Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского объявляет конкурс
на замещение вакантной должности
директора учебно-научного института ресторанно-гостиничного бизнеса и туризма

ДонНУЭТ приглашает на обучение

previous arrow
next arrow
Slider
Image
января 16, 2020

ПОПЕРЕДЖУЮЧІ ІНДИКАТОРИ ТА ІСТОРИЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ

There is no translation available.Бізнес генерує величезну кількість інформації, більша частина якої прихована від людей,…
января 16, 2020

Подяка голови Металургійної районної у місті ради

There is no translation available.15 січня 2020 року головою Металургійної районної у місті ради Геннадієм…
января 12, 2020

День Університету – новий формат профорієнтаційної роботи

There is no translation available.З метою здійснення більш ефективної профорієнтаційної роботи адміністрацією та науково-педагогічними працівниками…
января 12, 2020

Краудфандинг по-українськи

There is no translation available.Краудфандинг є інноваційним інструментом кредитування підприємницької діяльності в сучасних умовах у…
января 12, 2020

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ В 2020 РОЦІ

There is no translation available.У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»…
января 12, 2020

Нові можливості для студентів і випускників ДонНУЕТ!!!

There is no translation available.Компанія АрселорМіттал Кривий Рігвідкриває нові можливості для студентів! Компанія АрселорМіттал Кривий Ріг…
декабря 31, 2019

В УКРАЇНІ ТРИВАЄ РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

There is no translation available.  За даними сайту decentralization.gov.ua, станом на 26 грудня 2019 року…

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Вікно можливостей

ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Вікно можливостей

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Вікно можливостей

НАШІ ПАРТНЕРИ

Slider
There is no translation available.

Бізнес генерує величезну кількість інформації, більша частина якої прихована від людей, здатних ефективно її використовувати. Сказане звучить, як закон Мерфі, але на практиці часто все відбувається саме так. Нерідко важлива інформація виявляється десь прихованою у надрах електронних таблиць, причому сам факт її існування буває відомий тільки творцю таблиць або схем. У результаті цінна інформація, що зберігається одним менеджером, стає недоступною для інших, а при переході співробітника на іншу ділянку роботи, накопичені ним знання виявляються втраченими для наступників.

Справжній інтегрований облік передбачає прозорість інформації шляхом документування і каталогізації всіх видів управлінської інформації, включаючи неструктуровані дані. В результаті, замовлена менеджерами інформація стає доступною і може бути отримана із застосуванням стандартних процедур та з деталізацією, достатньою для прийняття управлінських рішень.

Внутрішні процеси визначаються перспективою клієнтів і характеризують ключові процеси, значною мірою визначають ефективність діяльності підприємства. Основне питання контролю й аналізу, що виникає в цьому зв'язку, яким процесам слід приділяти першочергову увагу для того, щоб перевершити конкурентів. При цьому важливо розглядати не стільки організацію діяльності окремих підрозділів (виробництво, дистрибуція, маркетинг, фінанси і т.д.), скільки організацію ефективної взаємодії цих підрозділів між собою. Також необхідно зрозуміти, якою мірою ті чи інші процеси можуть бути вдосконалені.

Перспектива клієнтів показує, як підприємство виглядає з точки зору своїх замовників і характеризує конкурентне становище. При розробці перспективи клієнтів на перше місце ставиться так звана ціннісна пропозиція, тобто відповідь на питання про те, за якої якості товарів, робіт або послуг клієнти готові платити підприємству гроші? По суті справи, відповідь на це питання дає уявлення про те, що є джерелом фінансового благополуччя підприємства. На жаль, вивченню діяльності своєї клієнтури підприємства практично не приділяють уваги.

У рамках перспективи клієнтів визначаються основні сегменти ринку, на якому підприємство має намір просувати свої продукти і послуги, а потім визначаються характеристики його ефективності. Найбільш поширеними такими характеристиками є задоволеність замовника, ступінь лояльності клієнтів, прибутковість клієнтів тощо. Тут же вирішується питання про те, як позиціонувати продукти підприємства і за рахунок чого можна забезпечити їх просування: за рахунок унікальних споживчих властивостей, швидкості поставок, довгострокових відносин або поміркованості цін. У свою чергу, показники перспективи клієнтів можуть конкретизуватися більш детальними характеристиками, такими як частка своєчасних поставок, період очікування виконання замовлення, визнання іміджу, якісні та цінові параметри продукції. Все це можна бачити в системі інтегрованого обліку, якщо правильно організувати його ведення та збір необхідних даних.

Перспектива клієнтів критично важлива для загальної стратегії, оскільки саме вона дозволяє визначити вибір ринкової позиції підприємства, способів розвитку бізнесу і ключових клієнтів, на яких воно орієнтується. Перспектива внутрішніх процесів тісно пов'язана з перспективами клієнтів і фінансів. Адже, по суті, йдеться про оптимізацію дій, спрямованих на більш повне задоволення очікувань замовників, у результаті чого відбуваються продажі й виникає фінансовий результат. Тому з усієї сукупності багатьох процесів, що відбуваються на підприємстві, увагу слід сконцентрувати на тих, які забезпечують найбільшу віддачу в клієнтській і фінансовій перспективах. Слід також зазначити, що при виборі ключових процесів повинна враховуватися не тільки їх поточна ефективність, але й ефективність у майбутньому (інноваційні процеси).

І насамкінець, одним із найважливіших елементів системи інтегрованого обліку є показники діяльності, адже саме завдяки цим індикаторам стратегія, сформульована в словесній формі, знаходить в інтегрованому обліку кількісну та якісну форми і стає вимірною. Призначення показників діяльності – це переклад цілей підприємства зі словесної в кількісно-грошову форму, що необхідно для оперативного управління процесом досягнення тієї чи іншої мети, оскільки «не можна управляти тим, що не вимірюється».

У результаті деталізації та опису залежностей визначаються цільові показники, що характеризують успіхи (або невдачі) в тих чи інших сферах діяльності. Як правило, кількість таких параметрів не повинна перевищувати двох-трьох десятків, що дає можливість контролювати їх взаємозв'язок. При цьому часто доводиться констатувати конфлікт цільових показників, наприклад, завдання зниження витрат вступає в протиріччя із завданням підтримки необхідного кваліфікаційного рівня співробітників, оскільки програми підвищення кваліфікації не безкоштовні. У таких випадках від керівників підприємства потрібно знайти «золоту» середину, яка не суперечить стратегічним цілям. У результаті такого аналізу і контролю формується збалансована система показників.

Серед показників можна виділити попереджуючі індикатори та історичні показники. Попереджувальні характеризують стан та результати діяльності підприємства в майбутньому, вони дозволяють керівництву застосувати попереджувальні заходи щодо усунення проблем або розвитку успіху. В розряд історичних відносять в основному показники фінансової звітності, які необхідні для перевірки правильності дій, виконаних у минулому, але з точки зору нових управлінських рішень їх застосування обмежене. Це означає, що історичні та попереджуючі індикатори повинні використовуватися разом, врівноважуючи один одного.

Співвіднесення показників зі стратегічними цілями підприємства є дуже важливою умовою реалізації цільового управління. При цьому необхідний деякий баланс між прогнозованими показниками, які можуть бути використані при розгляді стану в майбутньому, та історичними показниками, що відображають досягнуті результати.

Розробки Каплана і Нортона є формальним представленням стратегії підприємства, тобто застосування показників ефективності в якості індикаторів стратегічного розвитку. Це вимагає від розробників програмного забезпечення нової функціональності – перехід до інтерактивних засобів управління корпоративною стратегією. Показники повинні дозволяти здійснювати моніторинг досягнення поставлених цілей, визначати пріоритети і необхідні дії, створювати ефективну систему мотивації, розподіляти відповідальність, виявляти області, що вимагають негайного втручання, обґрунтовано розподіляти ресурси. За допомогою показників діяльності стан підприємства визначається точно й однозначно. Забезпечити це може лише правильно організований на науковій основі інтегрований бухгалтерський облік, який будується на замовлення менеджменту підприємства.

Для того, щоб показники успішно виконували свої функції, вони повинні відповідати певним вимогам, а саме:

- характеризувати стратегічні цілі підприємства, ключові фактори його успіху і конкретні дії;

- бути вимірними і чутливими до зміни стану, що характеризується цілями, факторами та діями підприємства;

- конкретний показник повинен бути чітко визначений: менеджери і рядові співробітники повинні однозначно розуміти, що саме показник вимірює і як він обчислюється;

- дані, що використовуються для обчислення показника, повинні бути своєчасними достовірними та об’єктивними;

- значення показника має відстежуватися на регулярній основі: частота його вимірювання повинна бути порівняна з частотою змін об'єкта, який він вимірює, і не повинна погіршувати точність вимірювання.

1111111111111
1111111111111
Previous Next Play Pause
1
There is no translation available.

15 січня 2020 року головою Металургійної районної у місті ради Геннадієм Шаповаловим, було вручено ПОДЯКУ виконкому Металургійної районної у місті ради колективу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за вагомий внесок у підготовку та проведення новорічних і різдвяних свят, організацію змістовного дозвілля дітей і молоді під час зимових канікул у Металургійному районі.

Перед нагородженням відбулася святкова різдвяна вистава, яку підготував дитячий хор Криворізької міської музичної школи № 4.

1
1
20200115_125958
20200115_125958
20200115_130447
20200115_130447
20200115_130451
20200115_130451
20200115_130453
20200115_130453
20200116_182000
20200116_182000
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
There is no translation available.

З метою здійснення більш ефективної профорієнтаційної роботи адміністрацією та науково-педагогічними працівниками Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського запропоновано новий формат співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами Кривого Рогу – День Університету в закладах освіти. Захід передбачав проведення виїзних занять упродовж повного навчального дня професорами та доцентами університету на базі загальноосвітніх шкіл Кривого Рогу для школярів 9-11 класів. Загальноосвітній навчальний заклад мав можливість самостійно обирати час, кількість і тематику заняття із «банку» запропонованих тем лекцій.

Метою даного заходу було проведення занять, відповідно до тематики, яка корелюється із навчальними програмами певних дисциплін загальноосвітніх шкіл, шляхом їх інтеграції в навчальний процес, з урахуванням спеціалізації навчального закладу та академічної свободи.

Зазначений формат профорієнтаційної роботи осінньо-зимового періоду було розпочато наприкінці жовтня 2019 року та призупинений наприкінці грудня 2019 року в звʼязку зі шкільними зимовими канікулами. Упродовж вищезазначеного періоду науково-педагогічні працівники ДонНУЕТ побували у 42 загальноосвітніх навчальних закладах Кривого Рогу та передмістя.

На особливостях проведення Дня Університету доцільно зупинитися більш докладно.

Перші лекції та майстер-класи було проведено у жовтні 2019 р в КЗОШ № 69. Школярами було обрано 6 лекцій, адміністрацією було складено розклад занять, узгоджений із розкладом навчальних занять та забезпечено відвідування учнями обраних лекцій в актовій залі школи. Перше заняття пройшло на тему «Визначення професійної схильності особистості за типом темпераменту та характеру». Презентувала тему к.ф.н, доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін Ксенія Ніколенко, яка провела тестування щодо визначення професійної схильності учнів; к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Валентина Барабанова запросила учнів у світ партизанського маркетингу, розповіла про особливості реклами та запросила до участі у Фестивалі реклами. Галина Богатирьова, к.пед.н., доцент кафедри туризму та країнознавства зачарувала учнів старших класів розповіддю про професію екскурсовода у лекції «Професійна майстерність екскурсовода». Майстер-клас щодо правил складання серветок, який проводила асистент кафедри технології у ресторанному господарстві та готельно-ресторанної справи Ольга Боднарук, викликав цікавість не лише у школярів, але й у вчителів, які разом з учнями із цікавістю відтворювали запропоновані викладачем варіанти складання серветок. Подорож у світ ресторанної справи було продовжено під час лекції «Найцікавіші ресторани світу», під час якої школярі ознайомилися з оригінальними ресторанами світу. Також старшокласники ознайомились із сучасними грошима та елементами їх захисту з лекції, яку провів асистент кафедри фінансів та банківської справи Валерій Янковський.

Естафету проведення Дня Університету підхопили КЗОШ № 65, в якій було проведено 6 уроків, у КЗОШ № 7 – 4 уроки, у КЗОШ № 124 – 12 уроків.

Найбільша кількість уроків, а саме 24, було проведено в ОКНЗ «Лозуватській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т. Г. Шевченка» та у металургійному ліцеї № 16. Дані події запам’яталися не лише рекордною кількістю уроків, але й атмосферою неформального спілкування, яка виникла під час чаювання зі смаколиками в перервах між лекціями, за що дуже вдячні керівництву закладів.

Знаковим став День Університету, який припав на 65 річницю КОЗШ № 70. На даний захід були запрошені к.п.н, доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін Ганна Удовіченко, яка провела лекцію на тему «Особливості та відмінності сленгу в різних штатах Сполучених Штатів Америки», подорож у світ маркетингу школярі здійснили разом із асистентом кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Інессою Шаповаловою, а асистент кафедри фінансів та банківської справи Валерій Янковський ознайомив учнів із сучасними елементами захисту грошей. Адміністрації навчального закладу було подаровано до ювілею пряник із корпоративною символікою ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.

Також День Університету пройшов у КЗОШ № 27 – 5 уроків, КЗОШ №66 – 6 уроків, КЗОШ № 93 ‒ 2 уроки, КЗОШ № 55 – 4 уроки, КЗОШ № 45 – 5 уроків, КЗОШ № 75 ‒ 1 урок, КЗОШ № 20 – 1 урок, Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді – 6 уроків, КЗОШ № 26 – 5 уроків, КЗОШ № 17 – 8 уроків, КЗОШ № 119 – 2 уроки, КЗОШ № 23 – 2 уроки, КЗОШ № 42 – 4 уроки, КЗОШ № 9 – 1 урок, гімназія № 127 – 3 уроки, КЗОШ № 79 – 1 урок, КЗОШ № 1 – 2 уроки, КЗОШ № 115 – 4 уроки, центрально-міська гімназія ‒ 16 уроків, КЗОШ № 126 – 20 уроків, КЗОШ № 60 – 2 уроки, КЗОШ № 73 – 1 урок, КЗОШ № 12 – 3 уроки, КЗОШ № 128 – 9 уроків, КЗОШ № 103 ‒ 3 уроки, КЗОШ № 125 – 5 уроків, педагогічна гімназія – 11 уроків, КЗОШ № 129 – 8 уроків.

Найбільш активними учасниками Дня Університету були: Ксенія Ніколенко, Ганна Удовіченко, Ірина Карабаза, Олександр Омельченко, Ганна Горіна, Юлія Бочарова, Галина Богатирьова, Валентина Барабанова, Юлія Горяйнова, Ольга Яковчук, Олександр Романуха, Ольга Ніколайчук, Сергій Лисевич, Оксана Данкеєва, Олена Коровіна, Ліна Костакова, Данило Калініченко, Ольга Копайгора, Ольга Боднарук, Олена Пусікова, Інесса Шаповалова, Валерій Янковський. Завдяки їх професійній майстерності, нам вдалося привернути увагу до дисциплін, які викладаються на всіх спеціальностях навчального закладу. Всі проведені лекції отримали схвальні відгуки від учнів, учителів та керівництва загальноосвітніх навчальних закладів. Крім того, адміністрацією КЗОШ № 17 та керівництвом металургійного ліцею № 16 висловлена подяка ректору ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського Оксані Чернезі за проведені Дні Університету. Керівництво КЗОШ № 55 та № 126 розмістили інформацію про День Університету та Подяку викладачам ДонНУЕТ на власних сторінках у соціальних мережах.

Таким чином, профорієнтаційною роботою у форматі «День Університету ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського» було охоплено 42 загальноосвітні школи Кривого Рогу та передмістя. Це дозволило підвищити якість викладання дисциплін, дало можливість учням ознайомитись із особливостями викладання навчальних дисциплін у вищій школі та визначитись із майбутньою професійною діяльністю. Адміністрації всіх навчальних закладів висловили побажання щодо продовження профорієнтаційної роботи у даному форматі в 2 семестрі поточного навчального року.

Маємо надію, що запропонований Університетом формат співпраці зі школами матиме позитивні наслідки, а саме, сподіваємось, що учні загальноосвітніх закладів, які приймали участь у Днях Університету, через певний час стануть студентами ДонНУЕТ та з натхненням будуть опановувати обрані спеціальності.

1
1
2_5427074225154294916
2_5427074225154294916
2_5427207566708966766
2_5427207566708966766
20200112_172911
20200112_172911
20200112_172956
20200112_172956
IMG-5ff2ab308c0b637f3abf869ef57f36dd-V
IMG-5ff2ab308c0b637f3abf869ef57f36dd-V
IMG-60f1a0fbc281a72aacc52f8948402084-V
IMG-60f1a0fbc281a72aacc52f8948402084-V
IMG-92b18e339988e5e73d0d76f3e7bddcde-V
IMG-92b18e339988e5e73d0d76f3e7bddcde-V
IMG-c3f850ef0ca7734379f8aa5f21795183-V
IMG-c3f850ef0ca7734379f8aa5f21795183-V
IMG-d3a0e7a82aba9a2cc6f616fdc65a1ea4-V
IMG-d3a0e7a82aba9a2cc6f616fdc65a1ea4-V
IMG-e3b44455136b7985ae11d2dd35bfdc29-V
IMG-e3b44455136b7985ae11d2dd35bfdc29-V
IMG-e399b17c6c930341dc5062769a5be733-V
IMG-e399b17c6c930341dc5062769a5be733-V
IMG-ec2067e66b6cff983392da54f6c6a7d6-V
IMG-ec2067e66b6cff983392da54f6c6a7d6-V
IMG-f238629dcedcec139f891da937b4423d-V
IMG-f238629dcedcec139f891da937b4423d-V
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Краудфандинг по-українськи

12 января 2020, 3:39 pm
Категория Новости
There is no translation available.

Краудфандинг є інноваційним інструментом кредитування підприємницької діяльності в сучасних умовах у різних його формах: без винагород інвестору, з певною нефінансовою винагородою інвестору та інвестиційний (акціонерний) із винагородою інвестору, який називають краудінвестингом. Одним із сучасних напрямів кредитування є використання краудфандингових майданчиків: Kickstarter, Indiegogo, Сrowdcube, Crowdfunder, Ulule тощо.

Особливістю розвитку краудфандингу в Україні є те, що бізнес-проєкти українських підприємців реєструються на світових краудфандингових платформах, а не на українських, а в Україні найуспішнішими та повноцінними краудфандинговими майданчиками є «Спільнокошт», Na-starte, RazomGo.

Особливостями вітчизняного краудфандингу є те, що переважно проєкти фінансуються, які належать до охорони здоров’я, культури, освіти; це проєкти мікропідприємств або домогосподарств, а проєкти із великим стартовим капіталом продовжують фінансуватися на зарубіжних краудфандингових платформах; відсутність державних законодавчих норм щодо легалізації діяльності усіх учасників краудфандингових відносин (розробників проєкту, інвесторів); відсутність специфічних знань у сфері краудфандингу та відповідної культури її реалізації; існуюча недовіра до даного способу фінансування серед населення.

Краудфандинг може стати альтернативою інвестиційного інструменту, коли в умовах коливань валютного курсу більшість громадян втрачають довіру до банківської системи, проте мають готівкові кошти та бажають заробляти.

Проблемним залишається для України відсутність спеціального законодавства, що регулює краудфандинг, тобто збір коштів для проєкту може належати до інвестування, спонсорства, благодійності, проте такий інструмент є перспективним, адже дозволяє проєкту виявити на початковому етапі коло однодумців, що зацікавлені в його реалізації.

Картинки по запросу Краудфандинг по-українськи

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ В 2020 РОЦІ

12 января 2020, 3:33 pm
Категория Новости
There is no translation available.

У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 р. (у редакції від 16.11.2018 р.) зазначено, що прожитковий мінімум -‒ це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоровʼя, набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особи (ч. 1 ст. 1 Закону № 966-ХІV).

Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на підставі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоровʼя та освіти.

Розмір даного показника визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну людину, а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних та демографічних груп населення, а саме для:

‒ дітей віком до 6 років;

‒ дітей віком від 6 до 18 років;

‒ працездатних осіб;

‒ осіб, які втратили працездатність.

Прожитковий мінімум на одну людину, а також окремо за основними соціальними і демографічними групами населення щорічно затверджується Верховною Радою України та періодично переглядається згідно зі зростанням індексу споживчих цін разом із уточненням показників Державного бюджету України.

У 2020 році розмір прожиткового мінімуму зросте майже вдвічі. Станом на 1 січня цей показник становить 2027 гривень. Прожитковий мінімум у 2020 році підвищуватиметься темпами, що на 2 % перевищують показник прогнозованого індексу споживчих цін на наступний рік, і зросте на 8 %. Прожитковий мінімум у 2020 році становитиме:

‒ з 1 січня 2020 року – 2027 гривень;

‒ з 1 липня – 2118 гривень;

‒ з 1 грудня – 2189 гривень.

Для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня 2020 року – 1859 гривень, з 1 грудня 2020 року – 1921 гривня; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень, з 1 липня 2020 року – 2318 гривень, з 1 грудня 2020 року – 2395 гривень; працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня 2020 року – 2197 гривень, з 1 грудня 2020 року – 2270 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з 1 липня 2020 року – 1712 гривень, з 1 грудня 2020 року – 1769 гривень.

Наразі, від розмірів прожиткового мінімуму на працездатну особу залежить низка показників, що використовуються бухгалтерами.

1
1
Previous Next Play Pause
1
There is no translation available.

Компанія АрселорМіттал Кривий Рігвідкриває нові можливості для студентів!

Компанія АрселорМіттал Кривий Ріг відкриває свої двері студентам та випускникам ДонНУЕТ і надає унікальний шанс почати свою кар'єру на великому міжнародному підприємстві № 1 в Україні!

АрселорМіттал Кривий Ріг надає прекрасні можливості для розвитку своїх професійних навичок та особистісного росту. На підприємстві АрселорМіттал Кривий Ріг ви можете пройти як практику https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=438, так і спробувати себе в програмі оплачуваного стажування «GoPro ‒ час стати професіоналом» https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=439.

Компанія АрселорМіттал Кривий Ріг щорічно приймає на практику понад 1000 студентів не тільки з Кривого Рогу, а й з усієї України.

Компанія АрселорМіттал Кривий Ріг запрошує молодих і перспективних студентів від 18 років.

Похожее изображение

There is no translation available.

       

Шановні науковці та здобувачі вищої освіти!

Із радістю повідомляємо, що наукові журнали ДонНУЕТ «Вісник ДонНУЕТ» і «Торгівля і ринок України» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») (наказ МОНУ від 28.12.2019 р. № 1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16.12.2019 р. та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-shodo-diyalnosti-specializovanih-vchenih-rad.

Запрошуємо усіх бажаючих до співпраці та публікації статей унаукових журналах ДонНУЕТ «Вісник ДонНУЕТ» http://visnik.donnuet.edu.ua/uk/ і «Торгівля і ринок України» http://torgivlya.donnuet.edu.ua/uk/. Журнали включено до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBib, Scientific Indexing Services, Crossref, Ulrichsweb Global Serials Directory.

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата наук/доктора філософії та доктора наук (станом на 28 грудня 2019 р.):

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

There is no translation available.

На кінець року Україна одержала зростання дефіциту бюджету і як наслідок призупинення фінансування за незахищеними статтями організацій і установ. Державний бюджет за 10 місяць 2019 року отримав дефіцит в сумі 30 мільярдів гривень, дефіцит державного бюджету по загальному фонду складає 35 мільярдів гривень. У 2019 році маємо падіння промислового виробництва, а збитки НБУ складають 12 мільярда гривень.

Серед основних причин зменшення надходжень коштів у державний бюджет уряд називає:

  1. Зменшення надходження коштів сплати ПДВ за товари ввезених в Україну.
  2. Значне штучне зміцнення гривні до 8 % по відношенні до світових валют (долара, Євро, швейцарського франка та фунта стерлінгів), причому найбільше зміцнення гривні мало місце при падінні на 7,5 % промислового виробництва в Україні за один місяць).
  3. Зменшення надходження податку на митні платежі (по причині зменшення ціни на газ).
  4. Зменшення ренти від видобутку вуглеводів (недоодержання порядку 11 млрд грн).
  5. Зменшення надходження акцизу від тютюнових виробів згідно запланованих показників.

Держбюджет за 2018 виконано із дефіцитом 59,2 млрд грн при прогнозованому рівні в 94,1 млрд грн, а заборгованість по зарплаті сягала до 3 млрд грн.

У 2019 році дефіцит бюджету поки не перевищує 40 млрд грн., але насторожує, що до кінця 2019 року Україні потрібно погасити 50 мільярдів гривень державного боргу.

Невтішним є той факт, що з початку 2019 року заборгованість по заробітній платі зросла на 22 %. Заборгованість по заробітній платі в галузі освіти за 2019 рік зросла майже на 46 %, з іншого боку заробітна плата з 2020 року українських педагогів повинна зрости на 9 %. Що свідчить про появу загрози несвоєчасної виплати заробітної плати у січні 2020 року. Заборгованість по заробітній платі бюджетних організацій є показником можливих прорахунків уряду.

Картинки по запросу "дефіцит""

There is no translation available.

 

Картинки по запросу "місцеве самоврядування""За даними сайту decentralization.gov.ua, станом на 26 грудня 2019 року в Україні створено 1022 об’єднаних територіальних громад, де мешкає загалом 11,2 мільйони людей. Перспективними планами формування територій громад покрито 87,7 % території країни. Лідерами зі створення спроможних громад є Запорізька, Житомирська та Дніпропетровська області.

У січні 2019 року Кабінетом Міністрів України розпочато реалізацію другого етапу реформи місцевого самоврядування, а саме реформування субрегіонального рівня (районів). Українська асоціація районних та обласних рад за підтримки Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» реалізує пілотний проєкт «Моделювання адміністративно-територіального устрою у Тернопільській, Донецькій, Луганській та Харківській областях на новій територіальній основі». В рамках даного проєкту в Донецькій області запропоновано створити сім укрупнених районів. Три з них знаходяться зараз на тимчасово непідконтрольній території з центрами у містах Донецьк, Горлівка і Шахтарськ. Чотири райони перебувають на підконтрольній території з центрами у Краматорську, Покровську, Волновасі та Маріуполі. Після обговорення даної пропозиції з органами місцевого самоврядування Донецької області вирішено створити ще один район із центром у місті Бахмуті. Таким чином, на підконтрольній території Донецької області планується створення п’яти укрупнених районів. Межі двох із них, Маріупольського і Волноваського, повністю співпадають із госпітальними округами, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 995-р. Краматорський район буде створено на базі Краматорського та Слов’янського госпітальних округів. Територію Олександрівського району планується включити до Покровського району.

Подальший хід реформи місцевого самоврядування і децентралізації влади буде залежати від змін, які необхідно внести до Конституції України. Такі зміни запропоновані Президентом України і подані до Верховної Ради 13 грудня 2019 року у формі проєкту закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», реєстраційний номер 2598. Відповідно до законодавчої ініціативи Президента, зараз напрацьовуються інші важливі для впровадження децентралізації законопроекти: про адміністративно-територіальний устрій, про місцеве самоврядування, про службу в органах місцевого самоврядування, про префектів тощо.

Картинки по запросу "чим займається місцеве самоврядування""

There is no translation available.

Картинки по запросу "еко""

Відомо, що підприємницька діяльність – це така діяльність, що здійснюється особами, які мають певну ідею, згодні витрачати свій вільний час і нести ризик задля отримання прибутку. Її напрямки надзвичайно різноманітні і динамічні.

У сучасних реаліях швидкі обороти набирає екологічне підприємництво. Фахівці стверджують, що воно є самостійною формою підприємницької діяльності й має спрямування на задоволення еколого-економічних потреб громади або суспільства.

У світі основними видами екологічного підприємництва є виробництво обладнання для контролю за забруднення довкілля, очищення повітря і води, економії та збереження ресурсів, збирання, переробки, утилізації відходів.

Наразі, у світі велика увага приділяється розвитку eco-friendly. Що це таке? Це філософія дружелюбного відношення до навколишнього середовища. Це бажання здійснювати таку підприємницьку діяльність, що спрямована на обмеження шкоди довкіллю.

Для початку створення екопідприємництва слід ознайомитися із правилами п’яти «R» - Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot.

  • Refuse – відмовитись. Щоб почати свій екологічний шлях, для початку варто відмовитись від простих речей: пластикових стаканчиків, трубочок, чеків, пляшок, одноразового посуду. Це ті речі, без яких можна обійтись, а замінники їм знайдуться. 
  • Reduce – зменшувати.Культура споживання стосується, в першу чергу, одягу. Якщо ви переберете свій гардероб, то зрозумієте, що 70 % власних речей ви вже давно не носите і навряд чи носитимете. 

- Reuse – повторно використовувати. Спробуйте хоча б ще раз використати той самий поліетиленовий пакет. І зараз є багато організацій, куди можна віддати свій старий одяг чи техніку. Знайти пристосування старим речам легко. Наприклад, не викидайте старі речі, а зробіть із них підстилку для тварин чи ганчірки для прибирання будинку. 

- Recycle – переробити. Це переробка саме вторинної сировини, матеріалів із старих на нові, частина циркулярної економіки. Дерево, метал, папір, пластик – відправляйте на переробку всі відходи, яким можна дати друге життя. 

- Rot – компостувати органіку. 40-60 % відходів на звалищах – це органіка. Через те, що органічні відходи знаходяться під завалами без доступу кисню, починає утворюватись метан, який стає причиною пожеж на звалищах. Під час пожеж горять пластики та всі інші відходи прямо на відкритому повітрі, а потім виділяється дим, частки сажі й інші продукти горіння, в тому числі і канцерогенні речовини.

Eco-friendly – це сучасний тренд переосмислення багатьох речей у своєму житті. Є такий лайфхак, наприклад, якщо ви зробили щось на шкоду природі, зокрема, купили пластиковий стаканчик, то перерахуйте 10 гривень в організацію, яка займається висаджуванням дерев, захистом тварин тощо.

На тлі високого темпу свідомості виникають дуже багато еco-friendly ідей, які потрібно розвивати, зокрема в Україні. Наприклад, розробка та реалізація паперових пакетів та екоторбинок із метою зменшення виробництва поліетиленових пакетів, випуск паперових стаканчиків замість пластикових, розробка та реалізація бамбукових або спеціальних зубних щіток, гребінців, тюбиків та інших предметів гігієни замість пластикових. Запускається в дію технологія переробки паперу з опалого листя, що запропонував український студент КНУ ім. Тараса Шевченка. Популярним становиться бізнес із брухту в стилі стимпанк. Значна увага великого бізнесу приділяється розробці та виробництву пакувальних екоматеріалів тощо.

Ініціативи, які направлені на збереження екології, можуть бути різними: від колективної висадки дерев у парку чи прибирання скверу біля офісу до проведення освітніх лекцій для команди від експертів, які навчають ставитися до навколишнього середовища більш усвідомлено та обережно. Аргументи для роботодавця в тому, що це не тільки суспільно корисні, а й командоутворюючі заходи, а також гарні піар-приводи та свідчення корпоративної соціальної відповідальності, дотримання якої стає правилом гарного тону в бізнесі.

Із прийняттям Стратегії екологічної політики України до 2010 року і Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» вітчизняні підприємці отримують широкі можливості для розвитку екопідприємництва.

 

Отже, підтримка та розвиток екологічного підприємництва в Україні будуть поступово змінювати якість життя людей, формувати інноваційну спрямованість на вирішення економічних проблем, створювати ринок екологічно чистих продуктів, технологій та обладнання, переробки та ліквідації відходів, екологічних робіт і послуг.

Картинки по запросу "екологічна політика україни до 2030 року""