Креативні складові сучасної історичної ситуації

There is no translation available.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Креативні складові сучасної історичної ситуації
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
  0118U006406
Пріоритетний напрям досліджень Наукові дослідження з найбільш важливих проблем суспільних та гуманітарних наук
Керівник дослідження Ніколенко Ксенія Вікторівна, канд.філос.наук
Терміни виконання 2018 - 2020 рр.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

Виявлення та обґрунтування теоретико-методологічних засад і науково-практичних особливостей щодо аналізу та розвитку креативних складових в сучасній історичній ситуації

Заключний звіт