Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

доцент, к.е.н.

Дисципліни: Стратегічне управління (Стратегічний менеджмент), Менеджмент, Управління персоналом


Детальніше...

Барабанова Валентина Віталіївна

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

доцент, к.е.н.

Дисципліни: Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу, Маркетингове ціноутворення, Маркетингові дослідження, Маркетинг підприємства, Маркетинг послуг


Детальніше...

Бондаревська Олена Михайлівна

Старший викладач

 

Дисципліни: іноземна мова, практикум з іноземної мови, друга іноземна мова


Детальніше...

Бочарова Юлія Геннадіївна

Директор навчально-наукового інституту економіки та підприємництва,

доцент, к.е.н.

Дисципліни: Фундаментальний аналіз, Міжнародна виробнича кооперація, Діагностика ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі, Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, Міжнародні стратегії економічного розвитку


Детальніше...

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

к.е.н.

Дисципліни: Управління якістю, Бренд-менеджмент, Маркетинг відносин, Інфраструктура ринку


Детальніше...

Волошина Світлана Василівна

Завідувач кафедри економіки

доцент, к.е.н. 

Дисципліни: Економічний аналіз, Бізнес-планування, Управління бізнес-процесами, економіка торговельного підприємства, Ціноутворення і цінова політика, Моделювання економічних рішень


Детальніше...

Горяйнова Юлія Артурівна

Доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

доцент, к.е.н.

Дисципліни: Харчова хімія, Хімія, Поглиблене вивчення харчової хімії, Методи контролю в галузі


Детальніше...

Доцент кафедри фінансів та банківської справи

к.е.н.

Дисципліни: Фінанси підприємств, Фінанси корпорацій, Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, Ринок фінансових послуг


Детальніше...

доцент кафедри іноземної філології та перекладу, українознавства, гуманітарних та правових дисциплін, к.п.н.

Дисципліни: наукова українська мова, ділова українська мова, академічне письмо, риторика


Детальніше...

Асистент кафедри економіки

Дисципліни: Економічний аналіз, Комерційна діяльність, Ціноутворення та цінова політика, Моделювання економічних рішень


Детальніше...

Карабаза Ірина Анатоліївна

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

доцент, к.е.н.

Дисципліни: Маркетинг, Реклама у системі маркетингу, Електронний маркетинг, Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства


Детальніше...

Квітка Тетяна Володимирівна

Старший викладач кафедри вищої математики та інформаційних систем

Дисципліни: Вища математика, Статистика, Соціально-економічна статистика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Інформатика та інформаційні технології


Детальніше...

Асистент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

Дисципліни: Технологія продукції ресторанного господарства, Поглиблене вивчення технології в ресторанному господарстві, Організація ресторанного господарства, Організація готельного господарства, Барна справа та організація роботи сомельє


Детальніше...

доцент кафедри економіки та бізнесу

к.е.н., доцент

Дисципліни: Міжнародні фінанси, Місцеві фінанси, Центральний банк і грошово-кредитна політика, Фінанси страхових організацій


Детальніше...

Кожухова Тетяна Валеріївна

Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв`язків та розвитку, завідувач кафедри обліку та аудиту

доцент, д.е.н.

Дисципліни: Облік зовнішньоекономічної діяльності, Облік у зарубіжних країнах, Організація обліку, Міжнародні фінанси, Сталий розвиток


Детальніше...

Асистент кафедри фінансів та банківської справи

Дисципліни: Податкова система, Бюджетна система, Бюджетний менеджмент, Інвестування


Детальніше...

Асистент кафедри вищої математики та інформаційних систем

Дисципліни: Вища математика, Теорія ймовірностей, Інформатика та інформаційні технології


Детальніше...

Асистент кафедри підприємництва і торгівлі

Дисципліни: Економіка підприємства, Економіка і фінанси підприємства, Планування і контроль на підприємстві, Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків


Детальніше...

Асистент кафедри підприємництва і торгівлі

Дисципліни: Управління якістю, Економіка і фінанси готельного і ресторанного підприємства, Економіка біржової торгівлі, Безпечність товарів, Економіка підприємства


Детальніше...

Старший викладач кафедри економіки

к.е.н.

Дисципліни: Фінанси, Міжнародні фінанси, Економіка підприємства, Фінанси підприємств, Економічний аналіз


Детальніше...