка) Куп'янського повіту Харківської губернії. Середню освіту здобував у Другій Московській гімназії, продовжив у Першій Київській та завершив у Другій Харківській гімназіях. В 1888 році закінчив фізико-математичний факультет Харківського університету. Майже одночасно з навчанням на фізико-математичному факультеті, екстерном склав іспити на юридичному факультеті. Подальшу освіту продовжив у Петербурзі, а потім в Англії. Сферою своєї діяльності обрав політичну економію. 1890 року виходить перша стаття «Вчення про граничну корисність». У 1894 опублікував роботу «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь», за яку у тому ж році був визнаний гідним ступеня магістра Московського університету.

mb1

У 1895 році стає приват-доцентом Санкт-Петербурзького університету, його приймають у члени Імператорського Вільного Економічного Товариства. У 1898 році публікує роботу «Русская фабрика в прошлом и настоящем», яку захищає в тому ж році як докторську дисертацію в Московському університеті. В 1899 році за політичну неблагонадійність був відсторонений від викладання. В 1901-1905 рр. перебував на Полтавщині і брав участь в суспільному житті, зокрема в Полтавському земстві. В 1905 році повернувся до педагогічної діяльності і працював в Санкт-Петербурзькому університеті, Санкт-Петербурзькому політехнічному інституті, у Народному університеті Шанявського в Москві.

Восени 1917 року М. Туган-Барановський повертається до України. Впродовж 1917-1918 рр.: генеральний секретар (міністр) фінансів у складі Центральної Ради, голова Центрального кооперативного українського комітету та Українського наукового товариства економістів. З осені 1918 року – один з фундаторів Української Академії Наук, засновник та керівник її соціально-економічного відділу: склав соціально-економічну програму її діяльності, уперше в системі академії заснував інститут економічної кон'юнктури, інститут демографії, кафедру економіки України. Ініціював створення кооперативного інституту (на базі Вищих кооперативних інструкторських курсів, що функціонували при Центральному українському кооперативному комітеті з осені 1917 року) і розробив його концепцію.

У 1919 році М. Туган-Барановський у складі дипломатичної делегації України (урядової делегації Української Народної Республіки) вирушив до Франції на мирну конференцію. Він помер 21 січня 1919 року у поїзді Київ-Одеса (неподалік Одеси) на шляху до Парижа від серцевого нападу.

Найвідоміші праці: «Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма» (1903 р.), «Теоретические основы марксизма» (1905 р.), «Основы политической экономии» (1909 р.), «Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов» (1914 р.), «Социальная теория распределения» (1913 р.), «Социальные основы кооперации» (1916 р.), «Бумажные деньги и металл» (1917 р.), «Социализм как положительное учение» (1918 р.).

Основні праці М. Туган-Барановського перекладено на англійську, італійську, німецьку, французьку, японську мови.

mb2

Ключові події в історії
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

 • 1920 рік у місті Києві відкрито Кооперативний інститут імені професора М.І. Туган-Барановського
 • 1921 рік Київський Кооперативний інститут імені М.І. Туган-Барановського увійшов до складу Київського інституту народного господарства, на його базі створено кооперативно-продовольчий факультет
 • 1922 рік від Київського інституту народного господарства відділено продовольчо-кооперативний факультет (колишній Кооперативний інститут ім. проф. М.І. Туган-Барановського) і організовано Київський вищий кооперативний технікум
 • 1926 рік Київський кооперативний технікум перетворено на Кооперативний інститут ім. В.Я. Чубаря
 • 1930 рік на базі факультету споживчої кооперації Кооперативного інституту ім. В.Я. Чубаря організовано Київський інститут споживчої кооперації

mb4

Будинок по вулиці Нероновича у м. Київ, 
в якому з 1923 р. розміщувався Київський вищий кооперативний технікум, 
а з 1926 р. – Київський кооперативний інститут ім. В.Я.Чубаря

 • 1934 рік Київський інститут споживчої кооперації переведено до міста Харкова; у результаті його злиття з Харківським планово-економічним інститутом організовано Всеукраїнський інститут споживчої кооперації
 • 1936 рік до складу Всеукраїнського інституту споживчої кооперації входить Український інститут державної торгівлі; організовано Український інститут радянської торгівлі
 • 1940 рік інститут змінює назву: Харківський інститут радянської торгівлі
 • 1959 рік Харківському інституту радянської торгівлі передано студентів Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі, які проживали на території Української РСР. Одночасно з контингентом студентів у підпорядкування ХІРТ перейшли філіали ВЗІРТ, розташовані у містах Київ, Львів, Одеса, а також учбово-консультаційні пункти, що знаходились у містах Сімферополь, Сталіно, Харків.

mb5

Будинок на площі Тевелєва у м. Харків,
в якому з 1936 р. розміщувався Український інститут радянської торгівлі,
а з 1940 р. – Харківський інститут радянської торгівлі

 • 1959 рік Харківський інститут радянської торгівлі переведено до м. Сталіно і перейменовано наСталінський інститут радянської торгівлі
 • 1961 рік у зв’язку з перейменуванням Сталіно на Донецьк інститут одержав назву Донецький інститут радянської торгівлі
 • 1992 рік зміна назви: Донецький комерційний інститут
 • 1997 рік зміна назви: Донецький державний комерційний інститут
 • 1998 рік ДДКІ одержав четвертий рівень акредитації і статус університету: Донецький державний університет економіки і торгівлі
 • 2000 рік ДонДУЕТу присвоєно (відновлено) ім’я Михайла Івановича Туган-Барановського: Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.І.Туган-Барановського
 • 2007 рік ДонНУЕТ одержав статус національного університету та отримав назву: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

mb6

Будинок по вулиці Щорса у м. Донецьк, в якому з 1960 р. розміщувався Сталінський
інститут радянської торгівлі, Донецький інститут радянської торгівлі,
Донецький державний комерційний інститут, Донецький державний
університет економіки і торгівлі,Донецький національний університет економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (головний корпус)

 • 2014 рік

01Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію на Сході України та продовження збройного конфлікту на території міста Донецьк, з метою збереження життя та здоров'я громадян України, а також забезпечення конституційного права кожного на належні, безпечні і здорові умови праці (у тому числі навчання), за наказом Міністерства освіти і науки України № 1178 від 17 жовтня 2014 року «Про організацію освітнього процесу у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» з 3 листопада 2014 року до завершення збройного конфлікту на території м. Донецьк Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського проводить свою освітню діяльність (згідно з наявною ліцензією на освітню діяльність та сертифікатами про акредитацію) у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

mb8