«Формування інфраструктури конкурентних переваг України: концептуальні засади та стратегічні моделі (на прикладі Донецького економічного регіону)»

There is no translation available.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

«Формування інфраструктури конкурентних переваг України: концептуальні засади та стратегічні моделі (на прикладі Донецького економічного регіону)»

Найменування дослідження Формування інфраструктури конкурентних переваг України: концептуальні засади та стратегічні моделі (на прикладі Донецького економічного регіону)
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
  0119U100824
Пріоритетний напрям досліджень

Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу

Керівник дослідження Горіна Ганна Олександрівна, д.е.н., доцент
Терміни виконання 2019-2021
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Організація – замовник

Міністерство освіти і науки України

Мета роботи

Розробка теоретико-методологічного базису формування і розвитку інфраструктури конкурентних переваг України (наприкладі Донецького економічного регіону), у т.ч. концептуальних основ і стратегічних моделей

Заключний звіт