Версия для печати

Інноваційний розвиток підприємств в умовах постіндустріальної трансформації економіки

There is no translation available.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Інноваційний розвиток підприємств в умовах постіндустріальної трансформації економіки
Тип дослідження Прикладне дослідження
  0118U006409
Пріоритетний напрям досліджень Соціально-економічні науки, розвиток підприємств, інноваційна діяльність
Керівник дослідження Лохман Наталя Володимирівна, канд.екон.наук, доцент
Терміни виконання 2018 - 2020 рр.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра економіки та бізнесу

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

Обґрунтування методології та розробка науково-методологічних підходів до формування механізмів активізації інноваційного розвитку на всіх рівнях організації економічної системи

Заключний звіт