There is no translation available.

Бізнес генерує величезну кількість інформації, більша частина якої прихована від людей, здатних ефективно її використовувати. Сказане звучить, як закон Мерфі, але на практиці часто все відбувається саме так. Нерідко важлива інформація виявляється десь прихованою у надрах електронних таблиць, причому сам факт її існування буває відомий тільки творцю таблиць або схем. У результаті цінна інформація, що зберігається одним менеджером, стає недоступною для інших, а при переході співробітника на іншу ділянку роботи, накопичені ним знання виявляються втраченими для наступників.

Справжній інтегрований облік передбачає прозорість інформації шляхом документування і каталогізації всіх видів управлінської інформації, включаючи неструктуровані дані. В результаті, замовлена менеджерами інформація стає доступною і може бути отримана із застосуванням стандартних процедур та з деталізацією, достатньою для прийняття управлінських рішень.

Внутрішні процеси визначаються перспективою клієнтів і характеризують ключові процеси, значною мірою визначають ефективність діяльності підприємства. Основне питання контролю й аналізу, що виникає в цьому зв'язку, яким процесам слід приділяти першочергову увагу для того, щоб перевершити конкурентів. При цьому важливо розглядати не стільки організацію діяльності окремих підрозділів (виробництво, дистрибуція, маркетинг, фінанси і т.д.), скільки організацію ефективної взаємодії цих підрозділів між собою. Також необхідно зрозуміти, якою мірою ті чи інші процеси можуть бути вдосконалені.

Перспектива клієнтів показує, як підприємство виглядає з точки зору своїх замовників і характеризує конкурентне становище. При розробці перспективи клієнтів на перше місце ставиться так звана ціннісна пропозиція, тобто відповідь на питання про те, за якої якості товарів, робіт або послуг клієнти готові платити підприємству гроші? По суті справи, відповідь на це питання дає уявлення про те, що є джерелом фінансового благополуччя підприємства. На жаль, вивченню діяльності своєї клієнтури підприємства практично не приділяють уваги.

У рамках перспективи клієнтів визначаються основні сегменти ринку, на якому підприємство має намір просувати свої продукти і послуги, а потім визначаються характеристики його ефективності. Найбільш поширеними такими характеристиками є задоволеність замовника, ступінь лояльності клієнтів, прибутковість клієнтів тощо. Тут же вирішується питання про те, як позиціонувати продукти підприємства і за рахунок чого можна забезпечити їх просування: за рахунок унікальних споживчих властивостей, швидкості поставок, довгострокових відносин або поміркованості цін. У свою чергу, показники перспективи клієнтів можуть конкретизуватися більш детальними характеристиками, такими як частка своєчасних поставок, період очікування виконання замовлення, визнання іміджу, якісні та цінові параметри продукції. Все це можна бачити в системі інтегрованого обліку, якщо правильно організувати його ведення та збір необхідних даних.

Перспектива клієнтів критично важлива для загальної стратегії, оскільки саме вона дозволяє визначити вибір ринкової позиції підприємства, способів розвитку бізнесу і ключових клієнтів, на яких воно орієнтується. Перспектива внутрішніх процесів тісно пов'язана з перспективами клієнтів і фінансів. Адже, по суті, йдеться про оптимізацію дій, спрямованих на більш повне задоволення очікувань замовників, у результаті чого відбуваються продажі й виникає фінансовий результат. Тому з усієї сукупності багатьох процесів, що відбуваються на підприємстві, увагу слід сконцентрувати на тих, які забезпечують найбільшу віддачу в клієнтській і фінансовій перспективах. Слід також зазначити, що при виборі ключових процесів повинна враховуватися не тільки їх поточна ефективність, але й ефективність у майбутньому (інноваційні процеси).

І насамкінець, одним із найважливіших елементів системи інтегрованого обліку є показники діяльності, адже саме завдяки цим індикаторам стратегія, сформульована в словесній формі, знаходить в інтегрованому обліку кількісну та якісну форми і стає вимірною. Призначення показників діяльності – це переклад цілей підприємства зі словесної в кількісно-грошову форму, що необхідно для оперативного управління процесом досягнення тієї чи іншої мети, оскільки «не можна управляти тим, що не вимірюється».

У результаті деталізації та опису залежностей визначаються цільові показники, що характеризують успіхи (або невдачі) в тих чи інших сферах діяльності. Як правило, кількість таких параметрів не повинна перевищувати двох-трьох десятків, що дає можливість контролювати їх взаємозв'язок. При цьому часто доводиться констатувати конфлікт цільових показників, наприклад, завдання зниження витрат вступає в протиріччя із завданням підтримки необхідного кваліфікаційного рівня співробітників, оскільки програми підвищення кваліфікації не безкоштовні. У таких випадках від керівників підприємства потрібно знайти «золоту» середину, яка не суперечить стратегічним цілям. У результаті такого аналізу і контролю формується збалансована система показників.

Серед показників можна виділити попереджуючі індикатори та історичні показники. Попереджувальні характеризують стан та результати діяльності підприємства в майбутньому, вони дозволяють керівництву застосувати попереджувальні заходи щодо усунення проблем або розвитку успіху. В розряд історичних відносять в основному показники фінансової звітності, які необхідні для перевірки правильності дій, виконаних у минулому, але з точки зору нових управлінських рішень їх застосування обмежене. Це означає, що історичні та попереджуючі індикатори повинні використовуватися разом, врівноважуючи один одного.

Співвіднесення показників зі стратегічними цілями підприємства є дуже важливою умовою реалізації цільового управління. При цьому необхідний деякий баланс між прогнозованими показниками, які можуть бути використані при розгляді стану в майбутньому, та історичними показниками, що відображають досягнуті результати.

Розробки Каплана і Нортона є формальним представленням стратегії підприємства, тобто застосування показників ефективності в якості індикаторів стратегічного розвитку. Це вимагає від розробників програмного забезпечення нової функціональності – перехід до інтерактивних засобів управління корпоративною стратегією. Показники повинні дозволяти здійснювати моніторинг досягнення поставлених цілей, визначати пріоритети і необхідні дії, створювати ефективну систему мотивації, розподіляти відповідальність, виявляти області, що вимагають негайного втручання, обґрунтовано розподіляти ресурси. За допомогою показників діяльності стан підприємства визначається точно й однозначно. Забезпечити це може лише правильно організований на науковій основі інтегрований бухгалтерський облік, який будується на замовлення менеджменту підприємства.

Для того, щоб показники успішно виконували свої функції, вони повинні відповідати певним вимогам, а саме:

- характеризувати стратегічні цілі підприємства, ключові фактори його успіху і конкретні дії;

- бути вимірними і чутливими до зміни стану, що характеризується цілями, факторами та діями підприємства;

- конкретний показник повинен бути чітко визначений: менеджери і рядові співробітники повинні однозначно розуміти, що саме показник вимірює і як він обчислюється;

- дані, що використовуються для обчислення показника, повинні бути своєчасними достовірними та об’єктивними;

- значення показника має відстежуватися на регулярній основі: частота його вимірювання повинна бути порівняна з частотою змін об'єкта, який він вимірює, і не повинна погіршувати точність вимірювання.

1111111111111
1111111111111
Previous Next Play Pause
1
There is no translation available.

15 січня 2020 року головою Металургійної районної у місті ради Геннадієм Шаповаловим, було вручено ПОДЯКУ виконкому Металургійної районної у місті ради колективу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за вагомий внесок у підготовку та проведення новорічних і різдвяних свят, організацію змістовного дозвілля дітей і молоді під час зимових канікул у Металургійному районі.

Перед нагородженням відбулася святкова різдвяна вистава, яку підготував дитячий хор Криворізької міської музичної школи № 4.

1
1
20200115_125958
20200115_125958
20200115_130447
20200115_130447
20200115_130451
20200115_130451
20200115_130453
20200115_130453
20200116_182000
20200116_182000
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
There is no translation available.

З метою здійснення більш ефективної профорієнтаційної роботи адміністрацією та науково-педагогічними працівниками Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського запропоновано новий формат співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами Кривого Рогу – День Університету в закладах освіти. Захід передбачав проведення виїзних занять упродовж повного навчального дня професорами та доцентами університету на базі загальноосвітніх шкіл Кривого Рогу для школярів 9-11 класів. Загальноосвітній навчальний заклад мав можливість самостійно обирати час, кількість і тематику заняття із «банку» запропонованих тем лекцій.

Метою даного заходу було проведення занять, відповідно до тематики, яка корелюється із навчальними програмами певних дисциплін загальноосвітніх шкіл, шляхом їх інтеграції в навчальний процес, з урахуванням спеціалізації навчального закладу та академічної свободи.

Зазначений формат профорієнтаційної роботи осінньо-зимового періоду було розпочато наприкінці жовтня 2019 року та призупинений наприкінці грудня 2019 року в звʼязку зі шкільними зимовими канікулами. Упродовж вищезазначеного періоду науково-педагогічні працівники ДонНУЕТ побували у 42 загальноосвітніх навчальних закладах Кривого Рогу та передмістя.

На особливостях проведення Дня Університету доцільно зупинитися більш докладно.

Перші лекції та майстер-класи було проведено у жовтні 2019 р в КЗОШ № 69. Школярами було обрано 6 лекцій, адміністрацією було складено розклад занять, узгоджений із розкладом навчальних занять та забезпечено відвідування учнями обраних лекцій в актовій залі школи. Перше заняття пройшло на тему «Визначення професійної схильності особистості за типом темпераменту та характеру». Презентувала тему к.ф.н, доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін Ксенія Ніколенко, яка провела тестування щодо визначення професійної схильності учнів; к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Валентина Барабанова запросила учнів у світ партизанського маркетингу, розповіла про особливості реклами та запросила до участі у Фестивалі реклами. Галина Богатирьова, к.пед.н., доцент кафедри туризму та країнознавства зачарувала учнів старших класів розповіддю про професію екскурсовода у лекції «Професійна майстерність екскурсовода». Майстер-клас щодо правил складання серветок, який проводила асистент кафедри технології у ресторанному господарстві та готельно-ресторанної справи Ольга Боднарук, викликав цікавість не лише у школярів, але й у вчителів, які разом з учнями із цікавістю відтворювали запропоновані викладачем варіанти складання серветок. Подорож у світ ресторанної справи було продовжено під час лекції «Найцікавіші ресторани світу», під час якої школярі ознайомилися з оригінальними ресторанами світу. Також старшокласники ознайомились із сучасними грошима та елементами їх захисту з лекції, яку провів асистент кафедри фінансів та банківської справи Валерій Янковський.

Естафету проведення Дня Університету підхопили КЗОШ № 65, в якій було проведено 6 уроків, у КЗОШ № 7 – 4 уроки, у КЗОШ № 124 – 12 уроків.

Найбільша кількість уроків, а саме 24, було проведено в ОКНЗ «Лозуватській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т. Г. Шевченка» та у металургійному ліцеї № 16. Дані події запам’яталися не лише рекордною кількістю уроків, але й атмосферою неформального спілкування, яка виникла під час чаювання зі смаколиками в перервах між лекціями, за що дуже вдячні керівництву закладів.

Знаковим став День Університету, який припав на 65 річницю КОЗШ № 70. На даний захід були запрошені к.п.н, доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін Ганна Удовіченко, яка провела лекцію на тему «Особливості та відмінності сленгу в різних штатах Сполучених Штатів Америки», подорож у світ маркетингу школярі здійснили разом із асистентом кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Інессою Шаповаловою, а асистент кафедри фінансів та банківської справи Валерій Янковський ознайомив учнів із сучасними елементами захисту грошей. Адміністрації навчального закладу було подаровано до ювілею пряник із корпоративною символікою ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.

Також День Університету пройшов у КЗОШ № 27 – 5 уроків, КЗОШ №66 – 6 уроків, КЗОШ № 93 ‒ 2 уроки, КЗОШ № 55 – 4 уроки, КЗОШ № 45 – 5 уроків, КЗОШ № 75 ‒ 1 урок, КЗОШ № 20 – 1 урок, Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді – 6 уроків, КЗОШ № 26 – 5 уроків, КЗОШ № 17 – 8 уроків, КЗОШ № 119 – 2 уроки, КЗОШ № 23 – 2 уроки, КЗОШ № 42 – 4 уроки, КЗОШ № 9 – 1 урок, гімназія № 127 – 3 уроки, КЗОШ № 79 – 1 урок, КЗОШ № 1 – 2 уроки, КЗОШ № 115 – 4 уроки, центрально-міська гімназія ‒ 16 уроків, КЗОШ № 126 – 20 уроків, КЗОШ № 60 – 2 уроки, КЗОШ № 73 – 1 урок, КЗОШ № 12 – 3 уроки, КЗОШ № 128 – 9 уроків, КЗОШ № 103 ‒ 3 уроки, КЗОШ № 125 – 5 уроків, педагогічна гімназія – 11 уроків, КЗОШ № 129 – 8 уроків.

Найбільш активними учасниками Дня Університету були: Ксенія Ніколенко, Ганна Удовіченко, Ірина Карабаза, Олександр Омельченко, Ганна Горіна, Юлія Бочарова, Галина Богатирьова, Валентина Барабанова, Юлія Горяйнова, Ольга Яковчук, Олександр Романуха, Ольга Ніколайчук, Сергій Лисевич, Оксана Данкеєва, Олена Коровіна, Ліна Костакова, Данило Калініченко, Ольга Копайгора, Ольга Боднарук, Олена Пусікова, Інесса Шаповалова, Валерій Янковський. Завдяки їх професійній майстерності, нам вдалося привернути увагу до дисциплін, які викладаються на всіх спеціальностях навчального закладу. Всі проведені лекції отримали схвальні відгуки від учнів, учителів та керівництва загальноосвітніх навчальних закладів. Крім того, адміністрацією КЗОШ № 17 та керівництвом металургійного ліцею № 16 висловлена подяка ректору ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського Оксані Чернезі за проведені Дні Університету. Керівництво КЗОШ № 55 та № 126 розмістили інформацію про День Університету та Подяку викладачам ДонНУЕТ на власних сторінках у соціальних мережах.

Таким чином, профорієнтаційною роботою у форматі «День Університету ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського» було охоплено 42 загальноосвітні школи Кривого Рогу та передмістя. Це дозволило підвищити якість викладання дисциплін, дало можливість учням ознайомитись із особливостями викладання навчальних дисциплін у вищій школі та визначитись із майбутньою професійною діяльністю. Адміністрації всіх навчальних закладів висловили побажання щодо продовження профорієнтаційної роботи у даному форматі в 2 семестрі поточного навчального року.

Маємо надію, що запропонований Університетом формат співпраці зі школами матиме позитивні наслідки, а саме, сподіваємось, що учні загальноосвітніх закладів, які приймали участь у Днях Університету, через певний час стануть студентами ДонНУЕТ та з натхненням будуть опановувати обрані спеціальності.

1
1
2_5427074225154294916
2_5427074225154294916
2_5427207566708966766
2_5427207566708966766
20200112_172911
20200112_172911
20200112_172956
20200112_172956
IMG-5ff2ab308c0b637f3abf869ef57f36dd-V
IMG-5ff2ab308c0b637f3abf869ef57f36dd-V
IMG-60f1a0fbc281a72aacc52f8948402084-V
IMG-60f1a0fbc281a72aacc52f8948402084-V
IMG-92b18e339988e5e73d0d76f3e7bddcde-V
IMG-92b18e339988e5e73d0d76f3e7bddcde-V
IMG-c3f850ef0ca7734379f8aa5f21795183-V
IMG-c3f850ef0ca7734379f8aa5f21795183-V
IMG-d3a0e7a82aba9a2cc6f616fdc65a1ea4-V
IMG-d3a0e7a82aba9a2cc6f616fdc65a1ea4-V
IMG-e3b44455136b7985ae11d2dd35bfdc29-V
IMG-e3b44455136b7985ae11d2dd35bfdc29-V
IMG-e399b17c6c930341dc5062769a5be733-V
IMG-e399b17c6c930341dc5062769a5be733-V
IMG-ec2067e66b6cff983392da54f6c6a7d6-V
IMG-ec2067e66b6cff983392da54f6c6a7d6-V
IMG-f238629dcedcec139f891da937b4423d-V
IMG-f238629dcedcec139f891da937b4423d-V
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Краудфандинг по-українськи

12 января 2020, 3:39 pm
Категория Новости
There is no translation available.

Краудфандинг є інноваційним інструментом кредитування підприємницької діяльності в сучасних умовах у різних його формах: без винагород інвестору, з певною нефінансовою винагородою інвестору та інвестиційний (акціонерний) із винагородою інвестору, який називають краудінвестингом. Одним із сучасних напрямів кредитування є використання краудфандингових майданчиків: Kickstarter, Indiegogo, Сrowdcube, Crowdfunder, Ulule тощо.

Особливістю розвитку краудфандингу в Україні є те, що бізнес-проєкти українських підприємців реєструються на світових краудфандингових платформах, а не на українських, а в Україні найуспішнішими та повноцінними краудфандинговими майданчиками є «Спільнокошт», Na-starte, RazomGo.

Особливостями вітчизняного краудфандингу є те, що переважно проєкти фінансуються, які належать до охорони здоров’я, культури, освіти; це проєкти мікропідприємств або домогосподарств, а проєкти із великим стартовим капіталом продовжують фінансуватися на зарубіжних краудфандингових платформах; відсутність державних законодавчих норм щодо легалізації діяльності усіх учасників краудфандингових відносин (розробників проєкту, інвесторів); відсутність специфічних знань у сфері краудфандингу та відповідної культури її реалізації; існуюча недовіра до даного способу фінансування серед населення.

Краудфандинг може стати альтернативою інвестиційного інструменту, коли в умовах коливань валютного курсу більшість громадян втрачають довіру до банківської системи, проте мають готівкові кошти та бажають заробляти.

Проблемним залишається для України відсутність спеціального законодавства, що регулює краудфандинг, тобто збір коштів для проєкту може належати до інвестування, спонсорства, благодійності, проте такий інструмент є перспективним, адже дозволяє проєкту виявити на початковому етапі коло однодумців, що зацікавлені в його реалізації.

Картинки по запросу Краудфандинг по-українськи

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ В 2020 РОЦІ

12 января 2020, 3:33 pm
Категория Новости
There is no translation available.

У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 р. (у редакції від 16.11.2018 р.) зазначено, що прожитковий мінімум -‒ це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоровʼя, набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особи (ч. 1 ст. 1 Закону № 966-ХІV).

Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на підставі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоровʼя та освіти.

Розмір даного показника визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну людину, а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних та демографічних груп населення, а саме для:

‒ дітей віком до 6 років;

‒ дітей віком від 6 до 18 років;

‒ працездатних осіб;

‒ осіб, які втратили працездатність.

Прожитковий мінімум на одну людину, а також окремо за основними соціальними і демографічними групами населення щорічно затверджується Верховною Радою України та періодично переглядається згідно зі зростанням індексу споживчих цін разом із уточненням показників Державного бюджету України.

У 2020 році розмір прожиткового мінімуму зросте майже вдвічі. Станом на 1 січня цей показник становить 2027 гривень. Прожитковий мінімум у 2020 році підвищуватиметься темпами, що на 2 % перевищують показник прогнозованого індексу споживчих цін на наступний рік, і зросте на 8 %. Прожитковий мінімум у 2020 році становитиме:

‒ з 1 січня 2020 року – 2027 гривень;

‒ з 1 липня – 2118 гривень;

‒ з 1 грудня – 2189 гривень.

Для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня 2020 року – 1859 гривень, з 1 грудня 2020 року – 1921 гривня; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень, з 1 липня 2020 року – 2318 гривень, з 1 грудня 2020 року – 2395 гривень; працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня 2020 року – 2197 гривень, з 1 грудня 2020 року – 2270 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з 1 липня 2020 року – 1712 гривень, з 1 грудня 2020 року – 1769 гривень.

Наразі, від розмірів прожиткового мінімуму на працездатну особу залежить низка показників, що використовуються бухгалтерами.

1
1
Previous Next Play Pause
1
There is no translation available.

Компанія АрселорМіттал Кривий Рігвідкриває нові можливості для студентів!

Компанія АрселорМіттал Кривий Ріг відкриває свої двері студентам та випускникам ДонНУЕТ і надає унікальний шанс почати свою кар'єру на великому міжнародному підприємстві № 1 в Україні!

АрселорМіттал Кривий Ріг надає прекрасні можливості для розвитку своїх професійних навичок та особистісного росту. На підприємстві АрселорМіттал Кривий Ріг ви можете пройти як практику https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=438, так і спробувати себе в програмі оплачуваного стажування «GoPro ‒ час стати професіоналом» https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=439.

Компанія АрселорМіттал Кривий Ріг щорічно приймає на практику понад 1000 студентів не тільки з Кривого Рогу, а й з усієї України.

Компанія АрселорМіттал Кривий Ріг запрошує молодих і перспективних студентів від 18 років.

Похожее изображение

There is no translation available.

       

Шановні науковці та здобувачі вищої освіти!

Із радістю повідомляємо, що наукові журнали ДонНУЕТ «Вісник ДонНУЕТ» і «Торгівля і ринок України» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») (наказ МОНУ від 28.12.2019 р. № 1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16.12.2019 р. та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-shodo-diyalnosti-specializovanih-vchenih-rad.

Запрошуємо усіх бажаючих до співпраці та публікації статей унаукових журналах ДонНУЕТ «Вісник ДонНУЕТ» http://visnik.donnuet.edu.ua/uk/ і «Торгівля і ринок України» http://torgivlya.donnuet.edu.ua/uk/. Журнали включено до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBib, Scientific Indexing Services, Crossref, Ulrichsweb Global Serials Directory.

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата наук/доктора філософії та доктора наук (станом на 28 грудня 2019 р.):

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

There is no translation available.

На кінець року Україна одержала зростання дефіциту бюджету і як наслідок призупинення фінансування за незахищеними статтями організацій і установ. Державний бюджет за 10 місяць 2019 року отримав дефіцит в сумі 30 мільярдів гривень, дефіцит державного бюджету по загальному фонду складає 35 мільярдів гривень. У 2019 році маємо падіння промислового виробництва, а збитки НБУ складають 12 мільярда гривень.

Серед основних причин зменшення надходжень коштів у державний бюджет уряд називає:

 1. Зменшення надходження коштів сплати ПДВ за товари ввезених в Україну.
 2. Значне штучне зміцнення гривні до 8 % по відношенні до світових валют (долара, Євро, швейцарського франка та фунта стерлінгів), причому найбільше зміцнення гривні мало місце при падінні на 7,5 % промислового виробництва в Україні за один місяць).
 3. Зменшення надходження податку на митні платежі (по причині зменшення ціни на газ).
 4. Зменшення ренти від видобутку вуглеводів (недоодержання порядку 11 млрд грн).
 5. Зменшення надходження акцизу від тютюнових виробів згідно запланованих показників.

Держбюджет за 2018 виконано із дефіцитом 59,2 млрд грн при прогнозованому рівні в 94,1 млрд грн, а заборгованість по зарплаті сягала до 3 млрд грн.

У 2019 році дефіцит бюджету поки не перевищує 40 млрд грн., але насторожує, що до кінця 2019 року Україні потрібно погасити 50 мільярдів гривень державного боргу.

Невтішним є той факт, що з початку 2019 року заборгованість по заробітній платі зросла на 22 %. Заборгованість по заробітній платі в галузі освіти за 2019 рік зросла майже на 46 %, з іншого боку заробітна плата з 2020 року українських педагогів повинна зрости на 9 %. Що свідчить про появу загрози несвоєчасної виплати заробітної плати у січні 2020 року. Заборгованість по заробітній платі бюджетних організацій є показником можливих прорахунків уряду.

Картинки по запросу "дефіцит""

There is no translation available.

 

Картинки по запросу "місцеве самоврядування""За даними сайту decentralization.gov.ua, станом на 26 грудня 2019 року в Україні створено 1022 об’єднаних територіальних громад, де мешкає загалом 11,2 мільйони людей. Перспективними планами формування територій громад покрито 87,7 % території країни. Лідерами зі створення спроможних громад є Запорізька, Житомирська та Дніпропетровська області.

У січні 2019 року Кабінетом Міністрів України розпочато реалізацію другого етапу реформи місцевого самоврядування, а саме реформування субрегіонального рівня (районів). Українська асоціація районних та обласних рад за підтримки Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» реалізує пілотний проєкт «Моделювання адміністративно-територіального устрою у Тернопільській, Донецькій, Луганській та Харківській областях на новій територіальній основі». В рамках даного проєкту в Донецькій області запропоновано створити сім укрупнених районів. Три з них знаходяться зараз на тимчасово непідконтрольній території з центрами у містах Донецьк, Горлівка і Шахтарськ. Чотири райони перебувають на підконтрольній території з центрами у Краматорську, Покровську, Волновасі та Маріуполі. Після обговорення даної пропозиції з органами місцевого самоврядування Донецької області вирішено створити ще один район із центром у місті Бахмуті. Таким чином, на підконтрольній території Донецької області планується створення п’яти укрупнених районів. Межі двох із них, Маріупольського і Волноваського, повністю співпадають із госпітальними округами, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 995-р. Краматорський район буде створено на базі Краматорського та Слов’янського госпітальних округів. Територію Олександрівського району планується включити до Покровського району.

Подальший хід реформи місцевого самоврядування і децентралізації влади буде залежати від змін, які необхідно внести до Конституції України. Такі зміни запропоновані Президентом України і подані до Верховної Ради 13 грудня 2019 року у формі проєкту закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», реєстраційний номер 2598. Відповідно до законодавчої ініціативи Президента, зараз напрацьовуються інші важливі для впровадження децентралізації законопроекти: про адміністративно-територіальний устрій, про місцеве самоврядування, про службу в органах місцевого самоврядування, про префектів тощо.

Картинки по запросу "чим займається місцеве самоврядування""

There is no translation available.

Картинки по запросу "еко""

Відомо, що підприємницька діяльність – це така діяльність, що здійснюється особами, які мають певну ідею, згодні витрачати свій вільний час і нести ризик задля отримання прибутку. Її напрямки надзвичайно різноманітні і динамічні.

У сучасних реаліях швидкі обороти набирає екологічне підприємництво. Фахівці стверджують, що воно є самостійною формою підприємницької діяльності й має спрямування на задоволення еколого-економічних потреб громади або суспільства.

У світі основними видами екологічного підприємництва є виробництво обладнання для контролю за забруднення довкілля, очищення повітря і води, економії та збереження ресурсів, збирання, переробки, утилізації відходів.

Наразі, у світі велика увага приділяється розвитку eco-friendly. Що це таке? Це філософія дружелюбного відношення до навколишнього середовища. Це бажання здійснювати таку підприємницьку діяльність, що спрямована на обмеження шкоди довкіллю.

Для початку створення екопідприємництва слід ознайомитися із правилами п’яти «R» - Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot.

 • Refuse – відмовитись. Щоб почати свій екологічний шлях, для початку варто відмовитись від простих речей: пластикових стаканчиків, трубочок, чеків, пляшок, одноразового посуду. Це ті речі, без яких можна обійтись, а замінники їм знайдуться. 
 • Reduce – зменшувати.Культура споживання стосується, в першу чергу, одягу. Якщо ви переберете свій гардероб, то зрозумієте, що 70 % власних речей ви вже давно не носите і навряд чи носитимете. 

- Reuse – повторно використовувати. Спробуйте хоча б ще раз використати той самий поліетиленовий пакет. І зараз є багато організацій, куди можна віддати свій старий одяг чи техніку. Знайти пристосування старим речам легко. Наприклад, не викидайте старі речі, а зробіть із них підстилку для тварин чи ганчірки для прибирання будинку. 

- Recycle – переробити. Це переробка саме вторинної сировини, матеріалів із старих на нові, частина циркулярної економіки. Дерево, метал, папір, пластик – відправляйте на переробку всі відходи, яким можна дати друге життя. 

- Rot – компостувати органіку. 40-60 % відходів на звалищах – це органіка. Через те, що органічні відходи знаходяться під завалами без доступу кисню, починає утворюватись метан, який стає причиною пожеж на звалищах. Під час пожеж горять пластики та всі інші відходи прямо на відкритому повітрі, а потім виділяється дим, частки сажі й інші продукти горіння, в тому числі і канцерогенні речовини.

Eco-friendly – це сучасний тренд переосмислення багатьох речей у своєму житті. Є такий лайфхак, наприклад, якщо ви зробили щось на шкоду природі, зокрема, купили пластиковий стаканчик, то перерахуйте 10 гривень в організацію, яка займається висаджуванням дерев, захистом тварин тощо.

На тлі високого темпу свідомості виникають дуже багато еco-friendly ідей, які потрібно розвивати, зокрема в Україні. Наприклад, розробка та реалізація паперових пакетів та екоторбинок із метою зменшення виробництва поліетиленових пакетів, випуск паперових стаканчиків замість пластикових, розробка та реалізація бамбукових або спеціальних зубних щіток, гребінців, тюбиків та інших предметів гігієни замість пластикових. Запускається в дію технологія переробки паперу з опалого листя, що запропонував український студент КНУ ім. Тараса Шевченка. Популярним становиться бізнес із брухту в стилі стимпанк. Значна увага великого бізнесу приділяється розробці та виробництву пакувальних екоматеріалів тощо.

Ініціативи, які направлені на збереження екології, можуть бути різними: від колективної висадки дерев у парку чи прибирання скверу біля офісу до проведення освітніх лекцій для команди від експертів, які навчають ставитися до навколишнього середовища більш усвідомлено та обережно. Аргументи для роботодавця в тому, що це не тільки суспільно корисні, а й командоутворюючі заходи, а також гарні піар-приводи та свідчення корпоративної соціальної відповідальності, дотримання якої стає правилом гарного тону в бізнесі.

Із прийняттям Стратегії екологічної політики України до 2010 року і Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» вітчизняні підприємці отримують широкі можливості для розвитку екопідприємництва.

 

Отже, підтримка та розвиток екологічного підприємництва в Україні будуть поступово змінювати якість життя людей, формувати інноваційну спрямованість на вирішення економічних проблем, створювати ринок екологічно чистих продуктів, технологій та обладнання, переробки та ліквідації відходів, екологічних робіт і послуг.

Картинки по запросу "екологічна політика україни до 2030 року""

There is no translation available.

Сьогодні досить часто можна почути від представниць студентства нашого університету питання, які пов’язані з проблемами гендерної дискримінації. І це не дивно, адже незабаром вони будуть пропонувати свої послуги на ринку праці.

Звичайно, що за останні десятиліття у світі досягнуто значного прогресу в просуванні принципу гендерної рівності. Уряд, ділові кола, профспілки та жіночі організації приділяють багато уваги й енергії подоланню дискримінаційних стереотипів, що створюють перешкоди для отримання гідної роботи і доходів для жінок. Зобов'язання вести боротьбу з гендерною дискримінацією також періодично підтверджуються на різних міжнародних конференціях. Проте багато результатів не виправдовують очікувань.

Для жінок, як і раніше, існують реальні перешкоди на ринку праці й вони часто криються в самій системі організації зайнятості та в проблемах, з якими стикаються жінки, що намагаються поєднати професійну діяльність із виконанням сімейних обов'язків. Ці проблеми особливо загострюються сьогодні, в умовах підвищеного стресу і невпевненості в майбутньому, характерних для глобальної економіки. І хоча гендерна дискримінація на ринку праці зараз визнається більшістю експертів і політиків та серйозно обговорюється, багато її форм та проявів залишаються у тіні і не піддаються належному аналізу.

До таких важливих питань слід віднести гендерну дискримінацію у неформальному секторі економіки, гендерну експертизу заробітної плати, вразливість літніх працівників на ринку праці, гендерні аспекти пенсійної реформи, розрив у віддачі від інвестицій в освіту хлопчиків та дівчаток, розподіл родинних обов'язків і домашньої роботи, нові гендерні ролі у суспільстві тощо.

Проведення гендерних аудитів є новим засобом оцінки ефективності застосування комплексного підходу для вирішення проблем гендерної рівності.

Гендерна рівність завжди була одним із ключових елементів Міжнародної організації праці (МОП), поряд із соціальною справедливістю і добробутом працівників. За останні два десятиліття МОП висунула багато важливих політичних ініціатив як в рамках самої Організації, так і на глобальному рівні, внесла важливий внесок у забезпечення комплексного гендерного підходу шляхом розвитку інституційних механізмів, нормативних заходів та технічної допомоги. Прийняття Конвенції про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності № 100, Конвенції про захист материнства, Про недопущення дискримінації у сфері праці та зайнятості, Про працівників із сімейними обов'язками стало важливим етапом у розробці основоположних норм для створення рівних можливостей чоловіків і жінок у сфері праці.

Тож, гендерна рівність – це питання, у вирішенні якого дуже складно рухатися вперед і досягати відчутного прогресу і тому виконання нашого загального завдання вимагає максимально активної участі всіх сторін. Лише послідовні та виважені кроки у цьому напрямку зроблять спільні зусилля помітними у досягненні гендерної рівності.

Картинки по запросу "гендерна нерівність""

Учені довели - Дід Мороз існує!

30 декабря 2019, 11:32 pm
Категория Новости
There is no translation available.

Існування Діда Мороза довели за допомогою теорії відносності.

Співробітники Ексетерського університету у Великобританії пояснили, як Дідові Морозу вдається непомітно доставити подарунки мільйонам дітей за одну ніч. Про дослідження повідомляє портал EurekAlert!

Фізик Кеті Шин стверджує, що можливість Діда Мороза залишатися непомітним і безшумно пересуватися описується за допомогою спеціальної теорії відносності (СТО), яка була створена Альбертом Ейнштейном в 1905 році. Так, через переміщення на величезній швидкості, він може змінювати свої розміри і тим самим пролізти в димар, а також несхильний до старіння.

СТО описує рух, закони механіки і просторово-часові відносини при довільних швидкостях руху, менших швидкості світла у вакуумі. Основною відмінністю СТО від класичної механіки служить залежність просторових і часових характеристик від швидкості.

Шин сподівається, що її пояснення буде надихати дітей, а також не дасть їм засумніватися в існуванні Діда Мороза. Опубліковувати своє дослідження в наукових журналах вона не планує.

Картинки по запросу "дід мороз""

There is no translation available.

Christmas_Holidays_506543--ua---v5
Christmas_Holidays_506543--ua---v5
Previous Next Play Pause
1

Вітання Інгулецького коледжу

30 декабря 2019, 10:26 pm
Категория Новости
There is no translation available.

Привітання
Привітання
Previous Next Play Pause
1
There is no translation available.

з новим роком та різдвом
з новим роком та різдвом
Previous Next Play Pause
1
There is no translation available.

Вітаємо з Новим 2020 роком!
Вітаємо з Новим 2020 роком!
Previous Next Play Pause
1
There is no translation available.

Під час зимових канікул у корпоративному університеті ПАТ «АрселорМітталКривий Ріг» було реалізовано освітній проєкт «Будь у темі». Даний проєкт проходив із 24 грудня 2019 року до 27 грудня 2019 року. Заняття проводилися паралельно у двох вікових категоріях – 10-11 років та 12-16 років.

До реалізації цього проєкту були запрошені викладачі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Так, для дітей у віковій групі 12-16 років д.е.н., завідувачем кафедри туризму та українознавства Горіною Ганною було проведено лекцію на тему «Туризм – це більше, ніж ви можете собі уявити», в якій викладач ознайомила учасників проєкту з особливостями спеціальності «Туризм». Учасники слухали викладача із захопленням і задавали безліч запитань, на які отримали вичерпні відповіді.

Завідувач кафедри обліку та аудиту, доцент, к.е.н. Шендригоренко Марина зацікавила школярів основами професійного обліку, які запропоновані у презентації з цікавою назвою «Білл Гейтс починав з обліку». На лекційному занятті були присутні учні ЗОСШ № 60, № 70, № 81 та Криворізької гімназії № 95, які з цікавістю задавали питання про особливість створення корпорації та значення обліку господарських операцій для визначення фінансового результату.

Ще однією цікавою подією освітнього проєкту стала лекція к.е.н., доцента кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Карабази Ірини із назвою «Професії майбутнього», в якій викладач ознайомила учасників із сучасними тенденціями на ринку праці та особливостями професії «маркетолог». Крім теоретичного блоку презентації, в якій яскраво висвітлено особливості реклами, як однієї зі складових маркетингової діяльності, було запропоновано розробити рекламу шоколаду для дітей, підлітків, жінок і чоловіків, а також для пенсіонерів. Школярі з цікавістю прийняли участь у розробці запропонованих завдань та запропонували цікаві й креативні ідеї реклами шоколаду для відповідних категорій споживачів.

«Солодку подорож» у світ шоколаду та печива школярі здійснили за допомогою старшого викладача кафедри підприємництва і торгівлі Костакової Ліни, яка професійно розповідала учасникам проєкту про історію створення шоколаду, особливу цікавість викликала інформація про технологію виробництва шоколаду, який починається із випалювання бобів, та включає такі процеси, як крекінг та віяння, перемелювання, контирування і закінчується темперуванням шоколаду. Крім того, з другої частини презентації викладач познайомила школярів з різновидами печива, які, в залежності від рецептури і способу приготування, підрозділяються на цукрові, затяжні та здобні. Діти із цікавістю слухали розповідь про улюблені солодощі та ставили багато цікавих питань. Їм було цікаво дізнатися про те, який шоколад краще купувати, які бувають дефекти в процесі його виробництва і чи перевіряють шоколад на предмет якості у торговельній мережі. Питання ставили діти 10-12-ти років і з огляду на їх постановку, було видно, що діти сприйняли інформацію про процеси виготовлення шоколаду та печива досить серйозно. Наприкінці діти подякували викладачеві за цікаву подорож у світ шоколаду і печива, а викладач гостинно запросила їх до навчання в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», де вони у повній мірі будуть вивчати все цікаве про товари.

Пізнавальні та змістовні презентації були представлені асистентом кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи Пусіковою Оленою із такими темами: «Інноваційні та молекулярні ресторанні технології» та «Безпечність пластикового та іншого посуду». Під час презентацій школярі отримали вичерпну інформацію щодо шкідливості застосування пластику для оточуючого середовища та були вражені надзвичайними 18 готелями світу.

Усі проведені лекції викликали надзвичайну цікавість в учасників освітнього проєкту «Будь у темі».

Маємо надію, що участь в освітньому проєкті ПАТ «АрселорМітталКривий Ріг» викладачів ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Брановського буде здійснюватися на постійній основі, а через певний час учасники проєкту стануть студентами нашого університету і будуть навчатися на спеціальностях, про які мріяли з дитинства.

Висловлюємо подяку ПАТ «АрселорМітталКривий Ріг» за запрошення до участі в освітньому проєкті та супроводження викладачів при його реалізації.

1
1
20191228_113931
20191228_113931
20191228_114015
20191228_114015
20191228_114237
20191228_114237
IMG-64976a0aa47c1502257b65d0ab03485e-V
IMG-64976a0aa47c1502257b65d0ab03485e-V
IMG-84745ba92887fd780000f17ba5327cdf-V
IMG-84745ba92887fd780000f17ba5327cdf-V
20191224_193854
20191224_193854
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

Візит Олега Шарова у ДонНУЕТ

26 декабря 2019, 11:46 pm
Категория Новости
There is no translation available.

Сьогодні, 26 грудня 2019 року, в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбулася зустріч із генеральним директором директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олегом Шаровим.

На цій зустрічі О. Шаров надав відповіді на відкритий лист до Міністра освіти і науки України Г. Новосад від колективу ДонНУЕТ.

Вчергове О. Шаров підкреслив, що деякі структурні підрозділи закладів вищої освіти та деякі професійно-технічні заклади Кривого Рогу приєднуються до складу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського з метою оптимізації їх діяльності. І назва реорганізованого закладу вищої освіти буде Національний університет економіки і технологій імені Михайла Туган-Барановського. Також Олег Шаров надав відповіді щодо процедурних питань приєднання до ДонНУЕТ інших закладів вищої освіти та професійно-технічних закладів.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
20191226_225748
20191226_225748
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
There is no translation available.

Сьогодні, 26 грудня 2019 року, пройшов майстер-клас «Новорічні страви» для наших студентів-іноземців, які вперше у своєму житті в Україні та не знають наших традиційних страв, тим паче новорічних.

Майстер-клас зі знанням справи провів в.о. директора Навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ЮРІЙ КОРЕНЕЦЬ зі своїми помічниками.

Студентам-іноземцям були запропоновані суто традиційні новорічні страви, які упродовж багатьох років є на наших святкових столах: бутерброди зі шпротами, курячий рулет із курагою, салат «Оселедець під шубою» або просто салат «Шуба», салат «Олівʼє» та неймовірно смачний десерт «Еклери з вершково-сирним кремом».Скоштувавши усі страви, студенти-іноземці були у захваті від української новорічної кухні.Також наш майстер-клас відвідали і викладачі нашого університету: Шаповалова І. В. та Копайгора О. К.Шановний пане Юрію, ми же вдячні за цікавий та корисний майстер-клас! До нових зустрічей!

1 (2)
1 (2)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
7
7
8
8
9
9
11 (2)
11 (2)
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
18
18
20191226_211827
20191226_211827
20191226_211927
20191226_211927
20191226_212411
20191226_212411
20191226_212831
20191226_212831
20191226_213355
20191226_213355
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
There is no translation available.

Випускники кафедри обліку та аудиту ДонНУЕТ після захисту дипломних робіт завжди знаходяться у пошуках власного працевлаштування. По-перше, важливо знати, як правильно складати резюме, адже кожен розуміє, що на одне вакантне місце, завжди знайдеться багато претендентів, які володіють унікальними здібностями та навичками. Сподіватися в цьому випадку просто на вдачу – дуже нерозумно, потрібно намагатися і діяти. І одним зі способів, розповісти про себе та надати найбільш правильну інформацію, здатну зацікавити потенційного керівника, є грамотно складене резюме. Це дозволить бути не тільки попереду всіх інших, але й збільшить реальні шанси, забезпечуючи доступність вакансії....

Що таке резюме? Це документ, складений вами, який дозволяє презентувати власні вміння і навички, як у професійному, так і в особистісному плані. Це також можливість розповісти про свої досягнення й унікальність, які можуть бути реалізовані та, навіть, стати основою при працевлаштуванні на посаду, з метою отримання за них моральної або матеріальної винагороди. В більшості своїй, кінцевим результатом вважають збільшення рівня оплати праці, отримання надбавок, премій або іншого еквівалента фінансової стабільності. По суті, резюме – це візитна картка здобувача....

За день роботи фахівця з кадрів, на предмет відкритих вакансій, через його руки проходять десятки, а якщо великі, то й сотні резюме претендентів. І з цього потоку, для вашого документа є всього лише пара хвилин, щоб переконати і зацікавити його у своїй кандидатурі. Як скласти і написати резюме для влаштування на роботу? Сама оцінка створюваного вами документа буде проходити стандартно, за 2 параметрами:

 1. Зміст. Це правдивість наведених даних.
 2. Форма. Передбачає собою правильне оформлення та правильну структуру.

Звичайно, зрозуміло, що будь-який керівник, в пошуку свого майбутнього співробітника, бажає бачити тільки професіонала і кращу кандидатуру. Якщо вам складно правильно сформувати навички і вміння для свого реюзме або ви не знаєте з чого почати, то можна звернутися до загальних понять і прикладів із наступному списку:

Навички ділового спілкування. Це вміння вести бесіди і переговори з можливими клієнтами чи потенційними партнерами, можливості налагоджувати правильні контакти із замовниками та вибудовувати спілкування так, щоб було комфортно повторно звертатися в дану організацію і продовжувати довгострокове співробітництво. При цьому, важливо знати діловий етикет і мати позитивний настрій.

Знання іноземних мов. Про цей навик уже раніше згадувалося. Звичайно, якщо він професіонал, то відкриваються зовсім інші перспективи і можливості. Вміло розмовляючи, підтримуючи розмову, складаючи договір і роблячи миттєві перекази, можна легко розраховувати на закордонні відрядження, спілкування з іноземними партнерами і поїздки на додаткові стажування.

Навички роботи з клієнтською базою. Це її створення, розвиток, залучення нових контрагентів, уміння правильно орієнтуватися і видавати необхідну інформацію. Це також робота по систематизації, вдосконаленню та її оптимального ведення.

Навички бюджетування. Це дуже складний навик, який включає в себе необхідність періодичного планування, забезпечення комунікацій і координації всіх відділів, обізнаність із необхідними витратами в організації, створення власної системи оцінки і відповідного контролю, одночасне виконання всіх відповідних законів та підписаних договорів.

Навички ділового листування. Це не тільки знання ділового етикету, але й правильне та грамотне ведення листування, підтримання іміджу своєї організації, вміння бути коректним і правильно відображати свої думки, не нашкодивши веденню бізнесу та формування лояльності з боку іншого співрозмовника.

Навичка ведення бухгалтерського і податкового обліку. Це знання бухгалтерського балансу всіх його основних тонкощів і вміння провести будь-яку операцію із надходження, руху, списання товару під час і за встановленими термінами. Вміння своєчасно провести всі нарахування і платежі, сформувати відомості по заробітній платі й здати звітність у відповідні органи для подальшої перевірки. Цей навик також передбачає співпрацю із податковими органами, надання потрібних показників та звітних форм.

Робота з інтернетом. Це оперативний пошук інформації, її зберігання і систематизація, вміння користуватися пошуковими системами, знання інструментів пошуку.

Навички проведення інвентаризації. Це вміння швидко орієнтуватися в заданих позиціях, виявлення помилок на основі фактичного матеріалу, впевнене ведення контролю за збереженням ТМЦ, перевірка умов зберігання товару, вміння виявити неходовий і залежаний товар, надати достовірні дані, спираючись на фактичний облік, перевірка стану обліку й організація руху товарів.

Особисті якості в резюме. Останнім часом, між багатьма кадровими фахівцями існує явне протиріччя в питанні про те, чи варто писати взагалі про особисті якості у власному резюме. Одні стверджують, що в тому немає необхідності й досить лише обійтися професійними навичками та вміннями, а інші заперечують це рішення, припускаючи, що деякі керівники ставлять їх в один ряд і судять в цілому про кандидатуру, розуміючи при цьому, що людина здатна самостійно оцінити себе. Складаючи резюме і вказуючи свої особисті якості рекомендується дотримуватися наступних правил: вказуючи особисті якості, потрібно пам’ятати, що їх має бути не більше 5; їх важливо вказувати так, щоб вони безпосередньо відповідали тій посаді, на яку людина претендує; знизити рівень гумору до нуля і підтримувати досить стриманий тон при описі; визначити свою потрібність і корисність. Це зробити дуже легко, достатньо лише уявити себе на місці потенційного роботодавця і вирішити, які б якості хотіли бачити саме ви, приймаючи такого працівника на роботу. З найбільш поширених особистих якостей у резюме можна вказати наступні: акуратність, активність, ввічливість, уважність, висока працездатність, ініціативність, доброзичливість, креативність, надійність, наполегливість, оптимізм, порядність, пунктуальність, підприємливість, самоконтроль, справедливість, працьовитість, упевненість у собі, чесність, енергійність, уміння працювати в команді.

Бажаємого нашим випускникам найкращого працевлаштування!

З повагою, кафедра обліку та аудиту!

Картинки по запросу "резюме""

There is no translation available.

За останні роки у світі відбувається повна комп’ютеризація та поширюються ІТ-технології, що стимулюють фінансові системи і різні галузі економіки в окремих країнах світу до розвитку та вдосконалення. Це призвело до появи нових фінансових інструментів і форм взаємодії між людьми. Відбулася поява криптовалюти, найвідомішим видом серед якої є грошова одиниця під назвою «Bitcoin». Подальший розвиток української економіки, зміцнення її грошово-кредитної системи залежить, на даний момент, від використання інноваційних платіжних інструментів. Питання розвитку і використання криптовалют у нашій країні є актуальним і потребує більшої уваги.

Майже в кожній країні на хвилі збільшення популярності «Bitcoin» почали з’являтися національні криптовалюти, найвідомішими серед яких є Auroracoin, Gulden, Scotcoin та інші. Так у травні 2016 року в Україні була створена перша криптовалюта, яка отримала назву «Karbo».

«Karbo» створений на принципах Австрійської школи економіки. Тобто підкреслюється можливість спонтанного впорядкування механізму ціноутворення, а складність суб’єктивного вибору людини робить математичне моделювання діючого ринку неймовірно складним (або неможливим) і тому підтримується підхід не втручання до економіки. Також представники даної школи завжди виступали за суворе дотримання добровільно укладених угод між економічними агентами та якнайменш можливе втручання з боку держави в економічну діяльність та відкритість особистого вибору засобів обміну.

«Karbo» має наступні специфікації свого механізму:

1) алгоритм Proof-of-work: CryptoNight;

2) час блоку: 240 секунд;

3) рівень складності: перенацілювання кожного блоку;

4) нагорода за блок: плавно зменшується кожний блок;

5) емісія: постійна, початкова маса монет – 10 мільйонів krb.;

6) додаткова емісія: ~1,2 % від початкової маси на рік, мінімальна нагорода за блок становить 1 krb. (після того як нагорода за блок зменшиться до 1 krb. (на 97 % початкової емісії), вона залишатиметься такою постійно).

Провести операції з «Karbo», можна на таких біржах криптовалют: «TradeOgre», «BaxTorn», «Karbo24», «Cryptopia», «Crex 24», «Livecoin», «BTC Trade UA» (перша українська біржа криптовалют).

Виділяють такі основні переваги «Karbo»:

- висока анонімність платежів та їх захист (перекази не відслідковуються і не пов’язуються. Повну приватність і анонімність забезпечується за допомогою криптографічної технології «ring signature». Всі операції підписуються групою так, що неможливо достовірно визначити хто підписав транзакцію і, відповідно, не можна визначити хто проводив платіж);

- взаємозамінність та уніфікація валюти;

- усі варіації одного номіналу даної криптовалюти мають однакову покупну спроможність (це є головною відмінністю і перевагою над «Bitcoin». Усі «Karbo» є взаємозамінними й уніфікованими на відміну від «Bitcoin», в якому кожний має можливість у будь-який момент переглядати всі фінансові операції за рахунками всіх учасників і бачити скільки криптовалюти є на балансі тієї чи іншої адреси);

- можливість займатися майнінгом (добуванням криптовалюти) без наявності дорогого обладнання;

- відсутність посередників і регуляторів при здійсненні діяльності в рамках платформи «Karbo»;

- доступність і відкритість технічних деталей проєкту «Karbo», що дозволяє всім бажаючим провести аудит коду;

- безкоштовне використання гаманця «Karbo» та інше.

Отже, можна стверджувати, що «Karbo» має великий потенціал у майбутньому. Розробниками проводяться кроки для збільшення конфіденційності здійснених операцій, відкриваються мобільні гаманці на різних платформах. Також збільшується кількість онлайн-магазині, де можна розрахуватися за допомогою нього (на даний момент це послуги магазинів, що займаються виробництвом продукції з дерева, іграшок, також є можливість поповнити мобільні телефони, інтернет, телебачення тощо). «Karbo» поширюється на багатьох онлайн-біржах, що дасть можливість збільшити його ліквідність та купівельну спроможність у найближчий час. Поява першої криптовалюти в Україні надає великі можливості для реформування і зміцнення нашої грошово-кредитної системи та економічної ситуації у цілому.

Картинки по запросу "карбо""

There is no translation available.

Уже закінчується 2019 рік. Він був дуже важливим як для нашого рідного міста Маріуполя, так і для всієї нашої країни. Для нас, маріупольців, він запам’ятається перш за все візитом президента нашої країни Володимира Зеленського. І нам, працівникам Навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, дуже приємно, що до всіх важливих подій нашого міста були причетні наші викладачі та студенти.

І ось, наприкінці 2019 року, двадцятого грудня, директор Навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – Катерина Сергіївна Хаврова – брала активну участь у круглому столі, що відбувся у м. Бердянськ Запорізької області нашої країни. Цей захід було організовано агентством США з міжнародного розвитку (USAID) за підтримкою міської ради Бердянська. На цьому заході було обговорено шляхи втілення проєкту USAID «Економічна підтримка Східної Країни» у нашому Приазовському краї.

Проєкт «Економічна підтримка Східної Країни» розпочав роботу 27 серпня 2018 року. Закінчення його призначено на 26 серпня 2023 року. Проєкт USAID має надати допомогу приватним підприємцям та малому і середньому бізнесу, що працюють у конкурентних секторах економіки, аби знизити рівень залежності регіону як від великих підприємств, контрольованих олігархами, так і від торгівлі з Росією. У найближчий час проєкт надаватиме допомогу тим соціальним групам, які потерпіли від конфлікту, а також іншим вразливим верствам населення, аби сприяти відновленню їхніх економічних можливостей до забезпечення власного життя. У середньому він працюватиме з визначеними ланцюжками створення доданої вартості, а також з інноваційними підприємствами, аби допомогти їм розширити свою діяльність і знайти нові ринки. Довготерміновою метою проекту є розбудова впевненості у майбутньому східноукраїнської економіки, що має стати стимулом для інвестицій та розвитку підприємництва у цьому регіоні.

Та 20 грудня спеціалісти з USAID разом із представниками найбільших вишів Східної України, точніше Приазовського узбережжя, а саме: Навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Приазовського державного технічного університету, Маріупольського державного університету та Бердянського державного педагогічного університету провели обговорення щодо втілення у життя «Економічної підтримки Східної Країни» з урахування курортної специфіки нашого Приазовського регіону. В обговоренні також взяли участь представники курортного бізнесу та міської влади приморського регіону. Зараз, з урахуванням усіх економічних та політичних передумов, наш курортний регіон має великі шанси стати найпривабливішим курортом держави. І в цьому нам може допомогти проєкт USAID «Економічна підтримка Східної Країни».

На цій мажорній ноті ми закінчуємо новин цього року з Маріуполя. Живіть яскраво! Приймайте, як і ми, активну участь в економічній розбудові нашої країни! З теплим маріупольським привітом!

1
1
2
2
Previous Next Play Pause
1 2
There is no translation available.

У даний час банківський сектор зазнає труднощів внаслідок складної економічної обстановки в країні. Безліч кредитних організацій уже позбулися ліцензій. Банківська система України потребує проведення заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для її стабільного та ефективного функціонування. Тому все більшого значення в банках набуває ефективність системи внутрішнього контролю.

Проблеми внутрішнього аудиту в банках висвітлені у наукових працях таких вітчизняних вчених, як О. І. Киреєва, Н. П. Шульга, О. С. Полетаєва, Т. О. Кривцова, М. П. Кравець, Л. А. Сухарева, О. Б. Ретюнських та ін.

Згідно Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України, внутрішній аудит ‒ це незалежна, об'єктивна діяльність із надання впевненості та консультаційних послуг щодо оцінки систем і процесів банку, що має приносити користь банку та покращувати його діяльність.

Служба внутрішнього аудиту – це самостійний структурний підрозділ банку, який виконує такі функції: наглядає за поточною діяльністю банку, контролює дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління банку, перевіряє результати поточної фінансової діяльності банку, аналізує інформацію та відомості про діяльність банку, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами банку, надає раді банку висновки та пропозиції за результатами перевірок, інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю банку.

Основні проблеми внутрішнього аудиту в банках України:

 • невірне розуміння суті аудиту;
 • дефіцит кваліфікованих кадрів;
 • нормативно-правове забезпечення знаходиться на стадії розробки, а наявне використовується банками недостатньо і поверхово;
 • недостатнє наукове опрацювання;
 • банки не приділяють достатньої уваги системному аналізу, діагностиці та прогнозуванню діяльності.

Глобальною проблемою організації внутрішнього аудиту є неправильне позиціонування і нерозуміння завдань внутрішнього аудиту. Причина, на погляд багатьох науковців, у неправильній історично сформованій тенденції ігнорування важливості внутрішнього аудиту. Адже, поки йшло зростання економіки країни гострої необхідності в ньому не виникало. Залишається сподіватися, що сьогоднішня економічна криза вже переконала або ще переконає керівництво багатьох компаній у необхідності змінити ставлення до внутрішнього аудиту.

Шляхи вирішення вищезазначених проблем:

 • розділити зони відповідальності за забезпечення ефективного внутрішнього контролю;
 • при створенні внутрішнього аудиту необхідно домовитися відразу з ключовими замовниками і прийти до єдиного розуміння його контрольної функції в організації;
 • оцінку внутрішнього аудиту потрібно здійснювати не як витрати на утримання служби внутрішнього аудиту, а з точки зору його корисності;
 • необхідно проводити підготовку і підвищення кваліфікації фахівців у сфері внутрішнього аудиту, за допомогою створення навчальних програм і семінарів із даної тематики і при здійсненні обміну досвідом між експертами в області аудиту і контролю;
 • потрібно розробляти нові нормативні акти та вдосконалювати діючі.

До перелічених проблем можна віднести неналежно проведений аудит або моніторинг усунення вад. Внутрішній аудит і моніторинг повинні здійснюватися з метою виявлення проблем контролю і забезпечення безперервної роботи засобів контролю. У практиці діяльності банків у багатьох випадках зазначалося: неадекватність аудиторських процедур не дають можливості визначити недоліки внутрішнього контролю або ж не дивлячись на те, що аудитори виявляють проблеми, відсутність процедур, що забезпечують виправлення недоліків силами керівництва банку, негативно позначаються на їх діяльності.

Це підкреслює необхідність створення ефективної та постійно діючої служби внутрішнього аудиту, як механізму, який покликаний забезпечити необхідною інформацією щодо функціонування всіх підсистем внутрішнього контролю.

depositphotos_82310164-stock-photo-hand-and-financial-documents
depositphotos_82310164-stock-photo-hand-and-financial-documents
Previous Next Play Pause
1
There is no translation available.

19 грудня 2019 року в місті Дніпро у палаці студентів відбулася церемонія нагородження кращих студентів Дніпропетровської області. Переможців визначали у 10 номінаціях – «Розумник року», «Спортсмен року», «Інноваційний прорив року», «Лідер студентського самоврядування року», «Громадський діяч року», «Художня самодіяльність року», «Волонтер року», «Митець року», «Студентський засіб масової інформації року».

Студенти ДонНУЕТ стали Лауреатами обласного конкурсу «Студент року Дніпропетровщини»: Олександр Богун (гр. МН-18) у номінації «Громадський діяч року» та Дарина Тріфонова (гр. МН-16) у номінації «Інноваційний прорив року» й отримали дипломи Дніпропетровської обласної державної адміністрації та смарт-годинники.

Захід проходив у святковій атмосфері. По черзі на сцену викликали студентів по номінаціях, оголошуючи їх головні досягнення за 2018-2019 роки.

У номінації «Громадський діяч року» Олександр Богун (гр. МН-18) ‒ студент Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, випускник Української Академії Лідерства, голова Молодіжного виконкому, проходив стажування у Львівській облдержадміністрації, був учасником найбільшої адвокаційної компанії України за кордоном (Польща, Бельгія, Франція, Німеччина) та 9 освітніх програм, співорганізатор 18 соціальних проєктів, був спікером та модератором на 12 програмах місцевого і Всеукраїнського рівнів, засновник руху «ІРС: Інститут Розвитку Самоврядування».

У номінації «Інноваційний прорив року» Дарина Тріфонова (гр. МН-16) ‒ студентка Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, член студентської ради, розробила та впровадила в університеті та на рівні міста систему для інформування молоді на базі крос-платформеного месенджеру «Телеграм», призерка 2-го ступеня у Міжнародній заочній студентській предметній олімпіаді по спеціальності «Менеджмент» у Казахстані. Учасниця конференцій, конкурсів, семінарів, панельних дискусій та тренінгів.

Конкурс «Студент року Дніпропетровщини» проводиться Дніпропетровською облдержадміністрацією вже дев’ятий рік поспіль.

Вітаємо наших талановитих студентів і бажаємо їм наснаги та ще більше перемог! Вони своєю діяльністю прославляють наш заклад у Дніпропетровській області, Україні та в інших країнах світу.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
7
7
8
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7
There is no translation available.

Уже доброю щорічною традицією для студентів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського стала Передноворічна благодійна місія, до тих, хто найбільше потребує уваги і турботи напередодні Нового року. 20 грудня 2019 року студенти ДонНУЕТ відвідали вихованців Інтернату № 9, які залишилися без піклування батьків, щоб привітати їх із наступаючим Новим роком.

Студенти серйозно і з ентузіазмом поставилися до цієї акції ‒ підготували ігри та конкурси для дітей, солодкі подарунки. Студенти хотіли, щоб жодна дитина не залишився без уваги. Діти були дуже відкриті й раді спілкуванню зі студентами, читали їм вірші та співали разом пісні. Всі учасники акції їхали із бажанням не раз ще повернутися, щоб привнести трохи радості в життя діточок. У свою чергу керівництво Інтернату № 9 подякувало студентам ДонНУЕТ за їх благодійну працю, терпіння і душевність, з якою вони поставилися до їх вихованців.

Варто зазначити, що такі соціально значущі заходи допомагають виховувати в студентах найкращі людські якості: небайдужість, милосердя, бажання подбати про іншого, поділитися душевним теплом із тими, хто, на жаль, в силу певних життєвих обставин залишився без родичів. Адже найголовніше для людини ‒ мати свою сім'ю і бути їй потрібною. Наші студенти щороку відвідують дітей сиріт і ця зустріч, звичайно ж, теж не стане останньою!

1
1
20191221_150457
20191221_150457
20191221_150550
20191221_150550
20191221_150635
20191221_150635
20191221_150718
20191221_150718
20191221_150831
20191221_150831
20191221_150857
20191221_150857
IMG-a5717a3b9224246314d203edad1a696e-V
IMG-a5717a3b9224246314d203edad1a696e-V
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

Вручення дипломів магістрам

21 декабря 2019, 2:51 pm
Категория Новости
There is no translation available.

20 грудня 2019 року в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбулося урочисте вручення дипломів магістрам-випускникам 2019 року.

Довгоочікувана подія для кожного студента ‒ отримання документа про вищу освіту ‒ це перший етап на шляху до професійного росту і кар'єрного успіху.

Урочиста церемонія вручення дипломів почалася зі слів вітання від першого проректора ДонНУЕТ Радіона Никифорова. Він побажав випускникам професійного і життєвого благополуччя, творчих злетів і висловив надію, що випускники будуть приносити користь нашій державі та примножувати славу нашого УНІВЕРСИТЕТУ.

Під час вручення дипломів магістрів із побажаннями і настановами до випускників звернулися директор Навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування Олена Нєізвєстна і в.о. директора Навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму Юрій Коренець. Їх напутнє слово, мудрі поради, які сьогодні отримали надзвичайну силу, залишаться в пам'яті й будуть жити в серці кожного випускника.

Урочисте вручення дипломів ‒ святкова подія, яка назавжди залишиться для наших випускників приємним спогадом і фінальним акордом студентського життя.

1
1
20191221_135932
20191221_135932
20191221_140033
20191221_140033
20191221_140106
20191221_140106
20191221_140433
20191221_140433
20191221_140626
20191221_140626
20191221_140704
20191221_140704
20191221_140742
20191221_140742
20191221_140814
20191221_140814
IMG_20191220_194402_578
IMG_20191220_194402_578
IMG_20191220_194405_568
IMG_20191220_194405_568
IMG_20191220_194407_996
IMG_20191220_194407_996
IMG_20191220_194413_712
IMG_20191220_194413_712
IMG_20191220_194416_213
IMG_20191220_194416_213
IMG_20191220_194436_484
IMG_20191220_194436_484
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
There is no translation available.

16 грудня в Академії DTEK відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу студентських команд LoNG-2019 (Look of New Generation/Погляд нового покоління)!

У перший тур увiйшли 58 команд із 44 ЗВО з 18 міст України (Вінниця, Запоріжжя, Дніпро, Житомир, Івано-Франківськ, Ірпінь, Київ, Кривий Ріг, Лозова, Львів, Миколаїв, Полтава, Рівне, Харків, Хмельницький, Суми, Тернопіль, Чернігів). Загальна кількість студентів-учасників – більше 400.

Під час презентації конкурсних робіт команди продемонстрували ґрунтовну теоретико-практичну підготовку, результати власних досліджень, амбітність і масштабність мислення, сміливість, креативність, уміння працювати в команді, гарні навички усної презентації, самостійність і натхненність. Журі Конкурсу досить складно було оцінювати конкурсні роботи та виступи команд, оскільки рівень підготовки команд-фіналістів був дуже високим, що називається «рівні серед рівних». Тож, із невеликим «відривом» наша команда Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) посіла ІІІ місце і стала абсолютним переможцем. (І місце – команда Національного лісотехнічного університету України (м. Львів); ІІ місце ‒ команда «Філософський камінь» Національного авіаційного університету (м. Київ).

Участь у конкурсному завданні дозволила нашим студентам отримати досвід і вдосконалення навичок, критично важливих для подальшої побудови майбутньої кар’єри.

Вітаємо наших абсолютних переможців: Бадіцу Антона, Коваль Марію, Студнікова Данила, Тенякову Анастасію, Лощиця Єгора!!!

«Я дуже вдячний організаторам за те, що дають можливість познайомиться в невеликій аудиторії відразу з більшістю представників різних вишів та організацій. Для мене це новий досвід, який я придбав для себе, комунікуючи з цими людьми. Було дуже цікаво й пізнавально послухати ідеї фіналістів конкурсу щодо даної тематики», ‒ сказав капітан команди Бадіца Антон.

«Отримати третє місце на Всеукраїнському конкурсі, де брали участь 78 команд, це вже про щось говорить. Безумовно, це новий і дуже дорогий досвід. Мені пощастило з моєю командою, якій було небайдуже те, що ми робимо, а також із куратором роботи й усією кафедрою, яка допомагала в підготовці», ‒ висловила свою думку Тенякова Анастасія.

«Після того, як я розповіла свою частину, постійно дивилася на ведучого, який стежив за регламентом часу. Хоча під час наших репетицій презентація тривала 6 хвилин, але під час виступу мені здавалось, що ось-ось і час вийде, а ми так і не встигнемо довести усе до кінця. Дякую компанії DTEK за проведення цього заходу, комісії та організаторам за об'єктивне оцінювання та призи», ‒ сказала Коваль Марія

1
1
20191220_142132
20191220_142132
IMG-0c76af5f9a6c538afa4086dfb18adef3-V
IMG-0c76af5f9a6c538afa4086dfb18adef3-V
IMG-22e8ac7b1481a0cc930173283be24cc0-V
IMG-22e8ac7b1481a0cc930173283be24cc0-V
IMG-794a19e4006f594fa1a5097a11a37edd-V
IMG-794a19e4006f594fa1a5097a11a37edd-V
IMG-985b3dd9802046f20ba04af9562bb061-V
IMG-985b3dd9802046f20ba04af9562bb061-V
IMG-6794328b92cb55943c2e254dafa64191-V
IMG-6794328b92cb55943c2e254dafa64191-V
IMG-a5ccb2db621a4323d3ea10c1f3a03c1c-V
IMG-a5ccb2db621a4323d3ea10c1f3a03c1c-V
IMG-b9b5b27b43158ce689613d5b045b44e3-V
IMG-b9b5b27b43158ce689613d5b045b44e3-V
IMG-bc1a25905717919a4a1c1bfd7cc011b0-V
IMG-bc1a25905717919a4a1c1bfd7cc011b0-V
IMG-ec38a636b9fd1bb4971d4fb7cb3eda8d-V
IMG-ec38a636b9fd1bb4971d4fb7cb3eda8d-V
IMG-fb6718ba22af5b1ab69f2eeaf0c27873-V
IMG-fb6718ba22af5b1ab69f2eeaf0c27873-V
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

video Презентація команди (165.29 MB)

There is no translation available.

В українців існує традиція в це свято класти дітям під подушку подарунки. А дорослих прийнято вітати побажаннями миру і достатку.

Не оминули своєю увагою це свято працівники та студенти Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

19 грудня 2019 року наш бібліотекар, Мачульська Марина Іванівна, провела для наших першокурсників презентацію історії святкування цього свята.

Студенти були у захваті від цікавої інформації, яку вони отримали і до сьогодні не знали.

Марино Іванівно, ми дуже вдячні за нову інформацію та яскраву презентацію!

 

1.jpg
20191212_095336.jpg
20191212_095554.jpg
20191212_095558.jpg
20191212_095603.jpg
20191212_095607.jpg
20191212_095612.jpg
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

document Презентація до свята (1.53 MB)

There is no translation available.

19 грудня 2019 року в конференц-залі виконкому Криворізької міської ради відбулося урочисте вручення відзнак Криворізького міського голови для обдарованих дітей та молоді.

І цьогоріч міський голова, Вілкул Юрій Григорович, вручив дипломи лауреатів відзнаки Криворізького міського голови для обдарованих дітей та молоді і студенткам Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Відзнаки у номінації «За наукові досягнення» отримали Шокер Римма (гр. ФІН-19м) та Шерстюк Катерина (гр. МЕВ-19м).

Дирекція Навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування і науково-педагогічні працівники ДонНУЕТ вітають студенток із відзнаками!

Дівчата, вітаємо вас і бажаємо подальших наукових звершень!!!

1
1
2
2
20191220_111212
20191220_111212
IMG_20191220_111037_861
IMG_20191220_111037_861
IMG_20191220_111041_457
IMG_20191220_111041_457
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5
There is no translation available.

Запрошуємо магістрів до участі в програмі «ДВА ДИПЛОМИ»

Запрошуємо магістрів взяти участь у програмі «ДВА ДИПЛОМИ» ДонНУЕТ і Вищої школи управління охороною праці (ВШУОП), м. Катовіце, Польща за напрямом «Управління» спеціалізація «Управління проектами», «Стратегічне управління підприємством», «Логістика в управлінні».

 

ДЛЯ ЧОГО ВАРТО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДВА ДИПЛОМИ»:

 • отримуєш два дипломи про вищу освіту: український і європейський (Дипломи польського ЗВО визнаються без нострифікації в усіх країнах Європейського союзу, а також у США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії);
 • не перериваєш навчання в ДонНУЕТ (не потрібно брати академвідпустку, переходити на індивідуальну форму навчання, «кидати» навчання в Україні; учасник програми 2Д продовжує мати статус студента денної форми навчання до повного закінчення навчання за Програмою. Усі необхідні довідки для пред’явлення у різні інстанції ВШУОП надаються);
 • не мусиш суттєво коригувати інші свої справи (Програмою передбачено лише 2 навчальні сесії по 1 місяцю);
 • маєш можливість отримання додаткової спеціальності (наприклад, у ДонНУЕТ навчаєшся за спеціальністю «Економіка», а у ВШУОП ‒ за спеціальністю «Логістика в управлінні»);
 • отримуєш можливість розширити свій кругозір та світогляд, можливість поглянути на звичні речі під іншим кутом зору (маєш змогу побачити, як живуть люди в іншій країні, навчаються, працюють; отримаєш додатковий досвід; вдосконалюватимеш свої уміння, познайомишся з іншою методикою вирішення знайомої тобі проблеми);
 • вивчені в ДонНУЕТ дисципліни перезараховуються у ВШУОП;
 • програма занять у ВШУОП пристосована для групи 2Д, заняття мають практичний характер (у ВШУОП вивчаються лише дисципліни зі спеціальності, заняття проводять практикуючі спеціалісти, передбачені виїздні заняття на діючих підприємствах);
 • дипломна робота захищена в Україні перезараховується у ВШУОП (дипломна робота пишеться один раз, українською мовою, захищається в ДонНУЕТ (в Україні), роботу не потрібно перекладати на польську мову, у ВШУОП потрібно лише пред’явити довідку про захист);
 • підсумковий екзамен у ВШУОП можна складати польською, російською чи англійською мовами;
 • вартість навчання у Програмі 2Д є значно нижчою від навчання за звичайною програмою;
 • навчальні сесії у ВШУОП є короткотерміновими, що не потребують великих витрат на проживання (два рази по одному місяцю);
 • немає необхідності відкривати візу (для участі у навчальних сесіях студент може скористатися біометричним паспортом і приїжджати до Польщі в рамках безвізового режиму. У разі бажання студента, ВШУОП допомагає студенту у відкритті довготермінової візи – надає необхідні запрошення, консультації щодо процедури подання документів на візу чи карту часового побиту);
 • отримуєш можливість навчання і стажування за кордоном у рамках програми Еразмус+ (студенти 2Д проходили стажування у Лондоні, навчалися у Римі);
 • отримуєш доступ до ринку праці у Польщі у період навчання (студенти стаціонарної форми навчання, а саме такий статус мають студенти 2Д, мають право працювати у Польщі без додаткових дозволів);
 • по закінченню навчання будеш мати можливість продовжити карту побиту ще на рік (випускники-іноземці польського навчального закладу мають право отримати карту побиту з метою пошуку роботи і легально перебувати у Польщі ще рік);
 • отримання сертифікату про знання польської мови без екзамену (сертифікат видається на підставі пред’явленого диплому з додатком).

pdf Презентація 2D wiosna 2020 (6.75 MB)

За більш детальною інформацією просимо звертатися до відділу міжнародного співробітництва ДонНУЕТ або за телефоном (067) 189-72-45

There is no translation available.

Студенти Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського взяли участь в акції «Студенти ‒ дітям».

Сьогодні, 18 грудня 2019 року, голова профспілкової організації к.і.н., доцент кафедри туризму та країнознавства Романуха Олександр Миколайович разом зі студентами нашого університету привітали вихованців загальноосвітньої школи-інтернату № 1, де пройшла районна святкова програма «Разом із Миколаєм дітей вітаєм» (привітання вихованців із новорічними святами).

1
1
2
2
3
3
IMG-4a632e5dbe50f0e342b2e529c9c2a4ac-V
IMG-4a632e5dbe50f0e342b2e529c9c2a4ac-V
IMG-4c964d69f3d0a0876d0ffefab5774dec-V
IMG-4c964d69f3d0a0876d0ffefab5774dec-V
IMG-5af0e45830fb205d53338377acdf5a04-V
IMG-5af0e45830fb205d53338377acdf5a04-V
IMG-83ffd5341debfc29e1f1c6fb2811442c-V
IMG-83ffd5341debfc29e1f1c6fb2811442c-V
IMG-872afd8034e4fe833198fd202cc83080-V
IMG-872afd8034e4fe833198fd202cc83080-V
IMG-882c657523800399e4fe17aae5a3b450-V
IMG-882c657523800399e4fe17aae5a3b450-V
IMG-6505f15a01708beeeab775825c74ee7b-V
IMG-6505f15a01708beeeab775825c74ee7b-V
IMG-1777888a7b28a6ee470f1dd1ee6d2557-V
IMG-1777888a7b28a6ee470f1dd1ee6d2557-V
IMG-bbc407a4000a1a86a0151bef3c67eeeb-V
IMG-bbc407a4000a1a86a0151bef3c67eeeb-V
IMG-e1b27739f4b6993b1477c468e8bc8b71-V
IMG-e1b27739f4b6993b1477c468e8bc8b71-V
IMG-f470c720ec6baac89c22caa5fc5be9e0-V
IMG-f470c720ec6baac89c22caa5fc5be9e0-V
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
There is no translation available.

12 грудня 2019 року в бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського пройшов майстер-клас із виготовлення новорічних прикрас, який провела к.ф.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін Ніколенко Ксенія Вікторівна.

У майстер-класі взяли участь студенти 1-го курсу нашого університету. Учасники майстер-класу із зацікавленням та захоплення слухали, дивилися та повторювали, що показувала майстриня.

Дивіться, які НОВОРІЧНІ ПРИКРАСИ ХЕНД-МЕЙД у нас вийшли!

Ксеніє Вікторівно, дякуємо за нові знання і вміння! До нових зустрічей!

1
1
20191212_110203
20191212_110203
20191212_110235
20191212_110235
20191212_110257
20191212_110257
20191212_110339
20191212_110339
20191212_110415
20191212_110415
20191212_110654
20191212_110654
20191212_110800
20191212_110800
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8
There is no translation available.

14 грудня 2019 року на базі Комунального закладу вищої освіти «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» Дніпропетровської обласної ради пройшов ІІІ тур ХХ Міжнародного конкурсу з

 

української мови імені Петра Яцика, в якому взяли участь і студенти Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Вітаємо Митрофанову Юлію, гр. ТУР-19, яка посіла ІІІ місце у Конкурсі!

Юліє, бажаємо Вам натхнення та творчих успіхів!!!

1
1
20191214_094929
20191214_094929
20191218_175052
20191218_175052
Previous Next Play Pause
1 2 3

 

There is no translation available.

9-12 грудня 2019 року на кафедрі фінансів та банківської справи пройшли захисти магістерських робіт студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Із гордістю повідомляємо, що 10 студентів групи Фін-18М та 18 студентів групи зФін-18М успішно захистили свої магістерські роботи.

Тематика магістерських робіт охоплювала сучасні питання фінансів (моделювання інформаційно-аналітичної стратегії фінансової безпеки підприємств тощо), банківської системи (управління кредитним портфелем банку), фондової біржі та ринку страхових послуг. Усі роботи отримали схвальні відгуки від зовнішніх рецензентів.

Бажаємо нашим випускникам професійних успіхів і досягнень у подальшому житті!!!

1
1
2
2
3
3
IMG_20191218_165731_080
IMG_20191218_165731_080
IMG_20191218_165737_563
IMG_20191218_165737_563
IMG_20191218_165755_948
IMG_20191218_165755_948
IMG_20191218_165802_487
IMG_20191218_165802_487
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

Міжнародний День прав людини

17 декабря 2019, 9:50 pm
Категория Новости
There is no translation available.

10 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН на засіданні, що проходило в Парижі, прийняла Загальну Декларацію прав людини. І саме до цієї дати бібліотека Навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності (м. Маріуполь) Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) запропонувала книжкову виставку: «Людина має право знати!» із грою-тестуванням «Конфлікт чи порушення прав?»

Так що ж таке права людини, особливо у наш непростий час? Права людини – це гарантована і захищена державою та законом можливості щось робити і здійснювати. Поняття «права людини» не залишалося незмінним протягом усього розвитку людського суспільства. У стародавні часи права людини були дуже обмеженими, а їх обсяг суттєво залежав від того, до якого прошарку суспільства належала людина. Раб не мав права розпоряджатися власним життям, він, без його згоди, міг бути подарованим, проданим, обміняним. Водночас, навіть найбагатший рабовласник Єгипт,у за примхи фараона міг потрапити до в’язниці, а то і позбутися життя. Пізніше люди також не були рівними. Їхні права відрізнялися залежно від стану або класу, до якого вони належали, релігії, яку сповідували тощо.

Лише у часи Великої Французької революції вперше було проголошено принципи рівності й свободи всіх громадян, незалежно від будь-яких обставин, їхнього походження та майнового стану. Але проголосивши це, революція сама порушувала головне право людей, – право на життя. Майже століття знадобилося Франції для того, щоб у країні встановили справжню демократію та були гарантовані основні права людини. Визнання прав людини проголосила й велика держава Нового Світу – Сполучені Штати Америки. Серед перших документів новоствореної держави, що діють до нашого часу, ‒ «Білль про права», який є складовою частиною Конституції. Це право, як й інші, порушувалось під час війн, заколотів, територіальних конфліктів упродовж історії розвитку людства.

І лише після Другої світової війни світ прийшов до визнання прав людини найвищою цінністю людства, яку має забезпечити кожна демократична держава і світове співтовариство в цілому.

Як ми вже відзначили, 10 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН на засіданні, що проходило у Парижі, прийняла Загальну Декларацію прав людини. Як будь-яка декларація, цей документ має певні обмеження. Вона лише декларує права людини, але не визначає шляхи і механізми їх забезпечення. Саме тому виникла потреба у світової спільноти доповнити цей документ іншими міжнародно-правовими актами. У 1966 році було підписано Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права та Міжнародний пакт про громадські й політичні права.

Та повернемось у нашу бібліотеку. На заході відвідувачі впевнилися, що мають знати свої права і обов’язки, дотримуватися їх, виховувати в собі почуття людської гідності, а також уміти захистити себе в скрутному становищі, щоб не порушувати законів країни, не вчиняти правопорушні дії та не припускатися невиправних помилок, щоб уникнути кримінальних ситуацій.

Студенти нашого університету вправно відповідали на ситуаційні запитання, вирішували, які саме права були порушені та чи є вихід із конфлікту, що не принижує честь і гідність опонента.

А як ви поводитеся у конфліктних ситуаціях, чи не порушуєте ви права оточуючих? Поважайте всіх навколо себе і тоді будуть поважати й вас!

1
1
Previous Next Play Pause
1

 

There is no translation available.

У 2019 році на черговому засіданні Всесвітнього економічного форуму, який займається поліпшенням стану світу шляхом залучення бізнесу, політичних, академічних та інших лідерів суспільства у формуванні глобальних проблем, було піднято актуальне питання – підвищення робочої ефектвності. Так, авторитетними експертами було запропоновано експеримент в рамках скорочення робочого тижня за прикладом розвинених країн світу. На їх думку, зниження кількості робочих днів посприяє ефективній роботі не тільки працівників, але і компаній, що несе за собою економічне благополуччя держави.

Психолог Уортонскої школи бізнесу при Пенсільванському університеті Адам Грант вважає, що: «…у нас є хороші приклади, які демонструють, що при зниженні тривалості робочого часу люди можуть ефективніше зосередити увагу. При цьому їх продуктивність залишається такою ж, а якість і креативність здебільшого зростають. Вони більш лояльні до організаційної роботи, готові проявити гнучкість у житті поза роботою».

Із даним твердженням згоден відомий економіст та історик Рутгер Брегман, який згадує аналогічний експеримент, що був проведений підприємцями-капіталістами ще в 20-ті й 30-ті роки, в ході якого було виявлено, що перехід із 60-годинного на 40-годинний графік зробив виконання робочого процесу більш продуктивним, а працівників ‒ щасливішими. Так, старий графік роботи працівників повʼязували з фізичною втому та монотонністю праці. Тому, відтоді 40-годинний робочий тиждень став стандартом у багатьох країнах світу.

Між тим, на форумі йшла мова про наукові дослідження ефекту від 40-годинного тижневого графіка. Експерти згадували данні Організації економічної співпраці та розвитку, за якими: чим більше часу відводиться роботі, тим нижча продуктивність праці та рівня ВВП за кожну годину роботи. Головними прикладами, які наводилися на заході були Пд. Корея та Мексика, які є лідерами за кількістю відпрацьованих годин із 36 найбільш розвинених країн світу. Як виявилось, перепрацювання в цих країнах не підвищує продуктивність праці, а навпаки, доводить людей до нервових станів та інфарктів. При цьому рівень продуктивності знаходиться на мінімальному рівні, яка притаманна даній групі країн.

Варто згадати успіх німецької компанії Microsoft, у якій було запроваджено 25-годинний робочий тиждень із жорсткими правилами. Але японський підрозділ Microsoft у рамках експерименту зробили пʼятницю вихідним днем і за 3 місяці продуктивність компанії виросла на 40 %. На цьому компанія не зупинилась і в рамках експерименту зробили п’ятницю вихідним днем на постійній основі. У результаті чого виявилось, що 92 % співробітників стали щасливіщими. В той же час виявилося, що ефектиність роботи виросла на 40 %⠀за рахунок економії офісного паперу (на 58 %) та електроенергії (на 23 %).

Таким чином, скорочення робочого часу веде до підвищення концентрації, зменшення стресу та ризику професійного вигорання, крім того, є економічно доцільним, а отже, є необхідністю для економіки країни.

рис. до статті
рис. до статті
Previous Next Play Pause
1
There is no translation available.

12-14 грудня 2019 року у ДонНУЕТ відбувся захист магістерських дипломних робіт освітніх програм 281 «Публічне управління та адміністрування» та 073 «Менеджмент».

До захисту були представлені кваліфікаційні роботи, виконані під керівництвом доцентів та професорів кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування. Тематика дипломних робіт охоплювала сучасні питання публічного управління (економічна безпека регіонів, мотивація праці держслужбовців, реформування соціального захисту тощо) та менеджменту (інноваційна політика, соціальна відповідальність бізнесу, конкурентоспроможність підприємств на внутрішніх та зовнішніх ринках, закупівельна діяльність тощо). Всі роботи отримали схвальні відгуки від зовнішніх рецензентів.

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування вітає  всіх здобувачів вищої освіти із успішним захистом магістерських дипломних робіт!!!

1_мн (1)
1_мн (1)
2_пуа
2_пуа
3_фото
3_фото
Previous Next Play Pause
1 2 3
There is no translation available.

12-13 грудня 2019 року на кафедрі технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи пройшов захист дипломних проєктів магістрів спеціальностей 181 «Харчові технології» та 241 «Готельно-ресторанна справа». Дипломний проєкт – це останній і найважливіший проєкт, який у повній мірі відображає всі результати, досягнуті студентами за час навчання.

Захист пройшов дуже продуктивно, адже студенти продемонстрували високий рівень підготовки. Працюючи над темою диплому та презентуючи його перед членами комісії, студенти реалізували свої знання, уміння та навички, отримані на попередніх етапах навчання.

Це знайшло відображення також і у практичній презентації новітніх технологій виробів із подальшою їх дегустацією. Були представлені такі вироби, як: безглютенові хлібобулочні вироби для хворих на целіакію на основі кукурудзяного, рисового та гречаного борошна; хліб соєво-морквяний та гарбузовий із підвищеним вмістом каротиноїдів; м’ясні січені вироби з рослинними добавками функціонального призначення; рибні січені вироби пребіотичної дії; хлібобулочні вироби прискореної технології виробництва з використанням сухої картопляної добавки.

Теми дипломних робіт були різноманітні, зокрема можна зазначити такі: «Проєкт кафе-пекарні в м. Кривий Ріг із впровадженням технології безглютенових хлібобулочних виробів», «Проєкт готелю 3* у м. Трускавець Львівської області з впровадженням еко-послуг в діяльності підприємства», «Проєкт стилізованого кафе «Лакшері» із сорбет-баром із впровадженням технологій страв на основі дикорослої сировини у м. Кривий Ріг» тощо.

За результатами захисту комісія, до складу якої увійшли: голови ЕК: Лавська Оксана Євгенівна - менеджер проєкту ТОВ «Рейкарц менеджмент» та Сабіров Олександр Володимирович - головний технолог ТОВ «С&C», члени ЕК: к.т.н., доценти: Сімакова Ольга Олександрівна, Попова Світлана Юріївна, Назаренко Ірина Анатоліївна, Слащева Аліна Вячеславівна, позитивно оцінила напрацювання студентів.

По завершенню захисту дипломних проєктів комісія відзначила гідний рівень підготовки студентів, їхню цілеспрямованість, наполегливість та бажання стати справжніми професіоналами.

Вітаємо студентів з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо плідної діяльності й успіхів на професійному шляху!

Фото на заставку
Фото на заставку
Previous Next Play Pause
1

15 ГРУДНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЧАЮ

16 декабря 2019, 10:51 pm
Категория Новости
There is no translation available.

Свято на честь одного з найулюбленіших напоїв світу вперше відзначили у 2005 році. Первісна його мета полягала в залученні уваги світової громадсь-кості до проблем чайної індустрії. Ідея свята прижилася, і сьогодні Міжнарод-ний день чаю із задоволенням відзначають у багатьох країнах. Основні урочис-тості проходять в Індії і Шрі-Ланці – країнах, що займають лідируючі позиції на світовому ринку чаю. Пізніше до них приєдналися Індонезія, Кенія, Уганда та інші держави, які теж вносять істотний внесок в розвиток чайної індустрії. Скромні бюджети не дозволяють їм розорятися на масштабні урочистості, тому вони проходять без помпи, але душевно і зі смаком. У цей день влаштовуються колективні чаювання, костюмовані гуляння з піснями і танцями, а також народ-ні ярмарки з дегустацією різних сортів чаю. Втім, шанувальники напою з інших країн теж осторонь не залишаються.

Сама поява чаю овіяна легендами. Найчастіше посилаються на ту, згідно якої першими стали вживати настій листя пастухи на півдні Китаю, звернувши увагу на тварин, які щиплють листочки з кущів і робляться бадьорішими.

Звідки виникло слово «чай» і що воно означає для нас? У Китаї чай має сотні назв залежно від району зростання, типу або сорту («шуйсен», «юнь-нань», «тунчи», «байча», «чича», «хуача»). Але саме споживане найменування – це «ча», що означає «молодий листочок». У різних провінціях по-різному вимовляється це слово: «ч’ха», «цха». Всі інші народи світу запозичували свої найменування чаю у китайців.

Для багатьох будь-який чай добрий, лише б настій був потемніший. Але, виявляється, між чаєм є різниця, і дуже велика.

Чорний чай виходить в результаті проходження сировиною всіх стадій обробки – зав'ялення, скручування, ферментації, сушки і сортування. Для отри-мання зеленого чаю з названих стадій лист проходить скручування, сушку і сортування. Червоний і жовтий (білий) чай піддається всім стадіям обробки, але не повною мірою. Червоний чай по характеру виробництва ближче до чорного, а жовтий – до зеленого, оскільки ступінь ферментації червоного вище, ніж жов-того.

Чай містить розчинні і нерозчинні у воді речовини: фенольні сполуки, ка-техіни, цукри, пектинові речовини, спирти, кислоти (янтарна, лимонна, молоч-на), амінокислоти, похідні пурину (кофеїн, гуанін, аденін, теофелін, теобромін), пігменти, вітаміни, ферменти, мінеральні і ароматичні речовини, білки, целю-лозу, крохмаль, водорозчинні вітаміни (C, B1, B2, PP, B15, K).

Справжній любитель чаю цікавиться його приготуванням не тільки по-ширеним способом, а і по-іншому, з використанням національних особливос-тей. Не всі національні способи заварки є правильними з погляду сучасних нау-кових уявлень, але проте багато з них є вельми популярними. Вони тісно пов'я-зані з географічними, кліматичними, соціальними і іншими умовами окремих країн, їх не можна механічно застосовувати в інших умовах. У більшості країн світу чай вживають у вигляді звичного для нас напою, який представляє собою водний екстракт чаю. Проте, існують екзотичні чайні напої, дуже відомі і до сих пір вживані – це тибетський та монгольський. Приготовані такими спосо-

бами чайні напої можуть бути взагалі незрозумілими та відштовхуючими за ви-дом та смаком у нашій помірній кліматичній зоні, але в умовах степів Монголії та Калмикії або високогір’я Тибету саме ці напої допомагають відновити сили та вгамувати спрагу.

Тибетський спосіб

У Тибеті чай вживають в їжу як у звичайному для всіх народів рідкому вигляді, так і в сухому.

Чайний напій в Тибеті називається часуйма і є міцним цегляним чаєм (приблизно 50-75 г сухого чаю на 1 л води), в який додані вершкове (обов'язко-во топлене) масло яка (100-250 г на 1 л) і сіль за смаком. Всю цю суміш (гаря-чу!) збивають в спеціальному довгастому бочонку, доти поки не вийде од-норідний за консистенцією густий напій – дуже калорійний і тонізуючий, а то-му здатний майже миттєво відновлювати сили знесиленої в гірських умовах людини.

Сухий чай в Тибеті вживають для приготування національного смаколика «цзамбу» (підсмажене ячмінне борошно змішується і ретельно перетирається із маслом яка, сухим цегляним чаєм і сіллю). Таким чаєм завжди можна відновити сили у мандрівках в умовах високогір’я.

Монгольський спосіб

Монгольський спосіб вживання чаю схожий у принципі з калмицьким і частково з киргизьким. Це один з якнайдавніших способів, широко поширений від пустелі Гобі до межиріччя Волги і Дону.

Основними компонентами є зелений цегляний чай, молоко, масло, боро-шно і сіль. Залежно від національного району, де уживається чай по-монгольски, всі його елементи, окрім цегляного чаю, можуть варіювати. Так, молоко може бути коров'ячим, верблюжим, а масло може бути іноді зовсім від-сутнім або замінюватися і доповнюватися топленим салом (яловичим, бара-нячим); борошно може бути пшеничним, ячмінним, житнім і доповнюватися рисом, пшоном (гаоляном). Іноді разом з сіллю кладеться чорний перець го-рошком з розрахунку – одне зернятко на стакан, а у калмиків – лаврове листя, рідше – мускатний горіх.

А чи доводилося вам куштувати екзотичні види чайних напоїв? Яке ваше враження?

1 чай
1 чай
Білий чай
Білий чай
Зелений чай
Зелений чай
Монгольський чай
Монгольський чай
С днем чаю 2
С днем чаю 2
С днем чаю!
С днем чаю!
Тибетський чай 1
Тибетський чай 1
Тибетський чай 2
Тибетський чай 2
Тибетський чай часуйма
Тибетський чай часуйма
Чорний чай
Чорний чай
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СТАТУС КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ

15 декабря 2019, 4:21 pm
Категория Новости
There is no translation available.

Сучасний етап еволюції грошей пов’язаний із розвитком віртуальної економіки як частки глобальної економічної системи, основу якої становить інтерактивний бізнес на основі інформаційних технологій. Розвиток нових форм грошей відбувається завдяки активізації та поглибленню інформаційної сфери й інформаційного суспільства. За таких умов і впливу технологічних інновацій набуває нового змісту економічна наука, суттєві зміни відбуваються в усіх сферах економічної діяльності, в тому числі й у фінансовому секторі. Проявом таких змін є поступове перенесення трансакцій в електронний формат, поява нових засобів платежу, новітніх платіжних інструментів і систем. Електронні гроші, як фінансова інновація, стали привертати до себе пильну увагу з боку центральних банків і міжнародних фінансових установ.

Розвиток цифрової економіки змінює роль і форми грошей як засобу платежу. Мережеві процеси посилюють популярність електронних валют, які здатні швидко реагувати на зміни віртуального ринку платежів. Криптовалюта у сучасній системі міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин є зручною формою електронних розрахунків, перспективною формою інвестування. Одночасно криптовалюта є викликом для монетарних систем національних економік, оскільки вона носить децентралізований характер обігу і державні інститути не можуть впливати на трансакції учасників.

Нині в міжнародному інституційному просторі не напрацьовано єдиного універсального документа, який би регламентував використання цифрових (електронних) валют. Міжнародним форумом роздрібних платежів, Світовим банком, Комітетом із платежів і ринкових інфраструктур, Банком міжнародних розрахунків, Європейським центральним банком акцентується увага на необхідності введення державного моніторингу за використанням віртуальних грошей, який має проводитися центральними банками. В цьому контексті підтримується ліберально-монетарна концепція використання криптовалюти. 22 жовтня 2015 р. Європейський суд ЄС із метою підтримки проведення операцій із криптовалютою прийняв рішення, яке має рекомендаційний характер для країн-членів ЄС, що операції з обміну біткоїнів на фіатні валюти мають бути звільнені від оподаткування.

На сьогоднішній день існує близько тисячі різних видів криптовалют, кількість яких постійно змінюється, найбільш поширені з них: Bitcoin, BitcoinСash, Ethereum, Litecoin та інші. Популярність криптовалют зростає з кожним днем все більше, не можна не звернути увагу, що все це відбувається на тлі відсутності єдиного поняття «криптовалюта» («cryptocurrency») – його ототожнюють із такими поняттями як: «товар», «інвестиційний актив», «розрахункова одиниця», «окремий вид цінних паперів» тощо. Їх також називають «цифровою валютою» («digital currency») та «віртуальною валютою» («virtual currency»).

Більшість регуляторів інших країн світу, уважно стежать за подальшим розвитком нових технологій, для розробки найбільш ефективного підходу щодо регулювання операцій із криптовалютами, на даний момент, їх підхід до законодавчих ініціатив є обережно продуманим.

Керуючись чинним законодавством України, регулювання операцій із криптовалютою та саме поняття «криптовалюта» не підпадають під регулювання таких законодавчих актів як: Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», Цивільний кодекс України, Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закон України «Про інформацію», Закон України «Про Національний банк України» та інші. У трактуванні українського законодавства, криптовалюта не може бути визнана грошима, адже вона не існує у формі банкнот, монет чи записів на рахунках у банках, виходячи з цього, регулювання у сфері обігу грошових коштів для криптовалюти є неможливим. Окрім цього, криптовалюта не прив’язана до грошової одиниці жодної з держав, а це означає, що вона не може трактуватися як валюта або законний платіжний засіб іноземної держави, через це криптовалюта не підпадає під дію валютного законодавства. На неї також не розповсюджується закон про обіг електронних грошей та використання платіжних засобів, оскільки криптовалюта не випускається банком і не є грошовим зобов’язанням певної особи. Згідно із Законом України «Про Національний банк України», криптовалюта не може бути визнана грошовим сурогатом, оскільки в неї відсутні ознаки документа у вигляді грошових знаків, відсутній емітент, а також відсутня мета виготовлення.

Таким чином, незважаючи на існування в світі численних практик використання криптовалют у якості міри вартості, засобу обміну та накопичення, її складна правова природа не дозволяє ототожнити її з будь-яким із суміжних понять (грошові кошти, валюта, валютна цінність, законний платіжний засіб, електронні гроші, цінні папери, грошовий сурогат тощо). Розвиток інформаційного суспільства та віртуальної економіки спричинив появу нових форм грошей, проте ймовірність лише виникнення деяких із них на фінансовому ринку нині є значно вищою, ніж ймовірність їхньої життєздатності та практичного використання. Поява віртуальної валюти підтверджує теоретичні дослідження багатьох учених щодо неминучості еволюції грошей. Це зумовлює важливі зміни в грошовій і платіжній системах, спонукає традиційні фінансові інститути до адаптації та розвитку, внаслідок чого слід очікувати системні зміни у фінансовій моделі сучасного суспільства. У зв’язку з цим відкритим залишається питання впливу політики глобальних кредитно-фінансових установ на її майбутнє.

gnucash_001
gnucash_001
Previous Next Play Pause
1
There is no translation available.

12-13 грудня 2019 року на кафедрі обліку та аудиту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти 2 курсу освітнього ступеня магістр, спеціальності 071 «Облік і оподаткування», денної та заочної форм навчання. Екзаменаційна комісія працювала під головуванням Тетяни Жук, головного бухгалтера автосервісної філії «Криворізький автоцентр «ПрАТ «Дніпропетровськ-Авто».

На захист було представлено дипломні роботи з актуальних питань обліку, контролю, аналізу й оподаткування діяльності суб’єктів господарювання різних галузей економіки.   

Упродовж двох днів зі своїми доповідями на захисті наукових робіт виступило 15 чоловік. Розроблені презентації висвітлювали головні аспекти проведеного дослідження за виконаною темою дипломної роботи. Примітно, що такі здобувачі вищої освіти, як Аліна Бейгул, Анастасія Панасенко, Емма Руссу ‒ захист своїх дипломних робіт здійснювали англійською мовою. Тим самим продемонструвавши не тільки власний рівень знання іноземної мови, а й готовність працювати за кращими світовими вимогами.

Високий рівень захисту дипломних робіт показали: Олена Карченкова, Микола Щуренко, Наталія Керліц, Юлія Новицька та інші. Здобувачі вищої освіти захистили результати своїх досліджень і впевнено відповідали на запитання членів екзаменаційної комісії.

Рішенням екзаменаційної комісії кваліфікацію «магістр з обліку і оподаткування» присвоєно 15 здобувачам вищої освіти.

Результати роботи екзаменаційної комісії засвідчили, що науково-педагогічні працівники кафедри обліку та аудиту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського готують висококваліфікованих магістрів з обліку і оподаткування, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навиками з обраного фаху.

Вітаємо здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр, спеціальності 071 «Облік і оподаткування», денної та заочної форм навчання з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо подальшої успішної професійної діяльності, а також кар’єрного зростання на професійній ниві.

Запрошуємо випускників-бакалаврів продовжити навчання у магістратурі за спеціальністю «Облік і оподаткування»!

1
1
изображение_viber_2019-12-14_11-34-03
изображение_viber_2019-12-14_11-34-03
изображение_viber_2019-12-14_20-18-41
изображение_viber_2019-12-14_20-18-41
Previous Next Play Pause
1 2 3

«Памʼяті чорнобильцям»

15 декабря 2019, 3:44 pm
Категория Новости
There is no translation available.

13 грудня 2019 року відбувся міський захід – церемонія покладання квітів до памʼятного знаку «Памʼяті чорнобильцям» (меморіальний комплекс) із нагоди відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У цьому заході взяли участь і студенти Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Вибух на Чорнобильській АЕС стався 26 квітня 1986 року - світ став свідком однієї з найжахливіших катастроф в історії людства.

Витік радіації в результаті вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС прирівнюють до вибуху 500 атомних бомб, скинутих у 1945 році на Хіросіму.

А поширення реактивного матеріалу було настільки масштабним, що радіоактивні дощі випали по всій Європі, і навіть в Ірландії.

За різними даними, від 600 до 800 тисяч осіб з усього СРСР брали участь у ліквідації наслідків на ЧАЕС. Від 4 000 до 10 000 чоловік загинули від наслідків вибуху. Понад 70 тисяч із них стали інвалідами.

Під радіоактивне випромінювання в результаті вибуху в Чорнобилі потрапили 1,9 млн осіб в Україні. Загалом - 8,4 млн осіб у Білорусі, Росії, Україні та інших країнах, зокрема, Європи.

Ми всі дуже вдячні рятувальникам, які, незважаючи на небезпеку, рятували життя українців!

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
20191213_110720
20191213_110720
20191213_110739
20191213_110739
20191213_110743
20191213_110743
20191213_110746
20191213_110746
20191213_111130
20191213_111130
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
There is no translation available.

Останні кілька місяців викладачі кафедр ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського здійснюють активні профорієнтаційні заходи для учнів закладів середньої освіти м. Кривий Ріг .

Не залишаються осторонь і викладачі кафедри туризму та країнознавства.

Лише за останні кілька тижнів вони провели інтерактивні заняття на тему: «Туризм ‒ це більше, ніж ви можете собі уявити». У профорієнтаційній роботі беруть участь усі викладачі кафедри: д.е.н., доц. Горіна Г. О., к.п.н., доц. Богатирьова Г. А., к.е.н. Ніколайчук О. А., к.і.н., доц. Романуха О. М.

Ось неповний перелік відвіданих закладів середньої освіти:

 • Лозуватська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т. Г. Шевченка
 • Ліцей № 16
 • Центрально-міська гімназія
 • КЗОШ № 1
 • КЗОШ № 121
 • КЗОШ № 26
 • КЗОШ № 11
 • КЗОШ № 45
 • КЗОШ № 6
 • Криворізький навчально-виховний комплекс № 128
 • КЗОШ № 103

Під час уроків учні дізналися про сутність і роль туризму в сучасних умовах, види туризму залежно від різних класифікаційних ознак і туристичну регіоналізацію світу. Також були розглянуті рейтинги найбільш популярних для подорожей країн (за обсягами міжнародних туристичних прибуттів, за обсягами надходжень від міжнародного туризму, за індексом конкурентоспроможності подорожей і туризму, за ризиками безпеки подорожі тощо).

1
1
2
2
3
3
4
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Міжнародний день гір

11 декабря 2019, 8:22 pm
Категория Новости
There is no translation available.

Міжнародний день гір (International Mountain Day), який відзначається 11 грудня, було встановлено за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН у 2003 році. Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/57/245.

Не дарма кажуть: «Краще гір можуть бути лише гори». Гори заворожують своєю величною красою, чистим гірським повітрям та разючими видами.

Викладачі кафедри туризму та країнознавства вітають усіх шанувальників гір.

Гірський туризм ‒ вид туризму, що полягає в пішому пересуванні групи людей по певному маршруту, прокладеному в гірській місцевості. Хоча в гірському туризмі використовуються елементи скелелазіння при проходженні маршруту, не слід плутати його з альпінізмом. Головна відмінність полягає в тому, що метою альпініста є підйом на вершину певної категорії складності, а метою гірського туриста ‒ проходження маршруту певної категорії складності, який включає декілька перевалів та/або вершин. Складність маршруту визначається в основному складністю (категорійністю) перевалів, що в нього входять. Маршрути гірського туризму пролягають на висотах понад 2500-3000 м над рівнем моря, тому однією зі складностей також є прояв гірської хвороби. 

Гірський туризм ‒ це досить складне навантаження на всі групи м'язів, оскільки легких шляхів гірські туристи не шукають, а перешкоди зустрічаються регулярно. Мало того, що потрібно зуміти подолати перевали, траверси вершин, так ще й зробити радіальні сходження. Однією з особливостей гірського туризму є те, що протяжні перешкоди в ньому не оцінюються. Тому, якщо ви просто переправитеся через гірську річку ‒ це не зарахують.

Найбільш відомими центрами гірського туризму можна назвати Кавказ, Гімалаї, Тибет, Альпи, Памір, Аргентинські Анди. Останнім часом стрімке зростання показує Швейцарія. Навіть самі маленькі містечка, розташовані в Альпах, пропонують чудовий сервіс і можливості. Те ж саме можна сказати і про Непал, який демонструє динамічні темпи розвитку.

В Україні центром гірського туризму є Карпати. Карпати – масштабні та багатогранні. Однієї відпустки точно не вистачить, щоб познайомитися з ними. Але після того, як побував уперше – постійно хочеться повертатися знову і знову!

1
1
13325209_images_1831934673
13325209_images_1831934673
Previous Next Play Pause
1 2
There is no translation available.

Сьогодні, 10 грудня 2019 року, в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського пройшли збори трудового колективу. 

Було розглянуто декілька питань, серед яких було й питання реорганізації нашого університету та приєднання до ДонНУЕТ відокремленого структурного підрозділу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Криворізький економічний інститут, Криворізького коледжу економіки та управління і Українського політехнічного технікуму.

Також відбулося голосування щодо нової назви нашого закладу вищої освіти.

1
1
2
2
3
3
4
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

 

There is no translation available.

Сьогодні, 10 грудня 2019 року, на базі Центральної бібліотеки КЗК «Міська бібліотека для дорослих» відбулася зустріч на тему «EUROFEST 2020: ідеї, пропозиції, проєкти», яка була організована управлінням економіки виконкому Криворізької міської ради. Під час зустрічі обговорювалися пропозиції щодо заходів, які пройдуть 16.05.2020 р. у парку імені Савицького в Інгулецькому районі під час святкування Дня Європи у Кривому Розі.

Із привітальним словом і побажаннями на плідну співпрацю виступив заступник міського голови Полтавець А. А., головувала засіданням в.о. начальника управління економіки виконкому Криворізької міської ради Павлушенко О. В., а модератором виступила керівник програми «Консалтинг та маркетинг» КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Лаже О. В.

Також у цьому заході взяли участь і волонтери нашого міста, серед яких є і студентка нашого університету Семенова Юлія гр. ТРГ-18с.

Упродовж зустрічі було розроблено пʼять проєктів локацій (Туристична зона, Мистецька зона, Дитяча зона, Спортивна зона та Креативний фуд-корт), які можуть бути цікаві для гостей «EUROFEST 2020» різних вікових категорій.

20191210_213006
20191210_213006
20191210_213511
20191210_213511
20191210_213554
20191210_213554
20191210_213629
20191210_213629
20191210_213707
20191210_213707
20191210_213737
20191210_213737
20191210_151900
20191210_151900
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

День благодійності в Україні

8 декабря 2019, 6:15 pm
Категория Новости
There is no translation available.

У другу неділю грудня (08.12.2019 р.) в Україні відзначається День благодійності. Це національне свято, присвячене всім людям, хто займається благодійною діяльністю, був встановлений Указом президента України В. Ющенком № 1220/2007 від 13 грудня 2007 року і відтоді відзначається щороку.

Сенс слова «благодійність» зрозумілий, напевно, кожній людині. Творити благо ‒ тобто, надавати безоплатну допомогу тим, хто її потребує. Благодійність виявляється добровільно в будь-якій прийнятній формі: виконання будь-яких робіт або надання послуг, дарування майна, надання фінансової підтримки.

Благодійністю можуть займатися приватні особи або організації, благодійні фонди.

За повідомленням прес-служби Президента України, День благодійності був встановлений із метою утвердження принципів гуманізму і милосердя, сприяння розвитку благодійної діяльності та на підтримку ініціативи громадських організацій.

Картинки по запросу "день благодійності в україні""

There is no translation available.

«Роль волонтерства у сприянні досягненню цілей у галузі сталого розвитку, яка проявляється в найрізноманітніших і постійно мінливих формах, заслуговує твердої підтримки з боку урядів та інших суб'єктів. У цей Міжнародний день я дякую добровольцям за те, що вони роблять, щоб ніхто не був забутий» ‒ сказав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генеральна Асамблея ООН у 1985 році запропонувала урядам щорічно відзначати 5 грудня Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку. Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/40/212.

Добровольці (а в останні роки все частіше можна почути трансформоване з англійської ‒ волонтери) ‒ це люди, які витрачають свій вільний час на благо суспільства. Сфери діяльності, в яких можна побачити безоплатну роботу добровольців, воістину численні та різноманітні.

Наприклад, такі люди добровільно викликаються допомагати прибирати громадську територію, поширювати плакати або брошури соціальної кампанії, готові безкоштовно проводити екскурсії по рідному місту, бути перекладачами на великих міжнародних спортивних змаганнях. Більш того, добровольці допомагають персоналу в дитячих будинках і будинках престарілих, поспішають на допомогу при ліквідації наслідків стихійних лих.

У Всесвітній декларації добровольців сказано, що вони мають право присвячувати свій талант, час, енергію індивідуальним і колективним акціям, не чекаючи за це винагороди.

Програма добровольців Організації Об'єднаних Націй (ДООН) мобілізує тисячі добровольців по всьому світу, сприяючи встановленню миру і розвитку. ДООН виступає за зміцнення ролі добровольців і тісно працює з партнерами в області включення добровольчої діяльності в програми розвитку. Щорічно понад 6500 добровольців ООН працюють у взаємодії з підрозділами ООН в найскладніших умовах по всьому світу. 12 тисяч добровольців ООН, діючи дистанційно, виконують більше 20 тисяч завдань по лінії UNV Online.

Картинки по запросу "міжнародний день волонтерів""

There is no translation available.

Картинки по запросу "УАЕМ""

 

Для поліпшення підготовки здобувачів вищої освіти і підвищення ефективності їх наукових досліджень, викладачі кафедри економіки та міжнародних економічних відносин ДонНУЕТ активно співпрацюють із УКРАЇНСЬКОЮ АСОЦІАЦІЄЮ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ (УАЕМ).

УАЕМ ‒ це Всеукраїнська громадська організація, заснована у березні 2010 р., яка об’єднує економістів, що цікавляться теорією та практикою організації міжнародних економічних відносин та дослідженнями процесів глобалізації. До її складу входять понад 1000 членів із 8 країн світу.

Метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль, інтелектуальних та матеріальних ресурсів навчальних закладів, наукових установ та суб'єктів господарювання в напрямах підвищення якості підготовки економістів-міжнародників і кваліфікації викладачів відповідних предметів, створення сприятливих умов для організації наукових дискусій і фундаментальних досліджень української економічної науки у сфері міжнародних економічних відносин та глобалізаційних процесів.

Основними завданнями Асоціації є:

 • сприяння розвитку і вдосконаленню системи міжнародних економічних відносин України;
 • сприяння розвитку і вдосконаленню стратегії міжнародної діяльності по забезпеченню місця та ролі України у світогосподарській системі;
 • розробка механізму і сприяння входженню України у світові економічні організації та інтеграційні структури;
 • участь у розробці нормативних актів, документів, перспективних планів і програм розвитку міжнародних відносин;
 • допомога у становленні нових наукових економічних шкіл, удосконаленню наявних науково-методичних розробок тощо;
 • сприяння узагальненню сучасного світового досвіду роботи в галузі міжнародних економічних відносин і світового господарства;
 • створення та ведення банку даних єдиної системи інформації з питань міжнародних економічних відносин і розвитку світового господарства, документації, яка потрібна для діяльності Асоціації та її членів.

Викладачі кафедри економіки та міжнародних економічних відносин беруть участь у конференціях, круглих столах, семінарах, наукових читаннях, які проводить Асоціація, також задіяні в організації та проведенні студентських олімпіад зі світового господарства і МЕВ. У планах викладачів-учасників розміщувати наукові матеріали у часописі Асоціації та Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» і на веб-сторінці Асоціації тощо.

Отже, членство в Асоціації є дуже важливою професійною співпрацею для викладачів кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, оскільки постійний обмін досвідом із провідними фахівцями у сфері міжнародної економіки надає розуміння щодо питання: які компетенції необхідно сьогодні розвивати майбутнім економістам-міжнародникам?

 

There is no translation available.

Історія бухгалтерського обліку налічує майже 6000 років. Облік називали таємницею богів, а цифри і до цього часу – сакральний елемент буття. Батьківщиною бухгалтерського обліку вважається Стародавній Єгипет. Початок сучасному обліку було покладено в Лідії. У письмових джерелах, що збереглися до наших днів, згадується давньогрецький спосіб викреслювання записаної раніше інформації. Так, до прикладу, враховували борги з податків та їх погашення. Завдяки грекам у Стародавньому Римі з’явилися банки і пов’язана з ними термінологія.

Герб бухгалтерського обліку

Картинки по запросу "герб бухгалтерського обліку""

Наука. Сумлінність. Незалежність.

Значення символів: Сонце – освітлення бухгалтерським обліком фінансової діяльності;

Ваги – баланс; Крива Бернуллі – символ того, що облік буде існувати вічно.

Основоположником же бухгалтерського обліку у вигляді, близькому до того, яким ми його звикли бачити, вважається Лука Пачолі (1445‒1509 рр.) – визначний математик з Італії. Тоді ж і з’явився термін «бухгалтер». Із того часу бухгалтерський облік розвивався як наука, а робота бухгалтера набула суспільної ваги.

Сьогодення…

 

Незважаючи на те, що бухгалтери цінують точність понад усе, у питанні, коли відзначається День Бухгалтера, – двоякість. Свято можна починати святкувати офіційно 16 липня, згідно чинного законодавства України, а потім продовжити 10 листопада ‒ в Міжнародний день бухгалтера.

Цікаві факти про бухгалтерський облік:

 • слово «бухгалтер» походить від німецьких слів «Buch» – книга і «Halter» – тримач. Найменування професії дуже точно відображає специфіку роботи бухгалтерів у епоху Середньовіччя, адже в ті часи дані про надходження і витрати матеріальних цінностей та грошових коштів заносилися в спеціальну книгу;
 • статистика стверджує, що 86 % бухгалтерів – жінки;
 • у різних країнах існують національні школи бухобліку;
 • Шерлок Холмс, якого побачили глядачі в першому в світі екранізації відомих творів Дойля, не був професійним актором, а був бухгалтером;
 • відомі люди, чия професія за освітою – бухгалтер: Аллен Карр, Михайло Зощенко, Олександр Вертинський, Елізабет Арден, Герберт Уеллс , Вільям Портер (писав під псевдонімом О. Генрі), Карл Маркс, Генріх Шліманн (відомий тим, що виявив руїни Трої), Френк Робінсон (той самий, що вигадав логотип, мабуть, відомий кожній людині, адже мова йде про напій Coca-Cola);
 • бухгалтери потрапили до списку найбільш високооплачуваних професій у США. За даними Forbes, – рівень заробітків бухгалтера в штатах відповідає 25 місцю в рейтингу найбільш високооплачуваних професій, – із річною заробітною платою ‒ 106,2 тис доларів;
 • помилка бухгалтерії Міністерства освіти штату Нью-Йорк привела до того, що сума, призначена на розвиток міського шкільного транспорту, збільшилася в два рази. Виявилось, що в одному із слів через неувагу бухгалтера з’явилася зайва буква, і бухгалтерська програма не змогла розпізнати її. Ця помилка була виявлена в ході аудиторської перевірки в червні 2006 року, вона привела до того, що на транспорт було витрачено 2,8 мільйонів доларів замість запланованих 1,4 мільйонів доларів.

І ще трохи насамкінець…

Відомий жарт, що «бухгалтер» — це «діагноз». Деякі люди цієї професії настільки вживаються в свій діловий образ, що навіть переносять в’їдливість і «любов» до цифр в особисте життя. У бухгалтерів заведено все робити чітко і правильно, тому що-небудь екстремальне і нове викликає у них страх і дуже насторожує. З часом деякі представники цієї професії перетворюються на страшних зануд. У цьому сенсі є повчальною історією Акакія Акакійовича Башмачкина (героя повісті Н.В. Гоголя «Шинель»), чий світ складався лише із букв і ком.

Отже, гарного, чемного та порядного Вам бухгалтера!

 

There is no translation available.

Суб’єкти господарювання використовують різні форми звітності. В цілому за джерелами інформації звітність підприємства поділяється на бухгалтерську, фінансову, податкову, статистичну та оперативно-технічну. Інформація із вищеперерахованих видів звітності використовується як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами. Однак, для управління ресурсним потенціалом, корпорації потрібна саме внутрішня бухгалтерська звітність, яка має високий рівень деталізації та формується відповідно до різних рівнів управління (вищий, середній, нижчий).

Для вищого рівня управління потрібні узагальнені показники щодо ресурсовикористання, груп ресурсів за станом та рівнем забезпеченості, та загальне значення ресурсного потенціалу корпорації. Проте, на нижчих рівнях управління потрібні деталізовані дані, наприклад, показники матеріальних ресурсів за їх структурними елементами: основні засоби, інші необоротні активи, виробничі запаси, готова продукція і товари, незавершене виробництво тощо. Тому, в першу чергу, потрібно визначити обсяг, зміст, строки подання інформації для користувачів кожного рівня. Важливо розробити систему показників, які залежать від виконавців, за виконання яких вони несуть безпосередню відповідальність.

Чинне законодавство не регулює порядок та інформаційне забезпечення процесу складання внутрішньої звітності, не встановлює стандартні форми, тобто для кожного суб’єкта господарювання вона є індивідуальною.

Отже, нерозробленість облікового забезпечення процесу аналізу ресурсного потенціалу в умовах створення інтегрованої комп’ютерної інформаційної системи корпорації, унеможливлює здійснення контролю за доцільністю та обсягами використання ресурсів, визначення рівня забезпеченості ресурсами та ранжування бізнес-одиниць за рівнем ефективності використання ресурсного потенціалу, викликала необхідність розробки пакету внутрішньої бухгалтерської звітності про ресурсний потенціал корпорації. Вимоги до змісту, порядку розкриття, термінів складання та передачі такої інформації визначені як елементи облікової політики та задекларовані у Положенні про ресурсний потенціал корпорації.

Розроблені форми внутрішньої бухгалтерської звітності про ресурсний потенціал для впровадження в інтегровану КІСК

Форма

Назва

Характеристика

РП-1,

РП-1к

Звіт про матеріальні ресурси бізнес-одиниці (корпорації)

Містить аналітичну інформацію про матеріальні ресурси бізнес-одниці (узагальнену інформацію про відповідний ресурс за всіма учасниками групи)

РП-2, РП-2к

Звіт про нематеріальні ресурси бізнес-одиниці (корпорації)

Містить аналітичну інформацію про нематеріальні ресурси бізнес-одниці (узагальнену інформацію про відповідний ресурс за всіма учасниками групи)

РП-3, РП-3к

Звіт про фінансові ресурси бізнес-одиниці (корпорації)

Містить аналітичну інформацію про фінансові ресурси бізнес-одниці (узагальнену інформацію про відповідний ресурс за всіма учасниками групи)

РП-4, РП-4к

Звіт про трудові ресурси бізнес-одиниці (корпорації)

Містить аналітичну інформацію про трудові ресурси бізнес-одниці (узагальнену інформацію про відповідний ресурс за всіма учасниками групи)

РП-5, РП-5к

Звіт про ресурсний потенціал бізнес-одиниці (корпорації)

Містить інформацію про ресурсний потенціал окремої бізнес-одниці (узагальнену інформацію про ресурсний потенціал всіх учасників групи, тобто корпорації в цілому)

Звіти РП-1, РП-2, РП-3 та РП-4 представляють інформацію за окремою бізнес-одиницею в межах підсистем бухгалтерського обліку інтегрованої комп’ютерної інформаційної системи корпорації («Облік матеріальних ресурсів», «Облік нематеріальних ресурсів», «Облік фінансових ресурсів», «Облік трудових ресурсів»). У свою чергу, розроблені форми внутрішньої звітності РП-1к, РП-2к, РП-3к і РП-4к містять зведену інформацію про окрему складову ресурсного потенціалу всіх учасників об’єднання (корпорації).

Звіт про ресурсний потенціал (РП-5, РП-5к) є узагальнюючим підсумковим документом, який включає інформацію про всі складові ресурсного потенціалу бізнес-одиниці/корпорації. Інформація даного звіту призначена для аналізу забезпеченості ресурсами корпорації та ефективності їх використання.

Бухгалтер

 
There is no translation available.

Останні декілька тижнів відбуваються визначні події для розвитку туристичного бізнесу в Україні. Так, нещодавно Кабінет Міністрів України в доопрацьованому проекті державного бюджету на 2020 рік передбачив 240 млн грн на просування туристичного потенціалу України.

Іншою знаковою подією для вітчизняного туризму стало проведення стратегічного форуму «Конкурентоздатний туристичний сектор України ‒ шлях уперед» (26 листопада 2019 року). Тут була представлена Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку галузі подорожей і туризму в Україні, яка була розроблена за ініціативою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

У розробці Дорожньої карти брали участь експерти із Хорватії. І є впевненість, що це буде яскравий приклад успішного розвитку турбізнесу. Документ було розроблено в рамках ініціативи Європейського Союзу «EU4Business», яка націлена на підтримку малого та середнього бізнесу, і здійснюється за підтримки ЄБРР.

Керівник розвитку малого та середнього бізнесу в Україні ЄБРР Катерина Рігг розповіла, що в Україні з 2016 р працює ініціатива ЄС «EU4business» із підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ). В рамках цієї ініціативи ЄБРР надає допомогу бізнесу за рахунок нефінансових інструментів ‒ консультацій, тренінгів, семінарів. У рамках ініціативи «EU4business» в Україні вже діють 15 Центрів інформаційної підтримки бізнесу, через які й надається консультаційна допомога. ЄБРР вже має досвід роботи з підприємствами, які займаються меблевим бізнесом, текстилем, пошиттям одягу, наданням IT-послуг. А після розробки Дорожньої карти ЄБРР зможе більше уваги приділяти і наданню допомоги туристичній галузі.

Денис Торхов, координатор ЄБРР консультаційних проєктів із розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні, зазначив, що при розробці Дорожньої карти експерти проаналізували існуючі напрямки і продукти в українському туризмі, а також визначали, що можуть для розвитку туризму зробити як урядові структури, так і туристичні організації. Тепер карта представлена на обговорення всіма, хто причетний до туристичної галузі, для того, щоб її можна було відкоригувати і вдосконалити.

Президент національної туристичної організації України Іван Ліптуга зазначив, що розробка такого документа за участю найбільшого міжнародного донора й інвестора України ‒ це прорив для нашої країни, і після доопрацювання Дорожня карта повинна бути імплементована новим урядом і новим парламентом.

Картинки по запросу "дорожня карта в туризмі""

 

День Збройних сил України

6 декабря 2019, 1:16 pm
Категория Новости
There is no translation available.

Картинки по запросу день вооруженных сил украины поздравления

There is no translation available.

У листопаді 2019 року на кафедрі загальноінженерних дисциплін та обладнання відбувся науковий семінар на тему: «Інтенсифікація робочих процесів виробництва харчових продуктів у полі ультразвукових коливань». Керівник семінару д.т.н., професор Хорольський В. П.

Із доповіддю виступив професор Хорольський В. П., який акцентував увагу на необхідності впровадження ультразвукових коливань у процеси виробництва харчової промисловості. Проаналізував проблемні питання в області промислової автоматизації, підкреслив актуальність автоматизації робочих процесів виробництва для досягнення «безлюдних технологій».

Із доповідями виступили:

 1. Студентка групи ГМБ-18М Островчук О. О. з темою «Інтенсифікація робочих процесів виробництва зефіру з використанням цифрових технологій проектування» (науковий керівник проф. Хорольський В.П.).

Студенткою розглянуто виробництво зефіру, досліджено вплив ультразвукових коливань на зефірну масу, рекомендовано модернізувати лінію виробництва з автоматизованою системою управління технологічним процесом.

 1. Студент групи ГМБ-18М Пасєка Р.П. з темою «Інтенсифікація робочих характеристик обладнання для виробництва м’ясних продуктів у полі ультразвукових коливань» (науковий керівник проф. Хорольський В.П.).

Студентом було розглянуто робочі характеристики обладнання для виробництва м’ясних продуктів, запропоновано спосіб виробництва продуктів переробки м’яса шляхом розробки робототехнологічних комплексів із вбудованими ультразвуковими коливаннями.

 

 1. Студент групи ЕМБ-18 Расчехмаров І. В. з темою «Ультразвук як аналізатор моніторингу стану харчової сировини» (науковий керівник доц. Серебреников В. М.)

Студентом обґрунтовано можливості застосування ефектів ультразвуку для коригування властивостей сировини, розглянуто оптимальні параметри ультразвукового впливу на сировину харчового виробництва.

 1. Студент групи ЕМБ-18с Литвиненко А. С. з темою «Інноваційні технології та обладнання заморожених продуктів із тіста і хліба» (науковий керівник проф. Хорольський В. П.).

Студентом розглянуто інноваційні технології виробництва хліба в мініпекарнях на прикладах іноземних виробників. Рекомендовано впровадження і застосування нових перспективних технологій вітчизняним виробникам.

 1. Студент групи ГМБ-18М Пархоменко Р. О. з темою «Дослідження технології та розробка обладнання для гідроструйного різання заморожених харчових продуктів» (науковий керівник проф. Хорольський В. П.).

Студентом було досліджено технологію гідроструйного різання та переваги гідрорізки харчових продуктів серед інших методів різання, зроблено аналіз результатів досліджень.

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause
1 2 3
There is no translation available.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Юнацький Мар’ян Олегович  виступив з експертною думкою у сюжеті «Біткойн – на світло! Що дасть Україні легалізація криптовалюти» у програмі «Ракурс» від криворізької ТРК Рудана.

Говорили про феномен Біткойна, як самої відомої криптовалюти у світі, її капіталізацію та можливе регулювання криптовалютних бірж із боку держав.

Експерт ДонНУЕТ також зазначив, якщо в нашій країні відбудеться законодавче урегулювання криптовалют, яке останнім часом дуже активно обговорюється в НБУ (Національний Банк України), то це наддасть імпульс до підвищення рівня фінансової стійкості нашої банківської системи та зробить нашу країну більш привабливою для потенційних інвесторів.

Посилання на відео-сюжет:

https://www.youtube.com/watch?v=HqsDTx2hMD0&feature=youtu.be

Картинки по запросу криптовалюта

There is no translation available.

Національний банк України останні 2 роки здійснює оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, який має на меті підвищення захищеності національної валюти від підробок, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Так, на першому етапі (2018 р.) були оновлені 20 гривень, зняті з обігу 1, 2, 5 копійок та введені монети номіналом 1 і 2 гривні.

Продовженням цього процесу є введення в обіг банкноти номіналом 1000 гривень (з 25 жовтня 2019 року) та подальше запровадження в обіг монет номіналом 5 та 10 гривень, які поступово замінять паперові банкноти. Водночас буде запроваджено оновлені банкноти номіналом 50 та 200 гривень з удосконаленою системою захисту.

Ключові дати:

 • 20 грудня 2019 року – буде введено в обіг монети номіналом 5 гривень та оновлені банкноти номіналом 50 гривень;
 • 25 лютого 2020 року – в обігу з’являться оновлені банкноти номіналом 200 гривень;
 • у середині 2020 року – в обіг буде введено монети номіналом 10 гривень.

Заміна банкнот номіналами 5 та 10 гривень на монети пояснюється тим, що це дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень.

Тривалість надходження монет в обігу є значно вищою, ніж тривалість життя банкнот дрібних номіналів. Монети перебувають в обігу близько 20-25 років. Натомість банкноти можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу – у середньому один-два роки, тому банкноти потрібно щороку друкувати, обробляти і зберігати. В той же час запровадження нових монет потребує від держави значно менших зусиль та витрат на своє виготовлення.

Картинки по запросу банкноти україни

There is no translation available.

Інтерактивні уроки від кафедри фінансів та банківської справи ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на теми: «Гроші: історія та сучасність» і «Сучасні гроші та елементи їх захисту»

Янковський Валерій Андрійович, асистент кафедри фінансів та банківської справи ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського у листопаді 2019 року для учнів закладів освіти м. Кривий Ріг провів інтерактивні заняття на тему: «Гроші: історія та сучасність» і «Сучасні гроші та елементи їх захисту».

Зазначені заняття були проведені у наступних закладах м. Кривий Ріг:

 • 11.2019 р., Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 65, для учнів 8-А класу.
 • 11.2019 р., Криворізький науково-технічний металургійний ліцей № 16, для учнів 9-А, 9-Б класів та 10 класу;
 • 11.2019 р., Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 70, для учнів 7 класу, 10-11 класів;
 • 11.2019 р., Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді для учнів 11 класу;
 • 11.2019 р., Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26, для учнів 11-А класу;
 • 11.2019 р., Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17, для учнів 10-11класів;
 • 11.2019 р., Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32, для учнів 10-11класів;
 • 11.2019 р., Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 115, для учнів 11 класу.

Під час уроків учні дізналися про властивості, функції та форми грошей, також були розглянуті цікаві історичні факти щодо грошей (історія створення кредитних карток, банкомату). Велика увага була спрямована на ознайомлення із сучасними грошима та механізмами їх користування («Онлайн-банкінг», «Необанкінг») та системи захисту валют із боку центральних банків.

Дякуємо колективу вищезазначених навчальних закладів за співпрацю! До нових зустрічей!

 

2_5427074225154294916
2_5427074225154294916
2_5427207566708966766
2_5427207566708966766
20191206_123149
20191206_123149
IMG_20191206_122826_385
IMG_20191206_122826_385
Previous Next Play Pause
1 2 3 4
There is no translation available.

Студенти та викладачі ДонНУЕТ отримали можливість безкоштовно користуватись статистичною інформацією глобальної платформи бізнес-даних «Statista».

Глобальна платформа бізнес-даних «Statista» дає можливість отримати статистичні дані в усіх сферах світового бізнесу для виконання наукових робіт, статей, проєктів тощо. Статистичні дані у глобальній платформі згруповані за такими напрямами: сільське господарство, хімія та ресурси, будівництво, товари народного споживання, електронна комерція, енергетичні та економічні послуги, фінанси та страхування, фармацевтика, інтернет, ЗМІ та реклама, роздрібна торгівля, послуги, суспільство, спорт і відпочинок, технології та телекомунікації, транспорт і логістика, подорожі й туризм. Також наводиться вся статистика 2019 року включно, що характеризує економічний стан і розвиток країн світу.

Глобальна платформа бізнес-даних «Statista» також дає можливість користуватись прогнозами споживчого та цифрового ринків, ринку мобільного звʼязку, технологій та усіма прогнозами розвитку країн; надається можливість користуватись звітами про роботу корпорацій, розвиток різних галузей по країнах тощо.

Така статистична база має суттєво підвищити якість студентських робіт на Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах наукових робіт.

Бажаємо студентам нових звершень та нових знань!

20191204_200258
20191204_200258
20191204_200323
20191204_200323
20191204_200625
20191204_200625
20191204_200654
20191204_200654
20191204_200221
20191204_200221
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5
There is no translation available.

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ І ВИПУСКНИКИ!!!

КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРОПРИВОД» ПРОПОНУЄ

РОБОТУ В ПЕРІОД ЗИМОВИХ КАНІКУЛ!!!

Можливість роботи за фахом:

ІНЖЕНЕР-ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ‒ 5 ВАКАНСІЙ

Виконання операцій із розробки та виготовлення промислових електроприводів.

ТЕХНІК-ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ‒ 6 ВАКАНСІЙ

Виготовлення промислових електроприводів.

Менеджер ЗЕД ‒ 4 вакансії

Менеджмент продажів у сегменті «b2b». Східна півкуля Землі.

ІНЖЕНЕР-МАРКЕТОЛОГ ‒ 5 ВАКАНСІЙ

Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності. Сегмент «b2b».

МОЖЛИВІСТЬ ПРАКТИКИ МОВ

Англійська, арабська, хінді, урду, іспанська, французька.

РОБОТА НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

Іногороднім гуртожиток / харчування за рахунок компанії.

Пропонуємо пройти тестування та співбесіду!

ДЗВОНИ!

Телефон: +38-093-130-04-90, +38-050-656-03-41

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

м. Запоріжжя

компанія «Електропривод»

Картинки по запросу компанія електропривод

There is no translation available.

«ЯЛИНКА ЯНГОЛІВ» засяє в стінах ДонНУЕТ! ??

Уже вкотре ми закликаємо вас, доннуетівці, не бути байдужими і ще ні разу ви нас не підвели, тож зверніть увагу на наступне:

«ЯЛИНКА ЯНГОЛІВ» – благодійна акція в стінах нашого університету, що проходитиме до 20.12.19 року❄

Мета акції: допомога дітям із дитячих будинків.

У чому її суть? На першому поверсі нашого університету встановлено ялинку, а під нею скриньку, куди кожен бажаючий допомогти зможе покласти щось для дітей. Це можуть бути олівці, іграшки, розмальовки, щось із одягу, навіть шкарпетки... Те, що для вас може бути дрібницею ‒ для когось стане скарбом ??

Кожен у змозі вплинути на цей світ і зробити його трохи кращим. Нехай добро зігріє нас у ці морозні дні! ?

Ваші подарунки 20.12.19 року знайдуть своїх обранців у дитячому інтернаті № 9. Хто бажає ‒ долучайтеся до поїздки!

Похожее изображение

There is no translation available.

Колектив ДонНУЕТ від душі вітає Гудзя Юрія Федоровича, к.е.н., доцента кафедри фінансів та банківської справи із захистом докторської дисертаці! Бажаємо не ставити крапку на досягнутому і сміливо продовжувати підкорювати простори науки й улюбленої діяльності. Також бажаємо неймовірних сил, міцного здоров'я, перемог і справжнього щастя!

Похожее изображение

 

Гудзь Юрій Федорович

There is no translation available.

Колектив Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського вітає в.о. завідувача кафедри економіки та бізнесу – Лохман Наталю Володимирівну, к.е.н., доцента  із блискучим захистом докторської дисертації та бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках! Нехай підґрунтям плідної професійної діяльності буде лише міцне здоров’я та удача, натхненна думка й щирі почуття, підтримка родини та колег!

 Похожее изображение

 

 

There is no translation available.

Студенти та викладачі ДонНУЕТ долучилися до участі у стипендіальній програмі Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA»

Здобувачі вищої освіти навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування ДонНУЕТ під керівництвом викладачів кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування подали заявки на участь у 14-му конкурсі стипендіальній програмі Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA».

Наукові роботи для участі у конку

 

рсному відборі підготували і наші студенти:

 1. Бондаренко Ксенія, студентка групи ПТБД-17, тема роботи: «Аналіз конкурентних позицій вітчизняних виробників на косметичному ринку України», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Карабаза І. А.
 2. Бадіца Антон, студент групи МН-17, тема роботи: «Перспективні напрямки активізації інвестиційної діяльності Дніпропетровського регіону», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Приймак Н.С.
 3. Попозогло Тетяна, студентка групи МН-19м, тема роботи: «Напрями ефективного управління людськими ресурсами держави: екстраполяція досвіду провідних країн світу», науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Приймак Н.С.

Нагадаємо, що стипендіальна програма «Завтра.UA» була започаткована у 2006 році Фондом Віктора Пінчука з метою сприяння формуванню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти країни, яка стане генератором майбутніх змін. Перше нагородження переможців відбулося у січні 2007 року.

З періоду започаткування, участь у даній стипендіальній програмі, прийнято більше 2600 осіб обдарованої студентської молоді.

Окрім стипендіальної підтримки, переможці конкурсу отримують можливості для безперервного навчання та самовдосконалення через участь у Форумах молодих лідерів, публічних лекціях провідних світових фахівців різних сфер науки та бізнесу, літніх таборах тощо.

Фонд Віктора Пінчука за час існування стипендіальної програми забезпечив підтримку та реалізацію понад 160 проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем суспільства та молоді.

Програма «Завтра.UA» встановила партнерство із 94 провідними університетами України.

Студенти ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського ставали двічі стипендіатами програми: в 2011 році (Лукяненко Д.) та у 2013 році (Воловик О.). Маємо надію поповнити у 2020 році число стипендіатів даної програми учасниками цього конкурсного відбору!!!

Фонд Пинчука открывает конкурс стипендиальной программы "Завтра.UA" - фото

ROS_2281
ROS_2281
Previous Next Play Pause
1

Мистецтво фотографії та туризм!

2 декабря 2019, 6:57 pm
Категория Новости
There is no translation available.

Студенти і викладачі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в листопаді 2019 року мали змогу спілкуватися з людьми, які «закохані» у Кривий Ріг, в красу промислових краєвидів, які мистецьки передають їх красу у своїх фото. Олександр Водолазький – фотограф, очільник Спільноти творчих фотографів Криворіжжя був нашим гостем. Змістом життя Олександра стало фотомистецтво!!!

Він 44 роки пропрацював машиністом тепловоза, а нині очолює спілку творчих фотографів. Завдяки мистецтву довів собі існування Бога, проте всі релігії вважає створеними штучно. Упевнений, що фото ‒ це наука, проте переконаний, що деякі його знімки подаровані небом. Його життя побудоване на контрастах, немов художнє фото, яке дало йому справжню свободу.

Із давніх-давен людина намагалась зобразити якимось чином кращі моменти свого життя. Це намагання привело до того, що на світі з’явилося таке мистецтво як фотографія. Впродовж довгого часу, відтоді як було зроблено першу фотографію, це заняття стало улюбленим для мільйонів людей.

Уміння фотографувати – це не тільки процес, який приносить задоволення фотографу, але попри все, ви завжди можете надати можливість помилуватися своїми досягненнями, показати їх іншим людям, провести аналіз своєї роботи та виявити допущені помилки.

Можна з упевненістю сказати, що фотографія – це справжнє мистецтво, яке має свої тонкощі та секрети. Її сміливо можна поставити поряд із такими видами мистецтва, як музика та живопис. Відчуття композиції у фотографа – це як у музиканта слух, він або є, або його доведеться розвинути шляхом невтомної повсякденної праці. 

Олександр Водолазький – автор фото календаря «Переселенці. Історії успіху». Дуже символічно, що зустріч відбувається у вищому навчальному закладі, який теж переїхав до нашого міста з Донецька.

Сьогодні можна визнати Олександра Водолазького носієм бренду Кривого Рогу, індустріального міста з цікавими краєвидами, бренду, який буде унікальним, упізнаваним і успішним… Під час зустрічі та спілкування з фотографом всі присутні зрозуміли, що саме фото може стати унікальною пропозицією для внутрішнього і зовнішнього туриста. Результатом діяльності фотографів є якісний туристичний продукт.

Одним із методів просування

20191127_185351
20191127_185351
20191127_190024
20191127_190024
20191125120030
20191125120030
20191125122349
20191125122349
20191125123837
20191125123837
20191125123902
20191125123902
20191125130049
20191125130049
20191125131056
20191125131056
20191125133049
20191125133049
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

такого продукту в сучасному інформаційному просторі є творчі зустрічі, спілкування з потенційними споживачами туристичних послуг.

Сьогодні туристам важлива емоція, а емоцію можна створити навіть якщо в регіоні немає архітектурних пам’яток. Важливо подолати стереотип промислової місцевості, що вдається під час зйомок міського простору.

Кривий Ріг позиціонує себе як місто, яке теж може вразити туриста.

There is no translation available.

Сьогодні туризм виступає однією з високодохідних галузей господарювання, яка в сучасних умовах глобалізації безперервно та динамічно розвивається, сприяючи вирішенню цілого комплексу життєво важливих соціально-економічних проблем. Туризм – одна з небагатьох галузей, яка розвивається швидкими темпами. Не є виключенням і місто Кривий Ріг.

Нещодавно відбулася зустріч студентів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського з представниками туристичного клубу «Командор». Налагодження партнерських стосунків представників туристичних організацій міста з майбутніми фахівцями у сфері туризму є важливою складовою дослідження туристського потенціалу територій, організаційних засад та особливостей функціонування туристичних кластерів, підвищенні ефективності їх діяльності.

На зустрічі були присутні інструктори клубу: Березовський Анатолій Анатолійович, доктор геологічних наук, професор, декан факультету геології мінералогії Криворізького національного університету; Коцюруба Валерій Віталійович, орнітолог, доцент кафедри біології Криворізького державного педагогічного університету; Водолазький Олександр, фотограф Товариства Творчих фотографів Кривбасу; керівник туристичного клубу Командор екскурсовод і гід ВАГ Григорій Курочкін.

Пріоритетним напрямом діяльності Клубу «Командор» є науковий туризм, який передбачає участь у реальних наукових проектах і експедиціях. На сьогодні пріоритетними напрямами роботи клубу є: орнітологія – розроблено і проведено 17 екскурсій-тренінгів у різноманітних локаціях в рамках експедиції «Птахи України» та при підтримці «Криворізького відділення Товариства охорони та вивчення птахів».

Під час проведення орнітологічних екскурсій-тренінгів учасники спостерігають за птахами та іншими тваринами в одному з об’єктів Криворіжжя. Мальовничі ландшафти, дотик до давнього минулого Криворіжжя, цікаві спостереження чекають на учасників екскурсій. У ході спостережень можуть бути відмічені крижень, водяна курочка, фазан, сапсан, вухата сова, припутень, крук, грак, сорока, сіра ворона, сойка, кропивник (волове очко), співочий та чорні дрозди, сива жовна, сирійський дятел, довгохвоста та вусата синиці, велика та блакитна синиці, польовий горобець, зеленяк, щиглик, коноплянка, костогриз та інші види птахів. Для шанувальників фотографії – мальовничі ландшафти, рідкісні кадри рослин і тварин, пам’ятки криворізької старовини.

Палеонтологія – розроблена екскурсія-тренінг «Палеоген півдня Кривбасу» під керівництвом професора Березовського А. А.

Мінералогія – в рамках експедиції «Мінеральні пігменти Кривбасу» підготовлені дві наукові екскурсії з відбором проб мінералів, підготовки мінеральних барвників.

Керівник туристичного клубу «Командор» Григорій Курочкін упевнений, що криворіжцям надзвичайно цікавим буде науковий туризм. Ми повністю погоджуємося з ним!!!

20191125120009
20191125120009
20191125120059
20191125120059
20191125120110
20191125120110
20191125122259
20191125122259
20191125122316
20191125122316
20191125122349
20191125122349
20191125123902
20191125123902
20191125133645
20191125133645
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

Black Friday по-українськи!

2 декабря 2019, 6:20 pm
Категория Новости
There is no translation available.

Black Friday давно стала національною розвагою американців: магазини звільняють склади перед Новим роком, а покупці змітають буквально все. Гаджети, одяг, взуття, іграшки, прикраси і сотні інших товарів чекатимуть нас на прилавках онлайн-магазинів зі знижками до 90 %.

Цього року Чорній п'ятниці виповнюється 50 років. Значить, ювілейні знижки будуть ще приємніші, ніж зазвичай!

Засновником Чорної п'ятниці (за багато років до її появи) вважається Френк Вулворт (1852‒1919). Саме він у кінці XIX століття придумав розпродажі. У місті Ланкастер (штат Пенсильванія) неговіркий хлопець із глибинки влаштувався помічником продавця у невелику крамницю, де дуже страждав через те, що не міг підвищувати ціни. В ті часи в магазинах не було цінників, і продавці хитромудрими розмовами повинні були з'ясувати платоспроможність своїх клієнтів і тільки тоді призначати ціни. Бідолаха Вулворт дуже страждав із-за цього обов'язку й одного разу, коли головний продавець був відсутній, наважився на відчайдушний крок.

Френк розмістив на прилавок увесь сезонний товар і поставив поруч табличку «Все по п'ять центів». Це і був перший розпродаж! На хвилі комерційного успіху Френк Вулворт створив найбільшу роздрібну мережу початку ХХ століття. Магазини Woolworth працюють і сьогодні у світі.

У цей же час вираз «Black Friday» стали вживати поліцейські з Філадельфії, шоковані нереальними пробками, які щорічно траплялися в п'ятницю після Дня дяки.(24 листопада).

І, врешті-решт, є ще одна версія, згідно якої цей день називається Чорною п'ятницею, тому що в американському бухгалтерському обліку збитки відзначаються червоним кольором, а прибутки ‒ чорним. Можете самі здогадатися, що п'ятниця після Дня подяки ‒ один із найприбутковіших періодів у році.

Чорна п'ятниця в Україні з'явилася не так давно й одразу ж завоювала велику популярність. Чорна п'ятниця в Україні розпочалася 28.11.2019 року ‒ це чудова можливість:

‒ оновити свій гардероб;

‒ придбати сучасну техніку;

‒ запастися подарунками на свята.

Щоб не втрачати час, слід підготуватися до участі в популярному розпродажі Black Friday:

 • заздалегідь вивчіть асортимент потрібних товарів;
 • складіть список покупок, пронумеруйте їх;
 • здійсніть покупку яко
  1541690439-8135
  1541690439-8135
  Previous Next Play Pause
  1
  мога раніше, адже часто існує ліміт на кількість найцікавіших акційних пропозицій товару.

Чорну п'ятницю недаремно чекають цілий рік. Адже це прекрасна можливість придбати новорічні подарунки!

There is no translation available.

Моделювання системи бухгалтерського обліку корпорації потребує переосмислення її теорії та методології відповідно до запитів користувачів облікової інформації для прийняття дієвих управлінських рішень. Методологія бухгалтерського обліку передбачає визначення концепції бухгалтерського обліку, що дозволить сформувати систему поглядів, понять, які є базою при побудові обліково-аналітичного забезпечення діяльності корпорації в цілому та учасників об’єднання зокрема. Це сприяє розробці єдиних внутрішніх стандартів для організації системи управління; складанні фінансової звітності підприємств учасників та корпорації для зовнішніх користувачів та внутрішньої оперативної – для управлінського персоналу з метою прийняття ефективних та дієвих рішень; гармонізації роботи обліково-аналітичних працівників для порівнянності сформованих даних, що є інформаційною базою для інших підсистем управління.

Формування концепції бухгалтерського обліку потребує:

– визначення принципів організації та ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності;

– визначення складових організації бухгалтерського обліку через вибір форми організації, форми ведення та розробки облікової політики;

– формування методики ведення бухгалтерського обліку через визначення елементів методики (документування та інвентаризація, оцінка та калькулювання, рахунки та подвійний запис, баланс та звітність).

Щодо системи аналізу, так база даних для проведення аналізу ресурсного потенціалу корпорації повинна акумулювати інформацію щодо всіх напрямів діяльності як корпорації в цілому, так і окремих бізнес-одиниць, оскільки аналітичні дослідження здійснюються в цілому по корпорації та у розрізі окремих бізнес-одиниць як її структурних підрозділів в частині оцінки забезпеченості корпорації основними видами ресурсів та ефективності їх використання.

Побудова інтегрованої КІСК потребує врахування особливостей організації та методики ведення бухгалтерського обліку та здійснення аналізу, оскільки кожен учасник об’єднання є окремою бізнес одиницею, що має власну КСБО з відповідними підсистемами обліку, яка входить до складу КСБО Правління корпорацією.

Основною проблемою корпоративного управління є узгодження інтересів управлінського персоналу та акціонерів (інвесторів), які зацікавлені в отриманні прибутку та в зростанні його величини в короткостроковій перспективі для отримання дивідендів. Управлінський персонал, в свою чергу, спрямовує господарську діяльність на довгострокову перспективу, що передбачає підвищення прибутковості корпорації в майбутньому. Також існують інші групи користувачів, які вимагають представлення та інтерпретацію обліковою інформацію в певному вигляді для визначених цілей.

Це вимагає від системи бухгалтерського обліку вибір техніки обліку та методів обліку об’єктів таким чином, щоб представити інформацію відповідно до запитів користувачів, так проф. М. М. Шигун представила можливу кількість варіативних форм за П(С)БО відповідно до складових облікової політики (табл. 1).

Таблиця 1

Зведені дані по варіативних складових облікової системи

Складові облікової системи

Кількість варіативних форм за П(С)БО

1

2

Моделі організації бухгалтерського обліку

20736

Форми організації обліку

4

Форми ведення обліку

6

Форми первинних документів (типові, нетипові)

2

Облікові регістри (типові, нетипові)

2

План рахунків (типовий, спрощений, робочий)

3

Калькуляції (нормативні, планові, фактичні)

3

Інвентаризація (суцільна, вибіркова, комплексна, часткова)

4

Типи звітності (фінансова, податкова, статистична, управлінська, соціальна, екологічна)

6

Моделі методики ведення бухгалтерського обліку

311 040

Методи оцінки вартості активів та зобов’язань:

 

Методи амортизації основних засобів

6

Методи амортизації інших необоротних матеріальних активів

2

Методи амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів

2

Методи амортизації нематеріальних активів

6

Методи оцінки запасів при їх вибутті

5

Методи оцінки запасів на дату балансу

2

Методи визначення резерву сумнівних боргів

2

Методи оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг

3

Методи оцінки ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом

3

Методи оцінки активів або зобов’язань в операціях пов’язаних сторін

4

Методи визначення справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції за відсутності активного ринку

3

Із таблиці 1 можна побачити значну кількість варіативності складових облікової системи у розрізі моделей організації бухгалтерського обліку та моделей методики бухгалтерського обліку. Це дозволяє нівелювати та інтерпретувати облікові дані відповідно до вимог запитів суб’єктів управління через використання альтернативних варіантів дозволених на законодавчому рівні. Тому для забезпечення ефективного функціонування корпорації та задоволення інтересів всіх користувачів обліково-аналітичної інформації необхідно скомпонувати такі складові системи бухгалтерського обліку, що будуть відповідати досягненню єдиної стратегії розвитку корпорації.

Визначені та розкриті особливості діяльності корпорації як форми об’єднання підприємств дозволять побудувати ефективну систему управління в умовах створення інтегрованої КІСК з врахуванням сучасних реалій суспільного розвитку економічних систем.

ves_uchet_buh_8
ves_uchet_buh_8
Previous Next Play Pause
1

«ДЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ» У ШКОЛІ № 115

30 ноября 2019, 7:44 pm
Категория Новости
There is no translation available.

У рамках подальшого підтримання інтересу школярів до здобуття вищої економічної освіти, у форматі «День Університету» нещодавно відбулася зустріч учнів 11 класу загальноосвітньої середньої школи № 115 з науково-педагогічними працівниками кафедри обліку та аудиту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Причому викладачі завітали безпосередньо до учнів, аби в стінах їхнього рідного навчального закладу розповісти про вигоди здобуття вищої освіти у престижному університеті, й тим самим примусити їх замислитись про своє подальше професійне майбутнє. Задля цього в.о. завідувача кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент Марина Шендригоренко та к.е.н., доцент Любов Шевченко провели лекційне заняття на тему: «Білл Гейтс починав з обліку».

Учні з цікавістю ознайомилися з біографією Вільяма Генрі Гейтса III  ‒ американського бізнесмена, інвестора, філантропа і засновника корпорації Microsoft, співголови Фонду Білла і Мелінди Гейтс. Старшокласники також дізналися про нинішню структуру корпорації Microsoft, про історію її створення, а також про діючий порядок організації обліку господарських операцій у компанії. На зустрічі зі школярами було наголошено, що принцип роботи, якого повсякчас дотримуються керівники успішних компаній, корпорацій та концернів ‒ це забезпечення ефективної системи бухгалтерського обліку результатів діяльності. При цьому мінімальні витрати мають приносити компанії максимальні доходи.

Зазначалося, що нині бухгалтер ‒ це одна із найбільш поширених професій у світі. Водночас головний бухгалтер ‒ це друга людина після керівника з прийняття усіх управлінських рішень, що стосуються фінансово-господарської діяльності компанії, оскільки саме він разом із керівником ставить свій підпис на всіх фінансових документах. А це не тільки відповідальність, а й значний авторитет як серед підлеглих, так і колег.

Лектори на практичних прикладах підтвердили, що зараз багато керівників солідних та відомих фірм зацікавлені у підготовці бухгалтерського персоналу, тому не економлять на навчанні висококваліфікованих бухгалтерів навіть за рахунок коштів фірми. А знання ‒ це специфічна субстанція, яка не може бути відокремлена від людини. Тому, якщо людина має бажання вчитися, отримані нові знання завжди залишаться з нею, де б вона не працювала.

В.о. завідувача кафедри обліку та аудиту М. Шендригоренко наголосила, що в роботі бухгалтерів є безліч плюсів. Зокрема:

 1. Авторитет у колективі та серед колег.
 2. Порівняно висока оплата праці.
 3. Можливість підвищувати кваліфікацію та заробляти набутими знаннями і навичками.
 4. Стабільність.
 5. Можливість працювати на себе.

Усвідомлюючи значущість цієї вкрай важливої професії, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського надає можливість майбутнім абітурієнтам ознайомитися з її перевагами як шляхом проведення подібних зустрічей чи «Днів відкритих дверей» в університеті, так і постійним інформуванням на своєму офіційному сайті http://donnuet.edu.ua/.

У результаті проведеної зустрічі старшокласники 115-ї школи отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання, а також чіткий напрям у своєму профорієнтаційному виборі.

До нових зустрічей!

IMG-40bf5ee0c790df0645ff032f6a2ec42b-V
IMG-40bf5ee0c790df0645ff032f6a2ec42b-V
thumbnail_IMG-77f36d99bc69a86e446bbd9013c94f9e-V
thumbnail_IMG-77f36d99bc69a86e446bbd9013c94f9e-V
Previous Next Play Pause
1 2
There is no translation available.

Сьогодні, 29 листопада 2019 рок,у в НТУ «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро) пройшла студентська науково-практична конференція «Європейські мови-2019: інновації і розвиток».

У конференції взяли участь і студенти Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Герасименко Дар’я (гр. ЕК-18) виступила із доповіддю «ANALYSIS OF COMPLEX APPLICATION OF TRANSLATION TRANSFORMATIONS IN THE UKRAINIAN LANGUAGE TRANSITION PROCESS OF STEFAN ZWEIG’S NOVEL «LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN» (німецька мова); секція «Філологічні дослідження». Науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін Удовіченко Г. М.

Міценко Віталій (гр. МЕВ-19) виступив із доповіддю «WAYS TO ENRICH THE VOCABULARY OF THE ENGLISH LANGUAGE AT THE EXPENSE OF NEOLOGISMS» (англійська мова); секція «Філологічні дослідження». Науковий керівник – к.п.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін Удовіченко Г. М.

Одним із членів журі студентської науково-практичної конференції «Європейські мови-2019: інновації і розвиток» була завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.п.н., доцент Остапенко С. А.

Наші студенти отримали дипломи як найкращі молоді дослідники в галузі філологічних досліджень.

Вітаємо наших молодих науковців!

1
1
2
2
3
3
4
4
20191129_223547
20191129_223547
20191129_223630
20191129_223630
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
There is no translation available.

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад сьогодні, 29 листопада 2019 року, відвідала Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг).

В актовій залі ДонНУЕТ пройшла прес-конференція, на якій були присутні Міністр освіти і науки України Ганна Новосад, заступник міністра Єгор Стадний і голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій у Верховній Раді України IX скликання Сергій Бабак, а також представники всіх закладів вищої освіти нашого міста. Кожен присутній міг задати своє питання й отримати моментальну відповідь. Власне студентів турбували питання бюджетних місць ЗВО, можливість складання ЗНО з іноземної мови при вступі у магістратуру в місті й закладі навчання (м. Кривий Ріг), а не у м. Дніпро, про стипендії тощо.

У свою чергу Ганна Новосад сказала: «Зараз вища освіта переживає певний період «інфляції», тому що є певний «перекіс», у звʼязку із великою кількістю випускників шкіл, які обирають вищу освіту. Тому ми плануємо працювати іншими інструментами». І запитала студентів, чому вони обрали саме вищу освіту, а не заклади професійно-технічної освіти, які дають набагато більше можливостей працевлаштування та відповідну заробітну платню.

Міністр розказала про фінансування і потенційні зміни економічної моделі, які можуть продукувати до покращення ситуації в цілому після завершення навчання у закладах вищої освіти.

Єгор Стадний та Сергій Бабак говорили про попит спеціальностей серед студентів і ринок праці, який диктує свої правила, про мотивацію вступу до ЗВО та перспективи працевлаштування.

Зустріч пройшла в теплій та дружній атмосфері, а найголовніше – ПРОДУКТИВНО!

1
1
2
2
3
3
4
4