Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону

There is no translation available.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону
Тип дослідження Прикладні дослідження і розробки
  0118U100276
Пріоритетний напрям досліджень Інше (Вирішення питань забезпечення інноваційного розвитку окремих регіонів)
Керівник дослідження Іванова Наталя Сергіївна, д.е.н., доцент
Терміни виконання 2018 - 2020 рр.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

Обґрунтування теоретико-методологічних засад і науково-практичних рекомендацій щодо формування та реалізації ефективного механізму антикризового менеджменту для забезпечення економічного розвитку регіонів в умовах децентралізації управління.

Заключний звіт