Управління розвитком інноваційних систем в умовах глобалізації та інформаційного прогресу

There is no translation available.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Управління розвитком інноваційних систем в умовах глобалізації та інформаційного прогресу
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
  0119U101889
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Бочарова Юлія Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент
Терміни виконання 2019 - 2021 рр.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

дослідження сутності, напрямів та особливостей управління розвитком інноваційних систем в умовах глобалізації та інформаційного прогресу

Заключний звіт