До уваги викладачів ДонНУЕТ! Курси підвищення кваліфікації

24 октября 2018, 12:52 pm
Категория Объявления
Прочитано 3434 раз
There is no translation available.

Шановні колеги! Центр підвищення кваліфікації Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського запрошує на курси підвищення кваліфікації за навчальною програмою «Методологічні аспекти викладання у вищий школі». Після успішного завершення навчання слухачі отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.

Навчальною програмою передбачені:

 • лекції;
 • практичні заняття;
 • позааудиторна самостійна робота;
 • індивідуальні консультації;
 • виконання випускної роботи.

За час навчання будуть опрацьовані наступні змістові модулі:

 1. Сучасні підходи до організації освітнього процесу у ЗВО України.
 2. Методи, форми та прийоми організації навчального процесу у вищий школі.
 3. Сучасні технології навчання та їх роль в інтенсифікації освітнього процесу.
 4. Педагогічна культура викладача вищої школи.
 5. Наука про красномовство. Закони риторики.
 6. Презентація як різновид публічного мовлення. Етапи підготовки промови й презентації.
 7. Оратор і аудиторія. Боязнь і страх виступу. Робота над вибором теми промови. Диспозиція.
 8. Техніка дихання. Базові техніки оратора.
 9. Техніка мовлення. Основні властивості голосу.
 10. Невербальні засоби впливу на слухача.

Загальний обсяг курсу 120 годин.

Запис на курси за телефоном: +38(096)-092-85-70.

Оцените материал
(4 голосов)