Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин є структурним підрозділом навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування ДонНУЕТ.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, пов’язаних із теорією та практикою обґрунтування та управління економічними відносинами для всіх спеціальностей Університету.

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин є випусковою та забезпечує підготовку фахівців з аналітичної економіки усіх ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр», ступінь «Доктор філософії») за спеціальностями

051 Економіка

 292 Міжнародні економічні відносини


Завідувач кафедри – к.е.н., доцент Бочарова Юлія Генадіївна

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 315

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення про кафедру економіки

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин веде свій літопис з моменту створення закладу вищої освіти і пройшла шлях формування і розвитку разом з Університетом. У різні роки вона іменувалася як кафедра політичної економії, політичної економії і теорії ринку, економічної теорії, економіки. Активна співпраця з англійськими, ірландськими, фінськими, французькими партнерами за проектами Програми TEMPUS/TACIS в період 1996-2001 рр. (спільний європейським проект «Навчальний план з прикладної соціальної політики» № T-jep-10832-99), нові вимоги та реалії розвитку як вищої освіти в цілому, так і Університету визначили нові перспективи розвитку кафедри. З 2017 року кафедра є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями «Економіка» та «Міжнародно-економічні відносини».

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу із наступних навчальних дисциплін:

Політична економія

Мікро-та макроекономіка

Економічна теорія (політична економія, макро-та мікроекономіка)

Історія економіки та економічної думки

Мікроекономіка

Економічна теорія, макро-та мікроекономіка

Макроекономіка

Державне регулювання економіки

Національна економіка

Кон'юнктура ринків

Регіональна економіка

Основи фундаментального аналізу

Кооперація та організація виробництва

Інфраструктурний розвиток

Соціальна економіка

Соціальна відповідальність бізнесу

Управління економічною безпекою національної економіки

Економіка інновацій та інноваційна економіка

Ризикологія та економіка змін

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Сучасна економічна теорія

Глобальні трансформації та розвиток

Історія міжнародних відносин

Міжнародна економічна діяльність України

Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес

Економіка зарубіжних країн

Міжнародні фінанси

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Зовнішньоекономічна діяльність 

Управління зовнішньоекономічною діяльністю

Зовнішня політика України

Європейська інтеграція

Міжнародний менеджмент

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

Міжнародна торгівля

Діагностика ЗЕД суб'єктів міжнародної торгівлі

Інститути ЄС та особливості регулювання економічної діяльності

Public Management та процеси децентралізації ЄС

Геополітика

Кон'юнктура світового ринку товарів

Міжнародні економічні відносини

Сайт кафедри

Оцініть матеріал!
(20 голосів)