Валентин Поставнічев

Валентин Поставнічев

There is no translation available.

УДК (330.5+502.131.1):004.773.7

 

Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. – 485с.

 

Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і наукових установ, аспірантів, студентів, практичних працівників і широкий читальний зал.

 

  pdf Матеріали конференції. (5.44 MB)

There is no translation available.

pdf БАКАЛАВР НА ОСНОВІ ПЗСО ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ (265 KB)

pdf БАКАЛАВР НА ОСНОВІ ПЗСО ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (265 KB)

Результати фаховаго вступного випробування для здобуття ступення бакалавр на основі ОКР "Молодший спеціаліст" ( заочна форма навчання):

pdf 051 з ф н (173 KB)

pdf 071 з ф н (136 KB)

pdf 072 з ф н (179 KB)

pdf 073 з ф н (160 KB)

pdf 075 з ф н (156 KB)

pdf 076 з ф н (199 KB)

pdf 133 з ф н (162 KB)

pdf 142 з ф н (158 KB)

pdf 181 з ф н (204 KB)

pdf 241 з ф н (163 KB)

pdf 242 з ф н (162 KB)

Рейтингові списки вступників для здобуття ступення бакалавр на основі ОКР "Молодший спеціаліст" ( заочна форма навчання):

pdf 051 з ф н (171 KB)

pdf 071 з ф н (117 KB)

pdf 072 з ф н (124 KB)

pdf 073 з ф н (160 KB)

pdf 075 з ф н (156 KB)

pdf 076 з ф н (197 KB)

pdf 133 з ф н (161 KB)

pdf 142 з ф н (158 KB)

pdf 181 з ф н (201 KB)

pdf 241 з ф н (164 KB)

pdf 242 з ф н (162 KB)

Списки рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету для здобуття ОС Бакалавр на основі ПСЗО:

pdf 051 днев бюдж (188 KB)

pdf 071 бюдж днев (193 KB)

pdf 072 днев бюдж (192 KB)

pdf 072 бюдж заоч (190 KB)

pdf 073 днев бюдж (189 KB)

pdf 075 днев бюдж (188 KB)

pdf 076 днев бюдж (193 KB)

pdf 133 днев бюдж (191 KB)

pdf 142 днев бюдж (190 KB)

pdf 181 днев бюдж (192 KB)

pdf 241 днев бюдж (187 KB)

Списки рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету для здобуття ОС Бакалавр на основі ОКР Молодший Спеціаліст:

pdf 051 д ф н (347 KB)

pdf 071 д ф н (326 KB)

pdf 072 д ф н (346 KB)

pdf 073 д ф н (330 KB)

pdf 076 д ф н (340 KB)

pdf 133 д ф н (339 KB)

pdf 142 д ф н (339 KB)

pdf 181 д ф н (345 KB)

pdf 241 д ф н (329 KB)

Списки рекомендованих до зарахування осіб на здобуття ступеня Магістр:

pdf 051 Економіка денна форма навчання (63 KB)

pdf 071 Облік і оподаткування денна форма навчання (70 KB)

pdf 071 Облік і оподаткування заочна форма навчання (66 KB)

pdf 072 Фінанси, банківська справа та страхування денна форма навчання (70 KB)

pdf 072 Фінанси, банківська справа та страхування заочна форма навчання (66 KB)

pdf 073 Менеджмент денна форма навчання (68 KB)

pdf 073 Менеджмент заочна форма навчання (65 KB)

pdf 075 Маркетинг денна форма навчання (64 KB)

pdf 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денна форма навчання (72 KB)

pdf 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність заочна форма навчання (70 KB)

pdf 133 Галузеве машинобудування денна форма навчання (71 KB)

pdf 133 Галузеве машинобудування заочна форма навчання (64 KB)

pdf 181 Харчові технології денна форма навчання (69 KB)

pdf 181 Харчові технології заочна форма навчання (64 KB)

pdf 241 Готельно ресторанна справа денна форма навчання (64 KB)

pdf 242 Туризм денна форма навчання (63 KB)

pdf 281 Публічне управління та адміністрування денна форма навчання (63 KB)

pdf 292 Міжнародні економічні відносини денна форма навчання (63 KB)

Списки рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ОС Бакалавр на основі ПСЗО:

Денна форма

pdf 051 д ф н контракт (117 KB)

pdf 071 д ф н контракт (121 KB)

pdf 072 д ф н контракт (123 KB)

pdf 073 д ф н контракт (125 KB)

pdf 075 д ф н контракт (126 KB)

pdf 076 д ф н контракт (125 KB)

pdf 181 д ф н контракт (124 KB)

pdf 241 д ф н контракт (133 KB)

pdf 242 д ф н контракт (246 KB)

pdf 292 д ф н контракт (240 KB)

Заочна форма

pdf 051 з ф н контракт (222 KB)

pdf 071 з ф н контракт (116 KB)

pdf 072 з ф н контракт (119 KB)

pdf 073 з ф н контракт (231 KB)

pdf 075 з ф н контракт (224 KB)

pdf 076 з ф н контракт (231 KB)

pdf 181 з ф н контракт (116 KB)

pdf 241 з ф н контракт (231 KB)

pdf 242 з ф н контракт (231 KB)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ГОСТИННОСТІ

Списки рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету для здобуття ОС Бакалавр на основі ПСЗО:

pdf 241 днев бюдж Мариуполь (122 KB)

pdf 076 заоч бюдж Мариуполь (118 KB)

pdf 076 днев бюдж Мариуполь (124 KB)

Списки рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних для здобуття ОС Бакалавр на основі ПСЗО:

pdf 076 днев контр Мариуполь (119 KB)

pdf 241 днев контр Мариуполь (115 KB)

pdf 241 заоч контр Мариуполь (115 KB)

 

Списки результатів на основі ОКР "Молодший спеціаліст":

pdf 051 Економіка (171 KB)

pdf 071 Облік і оподаткування (156 KB)

pdf 072 Фінанси, банківська справа та страхування (173 KB)

pdf 073 Менеджмент (156 KB)

pdf 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (166 KB)

pdf 133 Галузеве машинобудування (112 KB)

pdf 142 Енергетичне машинобудування (164 KB)

pdf 181 Харчові технології (168 KB)

pdf 241 Готельно ресторанна справа (155 KB)

pdf 242 Туризм (158 KB)

Списки результатів ступінь Магістр:

Фахове вступне випробування

pdf 051 Економіка дн (51 KB)

pdf 071 Облік і оподаткування дн (64 KB)

pdf 071 облік і оподаткування зч (55 KB)

pdf 072 Фінанси, банківська справа та страхування дн (63 KB)

pdf 072 фінанси, банківська справа та страхування зч (56 KB)

pdf 073 Менеджмент дн (56 KB)

pdf 073 Менеджмент зч (54 KB)

pdf 075 Маркетинг дн (50 KB)

pdf 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність дн (59 KB)

pdf 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність зч (57 KB)

pdf 133 Галузеве машинобудування дн (58 KB)

pdf 133 Галузеве машинобудування зч (51 KB)

pdf 181 Харчові технології дн (63 KB)

pdf 181 Харчові технології зч (53 KB)

pdf 241 Готельно ресторанна справа дн (51 KB)

pdf 242 Туризм дн (49 KB)

pdf 281 Публічне управління та адміністрування дн (57 KB)

pdf 292 Міжнародні економічні відносини дн (50 KB)

Іноземна мова

pdf 071 Облік і оподаткування дн (62 KB)

pdf 071 Облік і оподаткування зч (55 KB)

pdf 072 Фінанси, банківська справа та страхування дн (63 KB)

pdf 072 Фінанси, банківська справа та страхування зч (55 KB)

pdf 073 Менеджмент дн (56 KB)

pdf 073 Менеджмент зч (54 KB)

pdf 075 Маркетинг дн (50 KB)

pdf 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність дн (59 KB)

pdf 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зч (57 KB)

pdf 133 Галузеве машинобудування дн (58 KB)

pdf 133 Галузеве машинобудування зч (51 KB)

pdf 181 Харчові технології дн (57 KB)

pdf 181 Харчові технології зч (53 KB)

pdf 281 Публічне управління та адміністрування дн (56 KB)

 

 

https://vstup.osvita.ua/r5/135/

http://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education-base=40&region=12&university-name=135

Магістерські іспити

30 мая 2018, 1:31 pm
There is no translation available.

До уваги вступників до магістратури за спеціальностями:

051 Економіка, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 292 Міжнародні економічні відносини!

There is no translation available.

Додаткове вступне випробування в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського  проводитиметься 29 травня 218 року об 11 годині за Image таким розкладом (1.50 MB)

 

pdf Розклад фахових вступних випробувань для випускників технікумів та бакалавріату (983 KB)

pdf Розклад іспитів для осіб, які мають право складати вступні іспити у ЗВО (810 KB)

З програмою додаткового вступного випробування можна ознайомитись за посиланням: http://www.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/prohramy-vstupnykh-ispytiv/prohramy-mahistry/1481-filosofiia-dodatkovyi-ispyt/file

 

Програми вступних іспитів

25 апреля 2018, 11:13 pm
There is no translation available.

 

ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНІВ:

Ступінь "БАКАЛАВР" (на основі ПЗСО)

Програми вступних випробувань для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2018 році:

Програми співбесід для вступу на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2018 році:

Ступінь "БАКАЛАВР" зі скороченим строком навчання (для випускників коледжів/технікумів)

Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста:

Ступінь "МАГІСТР"

Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра:

 

Ступінь "Доктор філософії"

 

Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії:

 

pdf 051 Економіка (1.25 MB)

pdf 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (1.09 MB)

pdf Українська мова (912 KB)

pdf Англійська мова (1.44 MB)


 

  pdf Програма вступного тестового випробування з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра (348 KB)

  pdf Програма до додаткового вступного випробування з філософії для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) (454 KB)

Приймальна комісія

26 марта 2018, 4:37 pm
There is no translation available.

Приймальна комісія Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі – Приймальна комісія) – робочий орган університету, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для організації прийому вступників.

Приймальна комісія ДонНУЕТ працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до:

До складу Приймальної комісії входять:

 • Голова Приймальної комісії – ректор Університету;
 • заступник голови Приймальної комісії – перший проректор Університету;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;
 • уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • члени Приймальної комісії (директори інститутів, керівники структурних підрозділів);
 • представники органів студентського самоврядування.

У складі Приймальної комісії діють:

 • Комісія з організації вступу на ступінь бакалавра на основі ПЗСО;
 • Комісія з організації вступу на ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста;
 • Комісія з організації вступу на ступінь магістра;
 • Апеляційна комісія;
 • Комісія з питань поновлення та переведення студентів;
 • Освітній центр "Донбас - Україна";
 • Консультаційні центри для вступників в містах Кривий Ріг, Краматорськ, Маріуполь.

Офіс приймальної комісії розташовано в ауд. 310 за адресою м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, буд. 16.

НОРМАТИВНА БАЗА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Усі питання, пов'язані з прийомом до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та на офіційному веб-сайті університету, як правило, в день прийняття.

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Розклад роботи ПК

Приймальна комісія Університету працює цілорічно щодня з 9.00 до 17.00, крім суботи та неділі,
з 12.30 по 13.30 – обідня перерва.

На час проведення вступної кампанії діє особливий порядок роботи:

Період/Дата

Дні тижня

Робочий час

з 12.07.2018 р. по 30.08.2018 р.

понеділок – п’ятниця

9.00-17.00*

субота

9.00-13.00*

неділя

вихідний

20.07.2018 р.,

25.07.2018 р.,

26.07.2018 р.,

06.08.2018 р.

-

9.00-18.00*

* Примітка: 12.30-13.30 – обідня перерва.

Контаки Прийманої комісії

м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, б. 16, к. 310.

  +38 (056) 409 - 77 - 90

  +38 (068) 222 - 60 - 54
  +38 (063) 046 - 22 - 47
  +38 (099) 001 - 20 - 84

  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Увага! Ми знайшли Ваш Power Bank

26 марта 2018, 3:18 pm
There is no translation available.

portativnoe zaryadnoe ustroystvo xiaomi mi power bank 20000 mah yddyp01 belyy 3

Хто загубив Power Bank?

Інформаційний лист - ВСТУП 2018

22 марта 2018, 1:42 am
There is no translation available.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

Один із найстаріших вищих навчальних закладів України

– заснований у 1920 році –

проводить у 2018 році прийом на навчання для здобуття вищої освіти за ступенем БАКАЛАВРА на денну та заочну форми навчання

на основі повної загальної середньої освіти за такими спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 142 Енергетичне машинобудування
 • 181 Харчові технології
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм
 • 292 Міжнародні економічні відносини

 

  pdf завантажити Інформаційний лист - ВСТУП 2018 (826 KB)

 

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Форма навчання

Прийом документів на основі

Вступні випробування на основі

Рейтинговий список

на основі

Виконання вимог до зарахування на основі

Зарахування

на основі

ПЗСО

МС

ПЗСО

МС

ПЗСО

МС

ПЗСО

МС

ПЗСО

МС

ДЕННА

12.07 -26.07.

2018 р.*

12.07 -

26.07.

2018 р.

21.07-

26.07.

2018 р.**

25.07 -

31.07. 2018 р.

не пізніше 01.08.

2018 р.

02.08. 2018 р.

до 18 00

год. 06.08. 2018 р.

до 18 00

год. 07.08. 2018 р.

не пізніше 1200  год. 07.08.

2018 р.

08.08. 2018 р.

ЗАОЧНА

19.07 -

19.08.

2018 р.

20.08 -

23.08.

2018 р.

27.08. 2018 р.

до 18 00

год. 30.08. 2018 р.

31.18.

2018 р.

 

Примітка: ПЗСО – повна загальна середня освіта; МС – молодший спеціаліст.

*   вступники, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів в ДонНУЕТ – до 20.07.2018 р.

** вступники, які проходять співбесіду – 21.07-23.07.2018 р.

СТРОК НАВЧАННЯ (до ступеня бакалавра):

- на основі  ПЗСО – денна форма навчання – 4 роки;   заочна форма – 4,5 роки,

- на основі  МС – 3 роки (денна та заочна форми навчання).

 

При вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО вступники подають заяви тільки в електронній формі (крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі) шляхом заповнення у режимі он-лайн електронної форми на сайті за адресою:       ez.osvitavsim.org.ua.

 Під час подання заяви електронній формі знадобляться наступна інформація та документи:

 • адреса електронної пошти: необхідно завчасно зробити поштову скриньку або використати вже існуючу;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО;
 • серія та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до атестата, обчислений за 12-бальною шкалою;
 • сканована копія (фотокопія) додатка до атестата;
 • сканована копія (фотокопія) кольорової фотокартки розміром 3х4 см.

Копії бажано зробити завчасно за допомогою якісних сканерів. Більш детально ознайомитися із порядком подання заяви в електронній формі можна у Додатку 5 до Правил прийому до ДонНУЕТ.

Вступники можуть подати до 7 заяв на місця державного замовлення

не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв для участі в конкурсі на місця за

кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

(при подачі заяви в паперовій формі або при виконанні вимог до зарахування - див. розділ 6 Правил прийому)

 • дві копії документа, що посвідчує особу;
 • дві копії довідки про одержання ідентифікаційного номера;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копія сертифіката (сертифікатів) ЗНО - для вступників на основі ПЗСО;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються!

Оригінали документів ВСТУПНИК ПОДАЄ ОСОБИСТО лише один раз при виборі місця навчання

(при виконанні вимог до зарахування).

У 2018 р. приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання

2016, 2017 та 2018 років,

крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.

Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів ЗНО 2018 року.

   Для конкурсного відбору осіб, які на основі ПЗСО вступають на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних іспитів) (див. таблиці), середнього бала додатка до документа про повну загальну середню освіту, балів за успішне закінчення підготовчих курсів та за участь в олімпіадах ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, з урахуванням вагових коефіцієнтів, передбачених Правилами прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.


 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

ДОДАТКОВІ БАЛИ МОЖНА ОТРИМАТИ:

ДонНУЕТ організовує та проводить підготовчі курси до складання ЗНО з конкурсних предметів за успішне закінчення яких, можна отримати до 10 додаткових балів до конкурсного бала при вступі.

Університет запрошує учнів до участі в березні-травні 2018 р. в олімпіадах з наступних навчальних предметів: українська мова та література, математика, іноземна мова, хімія, фізика. Учасникам олімпіад ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського для професійної орієнтації вступників на основі ПЗСО нараховуються додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в обсязі до 20 балів.

 

За інформацією з питань підготовчих курсів та участі в олімпіадах  можна звертатися до Приймальної комісії за телефоном +38 (068) 222-60-54.

Всі вступники, які подають заяви до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, автоматично отримують до 8 додаткових балів

(за рахунок регіонального коефіцієнту, що дорівнює 1,04)

Додаткові бали – шанс отримати місце за державним замовленням 


 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ,

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (випускників технікумів/коледжів) та вступають для здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном навчання

Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються на навчання на перший курс і зараховуються за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, або на спеціальності 133 Галузеве машинобудування, 142 Енергетичне машинобудування, 181 «Харчові технології».

При вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста вступники складають фахове випробування зі спеціальності (у письмовій формі за тестовими технологіями).

Програми фахових випробувань будуть оприлюднені на веб-сайті університету та в приймальній комісії за три місяці до початку прийому документів.

Конкурсний відбір даної категорії вступників здійснюється за сумою балів, отриманих на фаховому вступному випробуванні в ДонНУЕТ  імені Михайла Туган-Барановського.

До участі в конкурсі, за всіма спеціальностями допускаються вступники, які на іспиті з фахових дисциплін отримали не нижче 140 балів.

Чекаємо Вас за адресою:

Україна, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16., к. 310

тел.: +38 (056) 409-77-90, +38 (068) 222-60-54, +38 (063) 046-22-47, +38 (099) 001-20-84.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.      www.donnuet.edu.ua

 

Дуальна освіта в ДонНУЕТ

22 марта 2018, 1:19 am
There is no translation available.

ДонНУЕТ пропонує абітурієнтам сучасний вид освіти -

Дуальну освіту або «Sandwich education»

Це вид освіти, при якій поєднується навчання осіб в Університеті з навчанням на робочих

місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.

Це поєднання навчання та роботи.

«SANDWICH EDUCATION» =

ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ (6-8 місяців)

+

ВИРОБНИЧЕ СТАЖУВАННЯ/

ПРАКТИКА ЗА КОРДОНОМ (4 - 6 місяців)

Переваги Sandwich Education:

- застосування теоретичних знань на практиці

- отримання трудового досвіду

- отримання заробітної плати (від 400 до 1000 доларів щомісяця)

- налагодження професійних контактів

- отримання рекомендаційного листа від роботодавця та/або сертифікату

- підвищення рівня володіння іноземною мовою

Університет:

- укладає договір стажування студента з закордонною компанією

- надає повну інформацію про умови стажування (витрати, які база стажування покриває за свій рахунок, умови проживання та харчування, терміни виплати заробітної плати, тривалість робочого дня тощо)

- здійснює допомогу з формування пакету документів, необхідних для оформлення віз студентів для виїзду за кордон на стажуванн

Курси підготовки до ЗНО

20 марта 2018, 11:10 pm
There is no translation available.

ДонНУЕТ оголошує прийом слухачів на підготовчі курси до складання ЗНО.

Підготовчі курси проводяться з наступних конкурсних предметів:

 • українська мова та література,
 • математика,
 • іноземна мова,
 • хімія,
 • фізика.

При успішному закінченні підготовчих курсів можна отримати

до 10 додаткових балів до конкурсного бала при вступі на спеціальності:

133   Галузеве машинобудування

142   Енергетичне машинобудування

181   Харчові технології

Додаткові бали – шанс отримати місце за державним замовленням

Заняття розпочинаються кожного місяця по мірі комплектації груп

 

За інформацією з питань підготовчих курсів можна звертатися до

Приймальної комісії за телефоном +38 (068) 222-60-54.

Порядок

pdf обчислення бала за успішне закінчення підготовчих курсів  ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (257 KB)

 

Освітній центр "Донбас - Україна"

20 марта 2018, 11:04 pm
There is no translation available.

Основна задача освітнього центру "Донбас - Україна" - сприяння вступникам, які проживають на території проведення антитерористичної операції або в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, у вступі на навчання до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.

СПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗ ЗНО

Покрокова інструкція: як здобути атестат

Інформація для жителів Донбасу і Криму від Міністерства освіти і науки України

На базі центру вступники із зони АТО можуть:

 • пройти річне оцінювання і державну підсумкову атестацію,
 • отримати атестат,
 • подати документи для здобуття вищої освіти на конкурсній основі за результатами вступних випробувань,
 • скласти іспити та вступити до ДонНУЕТ.

Згідно з новим механізмом ці абітурієнти можуть вступати тільки до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, а також до інших ВНЗ Донецької та Луганської областей або до переміщених вузів, які знаходяться у Києві, Вінниці, Дніпрі, Сумах, Харкові.

Допомогою ОЦ "Донбас - Україна" можуть скористатися три категорії вступників:

 • абітурієнти, ЯКІ НЕ МАЮТЬ УКРАЇНСЬКОГО АТЕСТАТУ та не складали ЗНО. Такі вступники проходять державну підсумкову атестацію за спрощеною процедурою на базі ОЦ «Донбас-Україна» та отримують відповідну довідку. У довідці за всіма предметами, що є в переліку, вказується «атестовано», а за державну підсумкову атестацію виставляється дві оцінки – з предметів «Українська мова» та «Історія України». Середній бал атестату розраховується як середнє арифметичне цих двох оцінок.
  Довідка про успішне проходження річного оцінювання і ДПА є підставою для допуску абітурієнта до вступних випробувань у ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, та подальшого зарахування до університету.
 • абітурієнти, які мають документ про освіту державного зразка (атестат), але не складали ЗНО. В такому разі вступ відбувається за вступними випробуваннями, що зазначені у правилах прийому до ДонНУЕТ.
 • абітурієнти, які мають український атестат та відповідні сертифікати ЗНО. Вони можуть вступати до будь-якого навчального закладу України. В тому числі, незалежно від того, на який бал абітурієнт з Донбасу здав ЗНО, за ним зберігається право вступати за pdf спрощеною процедурою (763 KB) .

Порядок прийому осіб із зони АТО

pdf Правила прийому до ДонНУЕТ осіб із зони АТО (375 KB)

Бланк декларації

Освітній центр «Донбас-Україна» розміщено за адресою м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, б.16, ауд. 232.
Уповноваженою школою Освітнього центру є - ЗОШ І-ІІІ ступенів № 109 (м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Ярослава Мудрого (Отто Брозовського), 83,)

Також утворено відокремлені Консультаційні пункти Центру, які діють у містах Маріуполь та Краматорськ.

Адреси та контакти пунктів:

 Донецька обл., м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, б. 40. Приймальна комісія.
 +38 (063) 046 - 22 - 47

 Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Матросова, 7 ауд. 26 «а».
 +38 (068) 222 - 60 - 54

Перелік та форми документів

https://www.youtube.com/watch?v=qUgXKKmHH-I

There is no translation available.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у VIIІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини”, яка відбудеться

19-20 квітня 2018 року

Організатором конференції є кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи (ТРГ та ГРС)

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Вчена рада

17 ноября 2017, 10:41 am
There is no translation available.

 

Вчена рада – колегіальний орган, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VII і Положення про Вчену раду Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського і створюється для вирішення найважливіших питань діяльності Університету.
 
Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 504в
+ 38 (056) 409 - 77 - 87
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
Голова Вченої ради - Чернега Оксана Богданівна
Учений секретар Вченої ради - Шапран Дар’я Петрівна

 
 

Основні завдання і функції Вченої ради:

 • подання до Конференції трудового колективу університету проекту Статуту ДонНУЕТу, а також змін і доповнень до нього
 • ухвалення фінансових планів і звітів університету
 • подання пропозицій ректору ДонНУЕТу щодо призначення та звільнення з посади проректорів, директорів навчально-наукових інститутів, директора бібліотеки та головного бухгалтера
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів
 • ухвалення рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора

Склад Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

 • Арутюнова Тереза Андріївна – головний бухгалтер
 • Бавико Олександр Євгенович – завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, доктор економічних наук
 • Бочарова Юлія Геннадіївна – директор навчально-наукового інституту економіки та підприємництва, кандидат економічних наук
 • Возняк Андрій Васильович – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, кандидат технічних наук
 • Гакова Міра Володимирівна – викладач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, аспірант
 • Горіна Анна Олександрівна – в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки та туризму, доктор економічних наук.
 • Горяйнова Юлія Артурівна – доцент кафедри технології у ресторанному господарстві та готельно-ресторанної справи, кандидат технічних наук
 • Ґудзь Юрій Федорович – доцент кафедри фінансів та банківської справи, кандидат економічних наук
 • Дорофєєва Христина Михайлівна – старший викладач кафедри міжнародної економіки та туризму, кандидат економічних наук
 • Зиза Олена Олександрівна – доцент кафедри економіки, кандидат економічних наук
 • Карабаза Ірина Анатоліївна – доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, кандидат економічних наук
 • Каминський Павло Дмитрович – директор навчально-наукового інституту управління та публічного адміністрування, кандидат економічних наук
 • Кожухова Тетяна Валеріївна – завідувач кафедри обліку та аудиту, доктор економічних наук
 • Колодяжна Ірина Вікторівна – директор навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності, кандидат економічних наук
 • Коренець Юрій Миколайович – директор навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу
 • Пісклова Тетяна – голова студентського самоврядування
 • Никифоров Радіон Петрович – перший проректор, кандидат технічних наук
 • Остапенко Світлана Анатоліївна – завідувач кафедри іноземної філології та перекладу, кандидат педагогічних наук
 • Романуха Олександр Миколайович – голова первинної профспілкової організації ДонНУЕТ, доцент кафедри українознавства кандидат історичних наук
 • Сімакова Ольга Олександрівна – доцент кафедри технології у ресторанному господарстві та готельно-ресторанної справи, кандидат технічних наук
 • Суслова Лариса Віталіївна – начальник відділу кадрів
 • Трифонова Дар’я – член студентського самоврядування
 • Хорольський Валентин Петрович – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, доктор технічних наук
 • Чернега Оксана Богданівна – в.о. ректора, доктор економічних наук
 • Шапран Дар’я Петрівна – учений секретар Вченої ради, кандидат філологічних наук
 • Шерстюкова Каріна Юріївна – директор Маріупольського коледжу ДонНУЕТ, кандидат економічних наук
 • Шишкін Євген Євгенович – директор Краматорського коледжу ДонНУЕТ
 • Шульженко Ігор Владиславович – завідувач кафедри гуманітарних і правових дисциплін, кандидат юридичних наук
 • Янковський Валерій – член студентського самоврядування

folder ПОСТАНОВИ ВЧЕНОЇ РАДИ ДонНУЕТ

 

 

День Європейських мов в ДонНУЕТ

29 сентября 2017, 2:52 pm
There is no translation available.

27 вересня 2017 року у стінах ДонНУЕТ відзначався День Європейських мов.

На свято були запрошені студенти першого курсу та учні КЗШ №8, КСШ №107 з поглибленим вивченням англійської мови та Криворізька гімназія №91.

Під час урочистої частини були представлені наукові та творчі здобутки студентів ДонНУЕТ.

ФІН-17ск_Н

25 сентября 2017, 1:21 pm
There is no translation available.

  pdf Завантажити розклад (79 KB)

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Економіко-математичні методи та моделі:економетрика Серебренников В.М. пр 314

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Етика службового спілкуівання Мацнева С.А. лк 507

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

Економіко-математичні методи та моделі:економетріка Серебренников В.М.  лк  311 

10.30-11.50

2

 Міжнародна економіка  Дорофєєва Х.М.  лк 311

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Міжнародна економіка Дорофєєва Х.М. пр 408

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ФІН-17Ма_Н

25 сентября 2017, 1:21 pm
There is no translation available.

  pdf Завантажити розклад (79 KB)

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

Управління міжнародною конкуретноспроможністю підприємств О. Б. Чернега лк 507

15.30-16.50

5

Фінансовий менеджмент М. О. Юнацький лк 311

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємств Ю. Г. Бочарова пр 311

14.00-15.20

4

Страховий менеджмент Н. О. Слободянюк лк 408

15.30-16.50

5

Бюджетний менеджмент Н. О. Слободянюк лк 408

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Фінансовий менеджмент М. О. Юнацький   308

14.00-15.20

4

Ринок фінансових послуг Ю. Ф. Гудзь лк 506

15.30-16.50

5

Ринок фінансових послуг Ю. Ф. Гудзь пр 506

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

Страховий менеджмент М. О. Коніна пр 407

15.30-16.50

5

Бюджетний менеджмент М. О. Коніна пр 407

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Фін-17_Н

25 сентября 2017, 1:20 pm
There is no translation available.

Завантажити розклад

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

Філософія Н. В. Шрамко лк 313

10.30-11.50

2

Політична економія С. Г. Лисевич лк 311

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

Вища математика Т. В. Квітка лк 313

10.30-11.50

2

Інформатиката інформаційні технології С. О. Тернов лк 308

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

Історія української державності та культури О. М. Романуха лк 313

10.30-11.50

2

Іноземна мова А. І. Покулевька пр 407

12.30-13.50

3

Історія укранської державності та культури О. М. Романуха пр 407

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

Вища математика Т. В. Квітка пр 408

10.30-11.50

2

Вища математика Т. В. Квітка пр 408

12.30-13.50

3

Історія української державності та культури О. М. Романуха пр 407

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

Іноземна мова С. О. Остапенко пр 407

10.30-11.50

2

Інформатика та інформаційні технології С. О. Тернов пр 309

12.30-13.50

3

Філософія К. В. Ніколенко пр 506

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

        pdf Фін 17 Н (80 KB)

ФІН-16с_Н

25 сентября 2017, 1:19 pm
There is no translation available.

  pdf Завантажити розклад (80 KB)

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Міжнародна економіка  Дорофєєва Х.М. лк   311

12.30-13.50

3

Міжнародна економіка  Дорофєєва Х.М.  пр  408

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Фінансовий аналіз Каминський П.Д. лк 510

12.30-13.50

3

Міжнародні фінанси Кожухова Т.В. лк 510

14.00-15.20

4

Фінансовий аналіз Роєва О.С. пр 510

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

Міжнародні фінанси Шамрін Р.В   пр 510 

10.30-11.50

2

Управління фінансовими ризиками Юнацький М.О. пр 510

12.30-13.50

3

Міжнародні фінанси Шамрін Р.В. пр 313

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ФІН-16_Н

25 сентября 2017, 1:18 pm
There is no translation available.

  pdf Завантажити розклад (76 KB)

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Економіко-математичні методи та моделі:економетріка Серебренников В.М. пр 314

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Бухгалтерський облік Шевченко Л.Я. лк 311

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

Економіко-математичні методи та моделі:економетріка Серебренников В.М. лк 311

10.30-11.50

2

Міжнародна економіка Дорофєєва Х.М. лк 311

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Бухгалтерський облік  Кондратюк О.М. пр  403 

12.30-13.50

3

Міжнародна економіка Вакансія  пр   408

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ФІН-15_Н

25 сентября 2017, 1:18 pm
There is no translation available.

  pdf Завантажити розклад (79 KB)

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

Валютний ринок Нєізвєстна О.В. лк 505

10.30-11.50

2

Валютний ринок Нєізвєстна О.В. пр 505

12.30-13.50

3

Фінансовий аналіз Роєва О.С. пр 232/505

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Бюджетна система Слоблдянюк Н.О. лк 505

12.30-13.50

3

Бюджетна система Гудзь Ю.Ф. пр 505/309

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Міжнародна економіка  Дорофєєва Х.М.  лк 311 

12.30-13.50

3

Міжнародна економіка Дорофєєва Х.М.  пр   408

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Фінансовий аналіз Каминський П.Д. лк 510

12.30-13.50

3

Міжнародні фінанси Кожухова Т.В. лк 510

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

Міжнародні фінанси  Шамрін Р.В.  пр 510 

10.30-11.50

2

Управління фінансовими ризиками Юнацький М.О. пр 510

12.30-13.50

3

Міжнародні фінанси Шамрін Р.В. пр 313

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ФІН-14_Н

25 сентября 2017, 1:17 pm
There is no translation available.

  pdf Завантажити розклад (79 KB)

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

Фінанси зарубіжних корпорацій  Гудзь Ю.Ф.  лк 501 

10.30-11.50

2

 Фінанси зарубіжних корпорацій  Гудзь Ю.Ф. пр  232 

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

Фінанси підприємства  Гудзь Ю.Ф. лк   232

10.30-11.50

2

 Фінанси підприємства  Гудзь Ю.Ф.  пр  408

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

Фінансовий ринок  Гудзь Ю.Ф.  лк  403

10.30-11.50

2

 Фінансовий ринок  Гудзь Ю.Ф.  пр  505

12.30-13.50

3

Фінанси підприємства Гудзь Ю.Ф. пр 510

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

 Фінансова діяльність суб`єктів господарювання  Гудзь Ю.Ф.  лк 232 

10.30-11.50

2

Фінансова діяльність суб`єктів господарювання  Гудзь Ю.Ф.  лк  232

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Валютний ринок Нєізвєстна О.В. лк 311

12.30-13.50

3

Ризикологія  Зиза О.О.  лк  309

14.00-15.20

4

Ризикологія  Зиза О.О. лк   401

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ПУА-17Ма_Н

25 сентября 2017, 1:16 pm
There is no translation available.

  pdf Завантажити розклад (79 KB)

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

Управління міжнародною конкуретноспроможністю підприємств О. Б. Чернега лк 507

15.30-16.50

5

Публічне адміністрування Орлов лк 504/4

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємств Ю. Г. Бочарова пр 311

14.00-15.20

4

Публічне адміністрування М. В. Гакова пр 505

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Стратегічне управління І. В. Шаповалова пр 504/4

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Конституція та врядування Ю. К. Власенко лк 504/2

12.30-13.50

3

Державне регулювання економіки та економічна політика О. О. Зиза лк 504/2

14.00-15.20

4

Стратегічне управління Н. С. Іванова лк 504/4

15.30-16.50

5

Конституція та врядування Ю. К. Власенко пр 504/2

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

Державне регулювання економіки та економічна політика О. О. Зиза пр 315

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ОО-17ск_Н

25 сентября 2017, 1:15 pm
There is no translation available.

  pdf Завантажити розклад (79 KB)

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Економіко-математичні методи та моделі:економетрика Серебренников В.М. пр 314

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

Фінанси, гроші та кредит Слободянюк Н.О. лк 308

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Етика службового спілкуівання Мацнева С.А. лк 507

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

Економіко-математичні методи та моделі:економетріка  Серебренников В.М.  лк 311 

10.30-11.50

2

Міжнародна економіка  Дорофєєва Х.М.  лк 311 

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Міжнародна економіка Дорофєєва Х.М. пр 408

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ОО-17Ма_Н

25 сентября 2017, 1:14 pm
There is no translation available.

  pdf Завантажити розклад (81 KB)

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами О. С. Роєва пр 510

14.00-15.20

4

Управління міжнародною конкуретноспроможністю підприємств О. Б. Чернега лк 507

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємств Ю. Г. Бочарова пр 311

14.00-15.20

4

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами М. Т. Шендгригоренко лк 407

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Облік зовнішньоекономічної діяльності Т. В. Кожухова пр акт. зал

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

Методологія наукових досліджень Резніченко пр 103

15.30-16.50

5

Облік зовнішньоекономічної діяльності Т. В. Кожухова лк 503

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Методологія наукових досліджень О. Є. Бавико лк 103

12.30-13.50

3

Організація обліку Т. В. Кожухова лк 503

14.00-15.20

4

Організація обліку Т. В. Кожухова пр 503

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ОО-17_Н

25 сентября 2017, 1:14 pm
There is no translation available.

  pdf Завантажити розклад (80 KB)

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

Філософія Н. В. Шрамко лк 313

10.30-11.50

2

Політична економія С. Г. Лисевич лк 311

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

Вища математика Т. В. Квітка лк 313

10.30-11.50

2

Інформатиката інформаційні технології С. О. Тернов лк 308

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

Історія української державності та культури О. М. Романуха лк 313

10.30-11.50

2

Іноземна мова А. І. Покулевька пр 407

12.30-13.50

3

Історія укранської державності та культури О. М. Романуха пр 407

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

Вища математика Т. В. Квітка пр 408

10.30-11.50

2

Вища математика Т. В. Квітка пр 408

12.30-13.50

3

Історія української державності та культури О. М. Романуха пр 407

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

Іноземна мова С. О. Остапенко пр 407

10.30-11.50

2

Інформатика та інформаційні технології С. О. Тернов пр 309

12.30-13.50

3

Філософія К. В. Ніколенко пр 506

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6