Версия для печати

Стратегічне управління змінами на підприємстві в умовах нестабільного зовнішнього середовища

There is no translation available.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Стратегічне управління змінами на підприємстві в умовах нестабільного зовнішнього середовища
Тип дослідження Прикладне дослідження
  0118U100488
Пріоритетний напрям досліджень Інше (вирішення питань забезпечення ефективного стратегічного управління змінами підприємств
Керівник дослідження Приймак Наталія Сергіївна, к.е.н., доцент
Терміни виконання 2018 - 2020 рр.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

Обґрунтування  теоретико-методологічних  засад  і  науково-практичних  рекомендацій  щодо  управління  змінами  для забезпечення ефективного стратегічного управління підприємствами в динамічних умовах ринку

Заключний звіт