VІIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ "ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ"

There is no translation available.

УДК 338.242:005

Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 травня 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – 467 с.

 

Рекомендуються науково-педагогічним працівникам і здобувачам вищої освіти, практикам. 

 

pdf Матеріали конференції (3.81 MB)