О Университете

О Университете (10)

Подкатегории

Сертифікація енергоефективності

Сертифікація енергоефективності (3)

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського проводить підвищення кваліфікації та професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

 

 

Просмотр материалов ...

Положення

28 августа 2017, 1:00 pm Автор
Категория О Университете
There is no translation available.

  pdf Перелік положень (313 KB)

№ п\п Шифр Положення
1 01.02 - 01 - 2017   pdf про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників (1.38 MB)
2 02 - 01 - 2016   pdf про Краматорський коледж (779 KB)
3 02 - 02 - 2016   pdf про Маріупольський коледж (511 KB)
4 02 - 04 - 2017   pdf про стипендіальне забезпечення,матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти (1.46 MB)
5 02.01 - 01 - 2016   pdf про організацію освітнього процесу (1.65 MB)
6 02.01 - 05 - 2018   pdf про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі (1.09 MB)
7 02.01 - 06 - 2018   pdf про екзаменаційну комісію (7.42 MB)
8 02.01 - 07 - 2018   pdf про організацію та проведення підсумкового контролю знань (904 KB)
9 02.01 - 09 - 2016   pdf про самостійну роботу (1.20 MB)
10 02.01 - 11 - 2016   pdf про індивідуальний навчальний план зво (1.50 MB)
11 02.01 - 16 - 2016   pdf про організацію навчання за індивідуальним графіком (1015 KB)
12 02.01 - 17 - 2017   pdf про апеляцію результатів підсумкового контролю (1.01 MB)
13 02.02 - 05 - 2016   pdf про академічний та загальний рейтинг зво (1.37 MB)
14 02.02 - 07 - 2016   pdf про кваліфікаційну роботу зво (1.24 MB)
15 02.02 - 08 - 2016   pdf про організацію виконання та захисту курсових робіт (1.44 MB)
16 02.02 - 10 - 2017   pdf про запобігання та виявлення академічного плагіату (985 KB)
17 04 - 03 - 2016   pdf про прийом та організацію навчання іноземних громадян (1.40 MB)
18 04.01 - 01 - 2015   pdf про академічну мобільність (21.98 MB)
19 04.04 - 01 - 2016   pdf про надання платних освітніх та інших послуг (1.09 MB)
20 05.01 - 01 - 2015   pdf про Раду з питань протидії корупції (1.09 MB)
21 05.01 - 03 - 2016   pdf про конференцію трудового колективу (1.16 MB)
22 05.02 - 01 - 2016   pdf про практичну підготовку студентів (1.41 MB)
23 05.02 - 02 - 2016   pdf про опитування студентів стосовно якості навчальної діяльності (1.30 MB)
24 06.02 - 01 - 2016   pdf про ректорат (1007 KB)
25 06.07 - 01 - 2016   pdf про Раду з якості (1.03 MB)
26 06.07 - 02 - 2016   pdf про систему забезпечення якості освітньої діяльності (1.01 MB)

Менеджмент якості

21 августа 2017, 12:52 pm Автор
Категория О Университете
There is no translation available.

Національна доктрина розвитку освіти одним з пріоритетів вбачає постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу з метою розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

ДонНУЕТ постійно удосконалює внутрішні процеси забезпечення якості освітньої діяльності і невпинно формує цілісну систему менеджменту якості.

У ДонНУЕТ розроблено та впроваджено систему управління якістю у сферах надання освітніх послуг та науково-дослідної діяльності. Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 органом сертифікації систем менеджменту DQS (акр. DAkkS)  (реєстраційний номер сертифікату 31400257 QM15, дійсний з 06.07.2018 р. до 05.07.2021 р., дата сертифікації 06.07.2018 р.).

848x0 towidth 90 1 848x0 toWidth 90 848x0 towidth 90 2 848x0 toWidth 90 848x0 towidth 90 3

 

Документальне забезпечення системи менеджменту якості ДонНУЕТ охоплює 25 стандартів, 115 положень, а також Статут ДонНУЕТ,  Колективний договір, Стратегію розвитку ДонНУЕТ на 2017-2020 рр., Антикорупційну програму, Кодекс етики та гідності, 3 стратегії розвитку навчально-наукових інститутів, 10 стратегій розвитку кафедр.

  pdf Політика в сфері якості (149 KB)

  pdf Положення про Раду з якості (2.52 MB)

  pdf Організаційна структура системи менеджменту якості ДонНУЕТ (66 KB)

Общественная приемная

17 августа 2017, 12:33 pm Автор
Категория О Университете

Общественная приемная

График  личного приема граждан


Должность, Фамилия, Имя, Отчество

Адрес

День прриема

Часы приема

И.о. ректора
Чернега Оксана Богдановна

ул. Трамвайна,16

Понедельник

с 09.00 по 11.00

Первый проректор
Маловичко Светлана Викторовна

вул. Трамвайна,16

Вторник

с 09.00 по 12.00

Главный бухгалтер
Арутюнова Тереза Андреевна

вул. Трамвайна,16

Вторник

с 14.00 по 17.00

Начальник отдела кадров
Суслова Лариса Витальевна

ул. Трамвайна,16

Среда

с 14.00 по 17.00

Ведущий Юрисконсульт
Емельянова Анна Геннадиевна

ул. Трамвайна,16

Четверг

с 09.30 по 12.30

Відповідно до Статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надання публічної інформації ДонНУЕТ здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію можна здійснити запит шляхом заповнення відповідної форми запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити:

  • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити на отримання публічної інформації надсилати за адресою: 50005 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16 або електронною поштою: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского (ДонНУЭТ)

Высшее образовательное учреждение Украины с 95-летней историей, которое своей образовательной и научной деятельностью создало предпосылки для развития национальной экономики Украины, подготовило более 150 тыс. специалистов в сфере экономики и торговли. ВУЗ был и остается мощным исследовательским и просветительским центром.
Инициаторами основных нововведений в деятельности университета, главной движущей силой развития, лидерами в науке и образовании были ректоры университета, среди которых первый ректор Птуха М.В., затем академик Вобла К., проф. Руденко П.Т., Минкевич С.А., Иванчихин А.Д., Байрачний А.А., Фесенко Ф.Д., Филиппов В.Н., Сорока И.В.

Согласно решению ГАК от 7 июля 1998 (протокол №15) университет аккредитован в целом по статусу высшего учебного заведения четвертого уровня. В 2008 году, в связи с плановой аккредитации, университет подтвердил этот статус (сертификат серия РД-IV № 056307 от 11.11.2009 г. Сертификат восстановлен: серия РД-IV № 0572886 от 15.12.2014 г.).

Указом Президента Украины № 169/2007 от 03.03.2007 г.. Университету присвоен статус национального.

Более 150 0000 выпускников

25 образовательных программ

5 учебно-научных институтов

2 колледжа

17 научно-исследовательских лабораторий

10 специальностей, по которым осуществляется подготовка в аспирантуре

Университет является подписантом Великой Болонской хартии университетов, членом Европейской ассоциации университетов, Ассоциации экономических университетов Южной и Восточной Европы и региона Черного моря, и других международных организаций.

Университет сотрудничает с более чем 50 партнерами из Великобритании, Германии, Португалии, Франции, Бельгии, Швеции, Польши, Латвии, Литвы, Болгарии, Чехии, Словакии, Румынии и других стран мира.

Университет является постоянным партнером в совместных проектах в рамках международных грантовых программ Европейского Союза, Британского Совета, двусторонних научных и исследовательских проектах, грантах частных фондов.

Университет активно реализует долгосрочные и краткосрочные программы международной академической мобильности, стажировки и практики за рубежом для студентов.

Подготовка специалистов осуществляется по специальностям / образовательными программам

Шифр ​​отрасли знаний

Название области знаний

Код специальности

Название специальности

Лицензированный объем

Подготовка бакалавров

 

05

Социальные и поведенческие науки

051

Экономика

320

 

07

Управления и администрирования

071

Учет и налогообложение

225

 

072

Финансы, банковское дело и страхование

225

 

073

Менеджмент

290

 

075

Маркетинг

150

 

076

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

300

 

13

Механическая инженерия

133

Отраслевое машиностроение

Энергетическое машиностроение

150

 

14

Электрическая инженерия

142

Энергетическое машиностроение

50

 

18

Производство и технологии

181

Пищевые технологии

225

 

24

Сфера обслуживания

 

241

Гостинично-ресторанное дело

150

 

242

Туризм

125

 

29

Международные отношения

292

Международные экономические отношения

90

Подготовка магистров

 

05

Социальные и поведенческие науки

051

Экономика

115

 

056

Международные экономические отношения

65

 

07

Управления и администрирования

071

Учет и налогообложение

75

 

072

Финансы, банковское дело и страхование

100

 

073

Менеджмент

105

 

075

Маркетинг

75

 

076

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

170

 

13

Механическая инженерия

133

Отраслевое машиностроение

55

 

18

Производство и технологии

181

Пищевые технологии

75

 

24

Сфера обслуживания

241

Гостинично-ресторанное дело

35

 

242

Туризм

50

 

28

Публичное управление и администрирование

281

Публичное управление и администрирование

35

 

29

Международные отношения

292

Международные экономические отношения

90

Страницы истории Донецкого национального университета экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского является одним из старейших ведущих высших учебных заведений Украины, преемником Киевского кооперативного института им. М. И. Тугана-Барановского и Харьковского института советской торговли.
С 1 января 1920 года начинается отсчет времени истории ДонНУЭТ. В этот день по инициативе Центрально-Украинского кооперативного комитета в Киеве был создан Кооперативный институт имени профессора М. Тугана-Барановского. Учебное заведение было создано за счет совместных институтов Украины. В различных документах того времени он упоминается как Киевский кооперативный институт им. Профессора М. Тугана-Барановского, Высший кооперативный институт им. Профессора М. Тугана-Барановского, Украинский кооперативный институт им. Профессора М. Тугана-Барановского.

MB

МихаилTуган-Барановский(1865-1919)

Михаил Туган-Барановский - ученый и экономист с мировой славой, педагог, государственный деятель и общественный деятель Украины и России. Он родился 8 (20) января 1865 года в селе Солоне (Соляныковка) в Купянском уезде Харьковской области. Он получил среднее образование во Второй Московской гимназии, продолжил его в Первой Киевской гимназии и закончил во второй Харьковской гимназии. В 1888 году окончил физико-математический факультет Харьковского университета. Почти одновременно с учебой на физико-математическом факультете он сдавал экзамены на юридическом факультете досрочно. Михаил Туган-Барановский продолжил свое образование в Санкт-Петербурге, а затем в Англии. Он выбрал политическую экономику как сферу своей деятельности. В 1890 году была опубликована его первая статья «Учение о предельной полезности». В 1894 году он опубликовал свою работу «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на жизнь людей», за что в том же году он был удостоен степени магистра в Московском университете.

mb1

Университет присоединился к Имперской свободной экономической ассоциации. В 1898 году он опубликовал свою работу «Русский завод в прошлом и настоящем», которую он защитил как докторскую диссертацию в том же году в Московском университете. В 1899 году из-за его политической ненадежности он был отстранен от обучения. В 1901-1905 годах Михаил Туган-Барановский жил в Полтавской области и участвовал в общественной жизни, особенно в Полтавском районном совете. В 1905 году он вернулся к преподавательской деятельности и работал в Санкт-Петербургском университете, в Санкт-Петербургском политехническом институте, Народном университете Шанявского в Москве.
Осенью 1917 года М. Туган-Барановский вернулся в Украину. В 1917-1918 годах он был Генеральным секретарем (министром) финансов в составе Центральной Рады, Главой Центрального кооперативного комитета Украины и Украинским научным обществом экономистов. С осени 1918 года М. Туган-Барановский был одним из основателей Национальной академии наук Украины, учредителем и руководителем социально-экономического отдела: впервые он составил социально-экономическую программу своей деятельности. В системе Академии он основал Институт экономической конъюнктуры, Институт демографии, факультет экономики Украины. Он инициировал создание Кооперативного института (на основе курсов высшего кооперативного инструктора, которые действовали при Центральном кооперативном украинском комитете с осени 1917 года) и разработал свою концепцию.
В 1919 году М. Туган-Барановский в составе дипломатической делегации Украины (украинской правительственной делегации Украинской Народной Республики) отправился во Францию ​​на мирную конференцию. Он скончался 21 января 1919 года в поезде Киев-Одесса (около Одессы) по пути в Париж, в результате сердечного приступа.
Самые известные работы - «Обзор современной истории политической экономии и социализма». (1903), «Теоретические основы марксизма» (1905), «Основы политической экономии», (1909), «Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов "(1914)," Теория социального распределения "(1913)," «Социальные основы сотрудничества» (1916), «Бумажные деньги и металл» (1917).
Основные работы М. Туган-Барановского были переведены на английский, итальянский, немецкий, французский, японский языки.

mb2

Ключевые события в истории Донецкого национального университета экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского
1920 – В Киеве открылся Украинский кооперативный институт имени профессора М. И. Туган-Барановского.
1921 – Киевский кооперативный институт им. Профессора М. И. Тугана-Барановского вступил в Киевский институт народного хозяйства, на его базе был создан кооперативный и пищевой факультет.
1922 – от Киевского института народного хозяйства отделен продовольственно-кооперативный факультет (бывший Кооперативный институт им. проф. М. И. Туган-Барановского) и организован Киевский высший кооперативный техникум
1926 – Киевский кооперативный техникум преобразован в Кооперативный институт им. В.Я. Чубаря
1930 – на базе факультета потребительской кооперации Кооперативного института им. В.Я. Чубаря организован Киевский институт потребительской кооперации.

mb4

Дом на улице Нероновича в Киеве,
в котором с 1923 года находилось Киевское высшее кооперативное училище,
а с 1926 года - Киевский кооперативный институт им. В.Я. Чубаря

1934 – Киевский институт потребительской кооперации переведен в город Харьков; в результате его слияния с Харьковским планово-экономическим институтом организован Всеукраинский институт потребительской кооперации.
1936 – в состав Всеукраинского института потребительской кооперации входит Украинский институт государственной торговли; организован Украинский институт советской торговли.  
1940 – институт меняет название на Харьковский институт советской торговли.
1959 – Студенты Всесоюзного заочного института советской торговли, проживающие в Украинской ССР, были переведены в Харьковский институт советской торговли. Наряду со студенческим корпусом филиалы Всесоюзного заочного института советской торговли, расположенные в Киеве, Львове, Одессе, а также учебные центры поддержки, расположенные в Симферополе, Сталино, Харьков, перешли на баланс Харьковского института советской торговли.

mb5

Дом на площади Тевелиева в Харькове,
в котором с 1936 года находился Украинский институт советской торговли
а с 1940 года - Харьковский институт советской торговли

1959 – Харьковский институт советской торговли был перенесен в город Сталино и переименован в Сталинистский институт советской торговли.
1961 – В связи с переименованием Сталино в Донецк институт был назван Донецким институтом советской торговли.   
1992 – Название было изменено на Донецкий коммерческий институт.  
1997 – Название было изменено на Донецкий государственный коммерческий институт.
1998 – Донецкий государственный коммерческий институт получил четвертый уровень аккредитации и статус университета: Донецкий государственный университет экономики и торговли.
2000 – Донецкому государственному университету экономики и торговли присвоено (восстановлено) имя Михаила Ивановича Туган-Барановского: Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М.И.Туган-Барановского.
2007 – Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М.И.Туган-Барановского получил статус национального университета: Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Тугана-Барановского.

mb6

Дом на улице Щорса в Донецке, котором с 1960 года находились Сталинский институт советской торговли, Донецкий институт советской торговли, Донецкий государственный коммерческий институт, Донецкий государственный университет экономики и торговли, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского (главное здание)

01

2014
Принимая во внимание сложную социально-политическую ситуацию на востоке Украины и продолжение вооруженного конфликта в городе Донецке, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан Украины и обеспечить конституционные права каждого на безопасные условия труда (в том числе обучение) постановлением Министерства образования и науки Украины №1178 от 17 октября 2014 года "Об организации учебного процесса" в Донецком национальном университете экономики и торговли им. М. Тугана-Барановского c 3 ноября 2014 года до окончания вооруженного конфликта на территории города Донецка Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Тугана-Барановского осуществляет свою образовательную деятельность (в соответствии с существующей лицензией на образовательную деятельность и сертификаты аккредитации) в г. Кривой Рог, Днепропетровской области.

mb8